is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 39, 30-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT SPORTBLAD

19

uitstekende middenspelers, en wie wel eens gewaagd heeft over ruw en ondoordacht Bpel van Go ahead, moet deze uiterst faiie en tactische spelers eens zien voetballen.

De voorhoede bluft bet zwakke deel van het elftal, Hees Jr. en Korenblik zijn goede schutters, doch het epel wordt in deze linie verkeerd verdeeld, de twee vleugelspelers moeten niet probeeren zelf goal te maken, speciaal Papenbroek bezondigt zich hieraan nog al.

De uitslag 0—0 is echter zeer verdienstelijk, maar de volgende week tegen Robur is het noodig, dat de voorhoede niet bg de achterhoede ten achter blijft, Westra, Koster en Ament zullen het Go ahead lastig geroeg maken.

De beide reserve elftallen hielden zich kranig, speciaal U.D. II kwam prachtig voor den dag, door Vitesse II op hun terrein met liefst 8—0 te slaan,

Zoo ik verleden week reeds schreef, zijn er verschillende uitstekende spelers in dit elftal en U.D. I kan hiervan later groot nut hebben, ook nu weer waren Gaster, Vreeswijk en Lugard de uitblinkers.

Doch het geheel sloot als een bus en het samenspel was zeer goed, een dar bovenete plaatsen in de ranglijst is nu reeds te voorzien wanneer men met dit elftal door blijft sp?len.

Go ahead II deed niet minder door Quick II met 5—0 te- verslaan, tot de rust ging het gelijk op en met 0—0 werd gedraaid, doch toen kwam Go-ahead flink opzetten en niet minder dan 5 maal werd het Quick doel doorboord, j ,

Go-ahead staat nu op de eerste plaats, doch of ze er blijven zal? Volgende week tegen Robur, zeer zeker een van de kwaadste tegenstanders. We zullen afwachten.

Daventria stelde zeer teleur in twee wedstrijden, 12 goals tegen en 1 voor, wel is P.E.C. e'3n van de beste in de afdeeling, doch dat is

te barl ,

Komt, Daventrianen, den moed niet laten zakken, herziet het elftal eens, je hebt leden genoeg!

Nu is er nog tijd om te herstellen. ^ 9 October begin der feestelijkheden voor U.D. s 40 jaren feeBt. Volgende week hierover meer, toen hoort al van groot diner, bal, fakkel-optocht, optreden van verschillende specialiteiten, etc. etc.

Uit Tilburg.

Zondag had de eerste offici ele wedstrijd van het seizoen op het Willem II terrein plaats. Wel hadden de roodwitblauwen in de Zilveren Balwedstrijden eene goede voor-oefening gehad doch op eigen terrein waren de Tilburgers »og niet in actie geweest.

Wilhelmina, de officieele kampioen van het Beisoen 191415, was de gast. De wedstrijden tegen de Bosschenaren hebben voor het TilWrgsche publiek steeds eene bijzondere attractie gehad. De voetbalsport is in Tilburg met reu«enfehreden voorvitgegaan. Werd vóór een drietal jaren nog tegen het 2e elftsl der Ktö»ries gelijk getpseld, thans zijn de Willem H'ers verre het eerste elftal der Bosschenaren de baas, ?°oals de uitslag van den wedstrgd van Zondag •,,*> bewijst.

De goede leiding in de vereeniging en het trouw blijven der spelers aan de nationale kleuren, heeft Willem II op de hoogte gebracht waarop de vereeniging thans staat. De verhouding der spelers onderling laat niets te wenschen over en er wordt met een enthousiasme gespeeld, dat aangenaam aandoet en goede resultaten belooft voor dit seizoen.

Zondag werd zeer goed gespeeld over alle liniën, vooral de voorhoede was bijzonder op dreef. Van Asten heeft zijn spel te'él verbeterd nu hij de ballen vlugger voorzet, terwgl Briaire over veel bal-techniek beschikt en zich goed begint aan te passen aan bet vlugge combinatie-spel der Van Son's. De middenlinie is de groote kracht van het elftal. Verslugs is een prachtspeler doch hij moet niet te veel willen doen, want dat kan hinderlijk zgn voor zijn neven- en achterepelers. Mommers heeft een zwak van wel eens van z'n plaats te dwalen, wat tegen sterkere tegenstanders gevaarlijk kan zijn; z'n plaatsen is anders uitstekend en zagen we zelden beter. Schollaett blijft een vasthoudend speler, die z'n plaa'sin het elftal ten volle waard is. De beide acht ^spelers geven een solied backspal te zien. Van Gerwen iets vlugger dan Marte', doch de laatste speelt forecher. In Bruggink beeft Willem lï een betrouwbaar doelman gevonden.

Eo nu de wedstrijd.

Wilhelmina was met een sterk team naar Tilburg gekomen. We zagen o.a. in de voorhoede Rutgers (ex U.V.V.) en Mulder (ex Hercules).

Als scheidsrechter Meerum Terwogt gegmnen blaast zien we onder de toeschouwers Generaal Weber met eenige officieren van den staf. Willem II met zon en wind merespelend valt direct vinnig aan en de voorwaartsen zwermen om het Bossche doel doch de beide backs en in de laatste instantie Piet Gevers verdedigen uitstekend. Als na een kwartier spelen Versluijs moet ingooien komt de bal midden voor doel en ziet Jos van Son kans met een hard schot te doelpunten. Bij een der volgende aanvallen van de Willem II voorhoede weet Jos van Son een op den doelman teruggespeelden bal te bemachtigen; hij geeft den bal aan zijn broer en een reusachtig gejuich kondigt aan dat de stand 2—0 is, Wilhelmina komt nu goed op dreef en de voorhoede der Kanaries doet verschillende aanvallen.

Een hard schot van Rutgers pakt Bruggink uit den bovenhoek. RuBt komt met 2—0.

Kort na de hervatting krggt Willem II een hoekschop te nemen. Van Asten platts mooi voor doel, Toon van Son kopt den bal voor Briaire, die den bal in het doel plaatst (3—0).

Wilhelmina valt nu fanatiek aan en een hoekschop is het gevolg. Versluijs wil den bal wegtrappen, doch Ghijben is hem te vlug af en met een harden kopbal weet hij de eer te redden. Nu krijgen we het mooiste gedeelte van den wedstrijd te zien. Willem II is over alle liniën sterker en speelt een hoogstaand spel. Tweemaal achtereen doelpunt Jos van Son, doch beide goals worden wegens buitenspel ongeldig verklaard. .

Dit ontmoedigt echter de Willem II ers niet. Verslugs geeft een bal mooi aan van Asten,