Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ HET SPORTBLAD.

9

het geval neergepend in kilometers vaart.

Een werkelijk verslag van den wedstrijd kan achterwege big ven. In de eerste helft was en bleef het O—0 en na de pauze maakte Quick na 10 minuten uit een schermutseling het eenige doelpunt van den wedstrijd. En alle zwoegen baatte niet: Quick kon haar voorsprong niet verhoogen en H.B.S. zag zich elke kans op den gelijkmaker ontnomen.

Het slot van de zaak was dus dat Bosschart, na tweemaal drie kwartier voetbal, het zilveren kleinood in ontvangst kon nemen.

Van Hasselt reikte het ding met een paar hartelijke woorden uit, waarbij hij onzen goeden Musly, den te vroeg ontslapen voorzitter van de commissie, niet vergat op eenvoudige wijze te herdenken. JAN VAN BUITEN

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Amsterdam aan den spitst Amsterdam: A.F.C—V.U.C. 8—1 Amsterdam: D.E.C—Victoria 5—0 Hilversum: V.V.A.—Hilversum 4—0 Utrecht: V.R.A.—Kampong 4—1

Amsterdam: Ajax—A.W. 2—0

Amsterdam : Blauw Wit—Alcm. Victrix 3—2

25-4

Deze uitslagen spreken voor zich. In 6 wedstrijden, waarvan twee op vreemd terrein, trapten de hoofdstedelijke balschoppers 25 — zegge vijf-en-twintig — goalt jes bijeen en slechts 4 doelpunten werden door de tegenstanders gemaakt. Voegt men daar nog aan toe de 2—1 overwinning van A.F.CII op bet sterke Sptrta.II voor de reserve le klasse, dan wordt't generale resultaat nog fraaier.

Voorwaar het seizoen is uitstekend ingezet en ook de op papier zwakkere teams hebben zich flink gehouden.

Dat de afdeeling O 'n Amsterdamsche vereeniging met de eer gaat strijken staat bjj mij zoo vast als 'n paal boven water, doch in de B-afdeeling zal het zoo glad niet zitten. Hier kan 't aloude Ajax uit de Sleutelstad wel eens roet in 't eten gooien, want dat de Leidenaars over 'n puik elftal beschikken, hebben zij Zondag in Rotterdam bij de Zilveren-Balwedstrijden opnieuw bewezen. De 4—1 overwinning van D.V.V. op E.D.O. doet ons hier de vraag stellen of die Duinoorders zoo sterk zgn, of dat E.D.O. misschien tegenvalt. Overigens hebben we er geen bezwaar tegen, dat de heeren buiten de metropool elkaar over en weer de puntjes afsnoepen!

Teineinde een juist beeld 1ï krijgen Van den strijd in de beide Westelijke 2e klasse afdeelingen, waarin de 7 Amsterdamsche 2e klassers ondergebracht zijn, publiceeren we nu reeds de standen. We hopen dat De Spartaan a.s. Zondag 't goede voorbeeld harer stadgenooten volgen mag en eveneens naar de bovenste gelederen oprukken zal.

Westelijke 2e Klasse B.

A.F.C. 1

D. V.V. 1 Blauw-Wit 1 Alcm.Victr. 1

E. D.O. 1 V.U.C. 1

Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt voor-tegen Gem.

0

8—1. 2.—

1 0 0 2 4-1. 2.—

1 0 0 2 3—2 2.—

0 0 1 0 2—3 0.—

0 0 1 0 1—4 0.—

0 0 1 0 1—8 0.—

DeSpartaan Aj.x (L) ■

D.E.C

V.V.A.

Ajax

V.R.A.

Kampong

A.W.

Hilversum 1 Victoria 1

Westelijke 2e Klasse C.

1 1 0 0 2 5—0 2.—

1 1 0 0 2 4—0 2.—

1 1 0 0 2 2—0 2.—

1 1 0 0 2 3—1 2.—

1 0 0 1 0 1—3 0.—

1 0 0 1 0 0—2 0.—

0 0 1 0 0—4 0.— 0 0 1 0 0—5 0.—

1 Ajax wint, maar

De Amsterdamsche kampioenen hebben Zondag de competitie ingezet met 'n overwinning en in zooverre hebben zij aan de gestelde verwachtingen beantwoord. Wat het vertoonde spel betreft, hebben de Ajac>den echter geducht teleur gesteld en de magere 2—0 overwinning is feitelijk nog meer dan zjj verdienden. Eerlijk gezegd, ik had van 'n elftal, dat tegen Vitesse in Arnhem en tegen Haarlem in Schoten gelijk speelt véél beter verwacht. Ik wil aannemen dat de ernstige tegenstand der Bussumsche blauw-zwarten Ajax verrast heeft en dat verder het elftal 'n ongelukkigen dag had, want alleen daarmede valt het vrij onbenullig getrap dat we Zondag te aanschouwen kregen, eenigszins te verklaren.

Denkt niet waarde lezers dat ik het Ajaxterrün betrad in een Nurksche gemoedstemmig — Integendeel 1 — De gezellige volte op de tribunes en rondom het terrein, 't heerlijke weer, 't mooie gelijke veld, alles bracht je van zelf in 'n opgeruimde stemming en toen ik de spelers de arena betreden zag en daarop Bergmejjer met 'n spiksplinternieuw glimbroekje, dat alleen wel wat erg ruim is, het aanvangssein gaf (d.w.z. met z'n fluit en natuurlij k niet met het broekje) toen ging ik behageljjk achter de persplank zitten (behalve -krantenmenschen ziet men daar tegenwoordig veel kleine kinderen, wat zeker ter illustratie van de bekende naïviteit der p?ra dient) in afwachting van de vele goaltjes die Ajax fokken zou.

Heel brutaal vond ik het van de Gooische jongens om direct 't spel in handen te nemen, m ar nu ja, Aj»x zou wel los komen! Eenigszins herstelde men z'ch én de kleine Lukas, die tot op dat oogenblik nog geen trap goed gedaan had, profiteerde ten slotte handig van 'n grof misverstand in de Buseumsche achterhoede en deponeerde 't leer in 't net. Zie zoo, dacht ik, nu komen er meer 1 Maar daarmede was 't schijnbaar afgeloopen. De gasten verdedigden hardnekkig en de Amsterdammers bleven 't hun door een onsamenhangend spel gemakkelijk maken om verder onheil te vooikomen. Zelfs bedreigde A.W. herhaaldelijk Ziegeler's veste. Gelukkig was de kleine doelman, die overigens aatdig uit de kluiten wast, op z'n hoede, terwijl Frans Schoevaart zeer solied verdedigde en zoo konden de BusBummers, die bovendien geen notie van schieten hadden, den gelijkmaker niet ter wereld brengen.

Toen de rust aangebroken was, hoopte men dat Ajax in de tweede helft zou toonen wat zij werkelijk vermag. En aanvankelijk kreeg men ook dien indruk. Nadat Aj»x eenige pressie uitgeoefend had, zette weer Lucas de kroon op goed werk van Gupffert en 't was 2—0. Maar

Sluiten