Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

V.O.C. I

le innings 2e innings

Stenger st ? b Offerman 4 b Spruijt 1 v.d. Wolf c Melchers b Off erm. 20 e Lindem. b Spruijt 3

RicketcEngeriogb Offerman 5 b Offerman 1

v. d. Made b Offerman 11 run out 32

East b Spruijt 4 st ? b Offorman 1

Rouffaer c en b Offerman 6 c Ris b Offerman 0

A. J. Stenger b Offerman 0 b Offerman 16

J. Stenger lbw Spruijt 1 lbw Offerman 2

v. Prooye b Offerman 0 not out 11

Vermeulen run out 0 did not bat 0

v. d. Wolf not out 0 did not bat 0

Extra's 1 Extra's 1

Totaal 52 Totaal 77

H.B.S.—Ajax.

Gewonnen door Ajax met 47 runs. AJAX. le innings 2e innings

W. Eigem. c Angen. v. Trotsenb. 21 not out 67 L. Gunning e J. Tromp . 3 Angenent 2 J. Gunning c v. Dapperen Angen. 7 run out 4 L. Schilthuyzen b v. Trotsenburg 2 b A. Keilholz 10 .Hunn" c J. Ti omp „ S c Tromp Keilh. 17 F. v/d. Mey b Angenent 8 b v. Trotsenb. 0

Jansen b v. Trotsenburg 0 Kleyn b Angenent 0 v/d. Kaden b v. Trotsenbuag 6 Tieleman not out 8 Bouman c Butenbik v. Trotsenb. 1

Extra's 0 Extra's 18

Totaal 65 Totaal 118

Bowlingcijfers.

le innings 2e innings

O MRW OMRW

P. Angenent 18 6 26 3 6 1 11 1

v. Trotsenburg 197e 6 29 7 15 0 46 1

C. Mets 2 0 4 0 2090

J. Tromp 7 0 22 0

A. Keilholz 42/e 1 18 2

P. A. Sohwippert 10 2 0

H. B. S. le innings

J. Tromp o Gunning Jr. Eigeman 5

A. Keilholz „ Gunning 0

v. Trotsenburg b „ 6

P. Angenent b Eigeman 1 P. v. Dapperen o v/d. Mey Eigeman 0

W. Butenbik b Gunning 0

C. Mets b Eigeman 2

P. A. Schwippert st. Gunning 1

W. Hendriks b „ 0

L. v/d. W)lk o Hunn „ 0

Ch. Charlouis not out 0

Extra's 3

To'aal 18 Bowlingcijfers. Eigeman 9 7 8 4

Gunning 84/6 3 7 6

Totaal 118

2e innings OMRW

6 1 11 1 15 0 46 1

2 0 9 0

7 0 22 0 47e 1 10 2

10 2 0

- Met goud- of kurk mondstuk -

VOETBAL

Van Alle Kanten.

Om het Kampioenschap. De beslissingswedstrijd cm het kampioenschap van Nederland trok Zondag in het Amsterdamsche Stadion ongeveer 10000 toeschouwers, die er zich blijkbaar weinig om hebben bekom» merd, dat het eigenlijk heelemaal geen kampioenschap was, dat hier werd verspeeld. Eigenlijk doet dat echter ook weinig ter zake, men heeft een aardigen wedstrijd gezien en daarom is het tenslotte toch maar te doen. Sparta is er in geslaagd met 3—0 te winnen en de overwinning is ten slotte welverdiend, al had het verschil minder moeten zijn dan 3 punten. Dat groote verschil kwam hoofdzakelijk doordat de Arnhemsche voorhoede een minder gelukkigen dag had. Gelet cp het handige spel van enkele spelers der Arnhemsche voorhoede gedurende het eerste gedeelte van den wedstrijd, zouden wij meen en dat de heeren toch wel beter kunnen spelen dan zij b.v. in de tweede helft deden. Misschien ook liet ds warmte hier wat te veel z'n invloed gelden. Overigens werd in dezen wedstrijd weer bewezen, dat het verschil tusechen Westelijk en Oostelijk voetbal niet zoo heel groot is. We zouden tenminste niet gaarne de meening willen onderschrijven van een onzer groote dagbladen waarin werd verkondigd, dat er een klas verschil bestond. De dcelverdediger Witteveen werkte zeer goed, hij moest alleen den bal wat vlugger wegwerken. De beide achterspelers kopten goed, waren vrij trapvast en stelden zich goed op. Üok de middenlinie werkte vrij poed al zouden de beide Van Laars door meerdere kalmte wanneer ze eenmaal den bal hebben, hun spel zeer kunnen verbeteren. Hun steunen liet thans vaak te wenschen over. Dit was bij Hesselink stukken beter Een merkwaardige figuur toch deze veteraan, die zich ondanks z'n 4 kruisjes gemakkelijk aan het spel der jongeren weet aan te passen.

Z'n koppen is nog altijd goed, ai slaat hij den bsl niet meer met zoo'n kracht als hij dat kon doen in de tijden, dat hij met Sol in H.V.V. samenspeelde. Ook z'n snelheid is nog zeer voldoende en hij kent natuurlijk het spel op z'n duimpje. Eigenaardig wel dat Hesselink reeds in 1894 Vitesse hielp het Oostelijke

Sluiten