Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

15

Na ongeveer" een half uur spelen, wisten de gasten eindelijk te doelpunten, wat later het winnende punt bleek te zijn, want al vielen „the reds" speciaal na rust onder aanvoering van Jobst ook nog zoo hardnekkig aan, de gastheeren wisten steeds 't gevaar af te wenden en met een zwaar bevochten 1—0 overwinning voor De Spartaan eindigde deze spannende ontmoeting. Over 't algemeen is er flink forsch spel vertoond, zonder dat men buiten de perken ging, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat er gedurende den gauschen wedstrijd geen enkelen vrijen schop tegen De Spartaan gegeven behoefde te worden. Bravo, Spartanen?, m'n hulde voor dit kranige debuut!

Blauw-Wit—Ajax L. 6—2.

Niet zonder vrees zag ik de komst van de Leidenaars tegemoet. Hun spel bg de Zilveren Bal-wedstrijden had me alle respect ingeboezemd en de magere overwinning der blauwwitten op Alcmaria Victrix deed me op den uitslag niet gerust zgn. De Zebra's hebben zich echter op besliste wijze de meerderen getoond van de Leidenaars en zoodoende de leiding in de afdeeling genomen.

In den aanvang leek het er overigens niet op, dat Blauw-Wit zoo gemakkelijk zou winnen en zelfs nam Ajax, dat met 2 invallers uitkwam, al spoedig de leiding. Aangemoedigd door het talrijke publiek, viel de voorhoede der gastheeren daarop energiek aan, met het gevolg, dat de „bakkiesman" v. Dort met 'n overigens houdbaar schot van verren afstand voor den gelijkmaker, zorgde. Toen kwam Blauw Wit steeds krachtiger opzetten en nadat Hoogland z'n club onder veel enthousiasme de leiding bezorgd had, zorgde v. Dort voorrust nog voor een derde goaltje.

Na de hervatting denken we eerst nog de sleutelstedelingen te zien ophalen, want al aanstonds verkleinen zg den achterstand. Doch dan komen de Zebra's overweldigend opzetten; Eoggink zorgt voor No. 4 en 5 en tenslotte voegt Dorenbos nog een 6e punt aan de score toe. De 6—2 overwinning van Blauw-Wit, dat geheel volledig uitkwam, - was volkomen verdiend. Over alle linies toonden de Zebra's zich de meerderen hunner tegenstanders.

We zgn uiterst benieuwd naar de ontmoeting voor a.s. Zondag: A.F.C—Blauw-Wit. Dat is dan de match van den dag, want ongetwijfeld zal 't resultaat van deze ontmoeting van belang zgn voor 't kampioenschap, zooals trouwens alle ontmoetingen tusschen de hoofdstedelgke concuirenten in deze afdeeling.

V.V.A.—D.E.C. 8-4.

De doelpunten schijnen in dezen wedstrgd Uiterst billgk geweest te zijn, want terwijl in beider verdedigingen alleen een achterspeler oetbrak — bg V.V.A. Beeis en bij D.E.C Couton — konden de voorhoedespelers schijnbaar gemakkelijk een weg naar 't doel vinden. Een eigenaardige omstandigheid scheen hiervan de oorzaak te zgn. Het te lange gras maakte 't veld, doordat 't voor den aanvang geregend bad, vrij glad en daar nu bij beide elftallen de verdediging voor 't meerendeel uit forsche Wpen bestond, terwijl juist zoowel bg V.V.A. als bg de gasten in den aanval lichtere spelexs uitkwamen, waren de verdedigers eenigszins

tegenover de zich gemakkelijker bewegende aanvallers gehandicapt, terwijl bovendien de keepers den gladden bal slecht hanteeren konden. Overigens leek het er in de eerste helft weinig op, dat D.E C. er nog zoo genadig zou afkomen, want nadat Jibben z'n partg de leiding bezorgd had, wist Theo Houtman die al spoedig te vergrooten. Toen volgde een opflikkering bg de gasten die een tegenpunt maakten, maar daarna waren zg' tot de rust tot verdedigen gedoemd.

De goed combineerende V.VA.-aanval was niet te houden en nadat Seeman den stand op 3—1 gebracht had, voegde Haan Willigenburgh 'n vierde punt aan de score toe. Doch daarmede was de doelpuntenhonger der roodzwarte aanvallers nog niet bevredigd en achtereenvolgens zorgden Seeman en Dassen, dat de rust met 6—1 in 't voordeel der roodzwartgestreepten inging. Schijnbaar overmoedig door dezen enormen voorsprong, begonnen de V.V.A.'ers de tweede helft zoo slap, dat D.E.C kans kreeg vlug achtereen 2 goals*te fokken en den stand op 6—3 te brengen. Dit bracht er bg V.V.A- de fut weer in en met 'n keurigen kopbal deponeerde Steur de zevende goal in 't D.E.C.-net. Nog even een opflikkering bij de gasten, die zoowaar Evers voor de vierde m al visschen lieten en toen maakten Willigenburgh na handig manoevreeren tenslotte het twaalfde en laatste punt van den wedstrgd.

V.V.A. was wel sterker dan haar tegenstandster en vooral de voorhoede vertoonde af en toe subliem spel. Echter schijnt ook de aanval der rood-witten den weg naar 't doel wel te kunnen vinden. V.B.A.- Hilversum.

Overal is Zondag gespeeld; niet alleen m De Meer en in den Polder, doch ook aan den Amstelveenschen Weg. En wederom hebben de Oranje,-Witten de- in hun gestelde verwachtingen verre overtroffen door thans met 5—0 van Hilversum te winnen. Gedurende den ganschen wedstrijd, waarin 't spel overigens niet van bijzoader fraai gehalte was, waren de gastheeren de meerderen en nadat zij met rust reeds met 2—0 de leiding hadden, wisten zg in de tweede helft nog 3 doelpunten aan de score toe te voegen, zoodoende met 5—0 zegevierend. ,

In twee wedstrijden hebben de V.K.A. ers nu 8 doelpunten gemaakt, terwijl bun doelman nog slechts eenmaal gepasseerd werd. Heuscb, 't gaat er meer en meer op lijken, dat ook V.R.A. 'n ernstige gooi naar de eereplaats wil doen. Welaan, 't zal ons om 't even zijn, of Ajax, V.V.A,, of V.R.A. met de eer gaat strijken. Een van dit trio haalt het tocb, daar D.E.C ons au fond toch niet sterk genoeg lgkt, terwijl de overige concurrenten (de provincialen!) geen kans krijgen. Evenals in afdeeling B. maken zij elkaar ook nog af, getuige de onverwachte 1—0 overwinning van Victoria op Allen Weerbaar.

Ajax' tweede overwinning.

Na de magere 2—0 op A.W. is thans een grooter overwinning van de kampioenen gevolgd. In Utrecht hebben zij zonder veel moeite met 5-0 van 't zwakke Kampong gewonnen en zich daardoor aan 't hoofd van de afdeeling geplaatst.

Sluiten