Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

HST JPQRTBLAD

L Engalfrman, Vrelikstr. 148.

N. J. K. Leegwater, Quellijnstr. 159.

E. Knaup, de Wittenkade 84.

Bedankt als scheidsrechter J. de Hoop. Boete no. 15 V.R.A. 4/5 w.n.o. Zullen de volgende elftallen nog worden ingedeeld: DEC. 4, Dismen 2, Neerlandia 4, Ready 3, Sloterdijk 2, S.D.W. 3, Swift 3, V.V.A. 5, Watergraafsm. 4.

In het programma van 24 dezer zullen de inlasschingen tijdig bekend worden gemaakt.

De Zaterdagcompet. zal dit seizoen niet doorgaan, wegens te weinig deelname.

De competitie voor spelers onder de 17 jaar kan ook wegens te weinig deelname niet gespeeld werden.

Elftallen voor October: A W A. 1 H. Befort, C. W. Petersen, A. Elderman, J. v. d. Heuvel, C Tangerman, W. Houthys, J.Blom, J Chr. Roos, K. Tangerman, J. v. Offeren, J.Hendriks.

Ready 2 W. de Boer, J. B. Sehwarze, N. van Heusden, P. Wanders, J. Lijmer, C. v. d. Weerden, W. H. J. Emmelot, C. Paans, J. F. Brokman, G. N. O verdijk, D. Hamstra. , TT T

Swift 2 H. Stork, H. C. G. .T. Smjderhoud, H. J. Hessels, W. Kraak, A. Bouehier, Fr. Verbrugge, L. F. Th. Houtman, J. W. H. Terwee, L. J. de Graat, L. Bergama, L. P. Elderman. . - ,

Opgave wordt verzocht voor Dinsdag 19 Oat. van de volgende elftallen: D.E.C. 3, Diemen 1, Neerlandia 3, Sloterdijk 1, A.D.W. 2, V.V.A. 4 en W'meer 3.

Ia herinnering wordt gebracht dat slechts leden aan de competitie kunnen deelnemen van hun vereeniging, indien zij als zoodanig minstens 8 dagen bij het secretariaat bekend staan.

Opgaven van leden zonder adressen wordan terzijde gelegd. ,.

Tevens wordt verzocht vooral geen correspondentie te voeren op stukjes papier van 5 bij 7 en 6 bij 9 cM., daar het niet onmogelijk is dat dergelijke vodjes verloren gaan. ■ ,»■»«• u

Verandering kleedlokaal Union: cafe van H. Mulder Middenweg 9 W'meer. Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Llmbnrgsehe Voetbalbond.

Competitie. Uitslagen 10 Oct.: [ Oranje 1—Juliana 1 3—8, Tegelen—V.8.C. 1—1 20 min. voor het einde door den scheidsr. gestaakt, Emma—K.V.S. 1—5. Wedstrijdprogramma:

17 Oet. Slttard—Oranje 1 V.S.C. 1—R.V.V. 3 V.V.V. 8—V.I.O.S. 1 Juliana 2—Bocholtz K.V.8.—Ophovea V.I.O.8. 2-V.S.C. 2

24 Oct. Juliana 1—Sittard BV.V. 3—Tegelen V.I.0.8. 1-V.8.C. 1 Bocholtz—Vaals Ophoven—Emma Volharding—V.l.O.S. 2 Steijl-T.S.C |

Hoensbroek.

A F C

Uitslagen 10 October: " E.D.O. 1—A.F.C. I 1—2, H.F.C. 2-A.F.C. 2 1-0, A.F.C. 3-V.R.A. 2 6-0, A.F.C. 4—V.R.A. 4 5—0.

Zondag 17 Oct.: A.F.C.-D.V.V., Quick 2—A.F.A. 2, A.F.C. 4—BI. Wit 4. '

Aangenomen: als w. 1. A. Roelants, J. 0. F. H. Holtzappel, J. C. A. Helmigr, J. Bornemann, J. N. Holtz»pjsel; als adsp, lid C. N. Welsch, C. v. d. Bilt; als onderst, lid Mr. H. A. v. Zuylen, G. H. Broekman; als buiten lid G. V. v. Klaveren.

Voorgesteld als adsp lid B, Hebbenaar Linnaeusstr. 93, D. de Lange Vondelkerkstr. 18, J. F. W, P. G. Meermans 2e Ooaterparkstr., door Bestuur.

Nasaaukade 1291 I. H. GALAVAZI, secret.

A.F.C. „AJAX." Uitslagen 10 Oct.: Ajax 1—Hilversum 1 5-0, Spartaan 2-Ajax 2 0-5, Ajax 3-W.F.C. 2 1-2, Ajax 5-Blauw Wit 5 11—0.

2 uur Zoetjes

2 , Gitmans

2 „ Smeets

2 , Sonnenschein

2 „ Bengels

2 B de Laat

2 , Zoetjes

2 , Delsing

2 „ Watervoort

2 „ Bengels

2 „ v. d. Berg

2 , de Laat 2 „ Hauserj

H. BOCKMEÜLEN, Comp.1. L.V.B.

W. J. v/d. Heuvel C. Keizer W. F. Slee

H. H. Schukking H. v/d. Poort JrH. Koldenhof J. ten Bulte J. F. Hartman Jr, H, Meyberg

Zondag 17 Oct.: V.V.A. 1—Ajax 1 ta spelen ophot Stadion, Ajax 2-B1 Wit 2, Aj« 3-Hollatjdia 2, Ajax 4—V.K.A. 4 en V.V.A. 4—Ajax 5 om 11 uur.

Aangenomen als o. 1. H.H.: J. R. A. Weanink, C Galema, J. de Lange, H. W. Dijken, W. Peeters, D. Schopman, J. Böhle, A. J. A. v. d. Bergh, L. Monnickendam, A. L. Marsman; als w. 1. A. Brandt, L van der Eseh, K. Andriesse, J. L. Schaefer, J C. Kreuning.

Candidaat gesteld als w. 1 P. Sehappert, door Schappert en Kaufmann. Vrijdagavond clubavond in café d' IJbreeker. Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn., wn. secr.

Gelderscbe Voetbalbond.

Uitslagen 10 Oct.: Hert. Hendr. 3—V.V.O. 2 2—1,

Vitesse 4—O.D.O. 0—10, S.M.L. 2—Dieren 1—1, de Gazelle 1—D.O.8.V. 1 4—4, Steeds Voorw.—

A.9.O.V.V. 1—1, D.O.T.O. 1-Go Ahead 3 2—4, W.V.C.—Zutphen 2 1—2.

Wedstrijdprogramma:

17 Oct, (Distriet Zutphen): 2e kl. D.O.8.V. 2—Kalongs 2 vervallen.

GoAh»ad4—Kalongs 3 ingelascht G. J. Beltman Zie verder vorig nr.

24 October (Distr. Arnhem): le kl. V.V.O. 2—Dieren H.H. 3-O.D.O. O.B.I.O.D.-8.M.L, 2 District Zutphen: le kl. A Steeds V—Gazelle 1 A.G.O.V.—Kalongs 1 B Go Ahead 3 -Zutphen 2 D.O.T.O. 1—Daventria 2 2e kl. Kalongs 3—D.O.T.O. 2 Gazelle 2-D.O.S.V. 2 31 Oetobar (Distr. Arnhem):

le kl. O.D O—V.V.O. 2 Dieren—O.BI.OD. Vitesse 4—Hert. Hcndr. 3 Distr. Zutphen: le kl. A Apeldoorn—A G.O.V.V.

Kalongs 1—D.O.8.V. 1 B W.V.C—Kalongs

Daventria 2—Go Ahead 3 2e kl. Go Ahead 4—Gazelle 2

In de 1» kl. B. District Zutphen is nog ingedeeld Kalonga 2, terwijl tot de 2e kl. toegelaten zijn Kalongs 3 en Go Ahead 4

Ligging speelterreinen: O B.I.O.D. (Nijmegen) Te Berg en Dal nabij den Tol, te bereiken vanaf stati»n per electr. tram tot aan Huygensweg, daarna 20 min. gaans, of per tram over Beek naar Berg en Dal, daarna 5 min. gaans.

D.O S.V. (Deventer) Te Diepenveen achter de fabriek v/d. Hr. Ge:st aan de Diepensche weg, ongeveer 40 min van het station. Consuls:

Nijmegen W. F. Sle", v. Gentstr. 16. Velp H. B. Smits, Hoofdstr.

Aanvulling scheidsrechterslijst: J. A. H. Banning, Bijleveldsingel 46 Nijmegen. J. ten Bulte, Bagtjnenstr. 14 Deventer.

F. J. Hartman Jr., Boompjeswal 18 Zutphen. A. Hekkelman, Wambuisstr. 25 »

W. J. v. d. Heuvel, Snijderstr. 4 Nijmegen. J. Krooshof Rz, Sallandstr. 48 Deventer.

G. Th. Oostenbrug, de Wiltstr. 86 Arnhem. W. F. Slee, v. Gentstr. 16 Nijmegen.

A. Vukkink, 2e Bat. 3e Comp. 19e Reg.

Adresveranderingen: . G. A. Burger, voorz. G.V.B., Adm. de Ruyterweg 2*

A'darc.

G. J. Janssen, scheidsr., Smallepad 21 Deventer.

H. M. Keppel Hessilink, secret. Vitesse, Spgkerstr. 213

Arnhem.

W. Jansen, secret. St. Voorwaarts, Olbergen b/Dieien. W.C H. Janssen, secr. O.B.I.0 D. Boekhandel Nijmegen.

H.H. Secret. worden beleefd verzocht, bij thuiswedstrijden de aangewezen scheidsrechter met hun»6 adressen aan de betrokken consuls op te geven.

Mijn adres is van 15 t/m. 17 Oct. Tuinstraat >■ Zutphen. Dringende correspondentie en telegram* men op deze dagon aan borengenoemd adres *"

"sloten N.-H. FRANS VAN EUSDEN,

(Dorp) aecret-penn.

Sluiten