is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 33, 19-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET 8P0BTBLAD.

Ia h«t volgend jaar nemen Scbröier, Feith en Posihuma resp de 3», 4a en 5a plaats in als bowlers terwijl zij repp. 2 3 en 6 staan als batslui.

In het seizoen '93 zien we. voor het eerst van Manen op de batti-glijst terwijl onder de bowlers Coops de 2e plaats bezet. In '94 zien we voor het eerst Chto Mentén op de lijst, in '95 debuteert Riccker — die echter al eenige seizoenen speelde zonder op de lijst voor te komen — en in '96 iien ws Hisgen als No. 1 der 2s klasse batslui en No. 2 der 2e klas bowlers

De lijst van '97 toont al meer namen van spelers die thans nog geregeld uitkomen waarvan we noemen : Feith, Kool, v. Manen, Posthuma, v. d. Linde, Coops, Schröder, Rincker, Hisger, Gerke, v. Booven en v. Buysen, allen spelers, die thans nog een rol in eerste klas cricket spelen, waaruit wt 1 blijkt dat cricket een sport is, die zijn beoefenaars jarenlang genot kan schenken.

Rood en Wit — V.V.V.

V.V.V. verscheen zonder W. Grootmeyer terwijl bij Rood en Wit v. Manen, E. Holdert en W. v. Waveren, op het appèl ontbraken.

De Amsterdammers mogen het eerst batten en maken hiervan op het niet al te beste bowlen der Haarlemmers een dankbaar gebruik. Posthuma bowlt slechts even en Ten Brugge Cate, J. Tiel, Kool en Reydon moeten dus verder het werk opknappen. Ten Brugge Cate heeft al spoedig succes door Engelgeer voor O. lbw te krijgen, maar daarna komen de V.V.V. ers aan het woord en ten deele als een gevolg over het slechte fielden, gaat de score vrij snel de hoogte in, hoewel het vertoonde spel nu niet juist stijlvol te noemen is. Alleen Niêda vertoont goed werk en laat eenige fraaie slagen zien. Verschillende spelers komen intusschen in de dubbele cijfers en als het laatste wicket valt is het goede totaal van 182 bereikt, waaronder een 17 tal extra's. Ten Brugge Cate met 4 voor 42 en Reydon met 5 voor 51 hadden het meeste succes met den bal gehad.

Rood en Wit begint niet bijzonder fortuinlijk, daar Mesman al dadelijk door v. Klaveren voor 0 wordt gebowld. Verder blijven voorloopig v. Klaveren en Grootmeyer uitstekend bowlen en de helft der Haarlemsche wickets, is neer voor slechts 69 runs. Op dat moment weten evenwel Kool en Posthuma de kans te doen keeren en beide spelers hebben spoedig het bowlen geheel in hun macht, waardoor de kwaliteit van dat bowlen sterk vermindert. Eenige veranderingen in den aanval brengen niet het door V.V.V. gewenscht resultaat, en de score vliegt thans de hoogte , in. Posthuma ziet zich ten slotte voor een krachtige 43, waaronder 2 zessen en 7 vieren door Nieda gevangen, terwijl Kool voor een niet minder krachtige 72 (2 zessen en 10 vieren) door Grootmeyer wordt gebowld. Intusschen is het totaal 7 voor 167 geworden en daar de staart niet bijzonder sterk was, schenen de kansen van V.V.V. nog zoo kwaad niet te staan. Thiel en Tiel wisten echter den aanval van V.V.V. verder te weerstaan en door goed spel ten slotte het V.V.V. totaal te paeseeren. Toen Rood en Wit zonder verder verlies 192 had gemaakt gaf Grootmeijer den

Tel. 3314

6 Leidschestraat

ALBERT FRANKEN.

Fine Snoes for Men, Women & Children.

strijd op zoodat Rood en Wit met 3 wickets

en 10 runs won. Hieronder de scores.

, V.V.V.

Slag c v. Spengler b Reydon 32 Engelgeer l.b.w. b t. Brugge Cate 0 Heimig b Reydon 26 Nieda l.b.w. b Tiel 17 J. Grootmeyer c t. Br. Cate b Reydon 0 Kost b t. Brugge Cate 37 v. Klaveren c t. Br. Cate b Beydon 14 Oudheusden ov. Spengler ct. Br. Cate 27 Gude b Reydon , 5

Pelser not out 5 Barendsen b t. Brugge Cate 2 Extra's 17

Totaal 182 Bowlingcijfers,

U. M. K. W

Posthuma Ten Brugge Cate Reydon Tiel Kool

4 1

14 0 42

17 3 51

14. 2 1

6 4 4

20 0

4 5 1

0

R. en W. Mesman b v. Klaveren ▼. Spengler e v. Klaveren b J. Grootmeyer t. Brugge Cate b v. Klaveren Diemer Kool b J. Grootmeyer Swens l.b.w. b „ Postuma c Nieda b „ Reydon b , J. Tiel not out De Jong „ , Extra's

F. Thiel en Faber batten niet.

Totaal Bowlingcijfers.

O. M. R. W.

0 28

8 72

6 43

0 11 13 13

192

Grootmeyer v. Klaveren Gude Nieda Barentsen

20 19 2 2 1

7 5

93 2

9 0

12 0

8 0

Rood en Wit I—Rood en Wit II.

Woensdag speelde te Haarlem Ror >d en Wit I tegen Rood en Wit II om te beslissen, welk elftal den strijd tegen V.V.V. zou mogen aanbinden. Onder normale omstandigheden zou het resultaat van een dergelijken wodstrijd niet twijfelachtig zijn, maar ditmaal had man Rood en Wit II zooveel mogelijk volledig g< daten en Rood en Wit I, dat slechts met e.sn 5-tal spelers van het eerste elftal uitkwa.m, met spelers uit 3a en lagere elf tallen aangev uld. De wedstrijd was uit verschillende oogpunten merkwaardig. In de eerste plaats deed een nieuw lid der familie Posthuma z'n entree in cricket en wel de jeugdige S. Posthuma, die onder de beproefden leiding van C. J. ongetwijfeld later een der steunpilaren van Rood en Wit' z»* worden. Hij debuteerde met 2. In de tweede plaats ia de score van Rood en Wit I zee' merkwaardig, immers W. van Spengler maakt0 82 en E. Holdert 74, terwijl de rest samea ^ runs bijeenbracht, 6 spalers /gingen voor 0'

Vooraf had Rnnrl an W.'t ¥T U.l i„i 1KQ a0'

bracht, waarbij J. Tiel met 8 voor 76 het meeste