is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 47, 25-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

HET SPORTBLAD.

Lsijsen Gitmans

Ambij—Bocholtz 2 V.I.O.S. 2-Volharding 2

is December: Sittard—Scharn 1 2 „ Gitmans.

Oranje 1-M.V.V. 3 2 „ Smeets

V.I O.S 1-R.V.V. 8 2 , Leenen

K.V.S. 1—Emma 2 , Sonnenschein

Ophot/en—Oranjs-Nassau 2 , Smits Schaesberg—Oranje 2 1^ „ Kania Jr.

Bocholtz—Juliana 2 2 „ Bengels

Vaals—K.V.S. 2 2 „ . Hendriks

Scharn 2—Ambij 2 , v. d. Berg.

T#gelen 2—Steijl 2 „ v. Erven.

T.S.C—Volharding 2 „ • Bors.

Hoogere elftallen voor December': V-I.O.S. 1. Jos. en J. Hauser, J. v. d. Berg, J. Dentjens, H. Delging, W. Manders, J. Kesseler, M. Kempen, W. Wittelings, G. Goenen, P. Faessen.

Oranje 1. A. Amkrentz, M. Geurts, P. Buck, P. v. Duren, W. Hoefnagels, R. Postel, P. Eymael, L. de Bruin, L. v. Wersch, W. Jansen, J. Gillisen.

Tegelen 1. P. Amboon, M. Densssen, H. Holten, J. Denessen, J. Schell, G. Hovens, H. Git scans, L. v. Wijlick, H. Dingo, J. Huberts, E. Doesborgh.

K.V.S. 1. A. Hendriks, P. Fischer, W. Esser, Q. Driessen, J. en P. Paffen, G. Brouwers, J. Hermans, M. Kemmerlin?, W. Struver, J. Weisels.

Scharn 1. P. Bessems verv. door A. Corten.

M.V.V. als voor Nov.

De ver. Ambij en Tegelen 2 schreven alsnog voor de compet. ik. De Noord, le klas wordt geen dubbele compet.

Hoensbroek. H. BOCKMEULEN,

Comp.1. L.V.B. Amsterdamsche Kantoorvoetbalbond. Uitslagen 21 Nov.: N P.P.—T.B. 0-3 8. Boekman

Robaver—8.M.N. 0—3 C. S. y. Kooperen

Spoorvegeis—V.V.G.A. 1 terrein onbespeelbaar. Competities* and.

gesp. gow. verl. pt. coals

S.M.N. 4 4 - 8 12-0

T.B. 5 3 2 6 12-8

Spoorvogels 3 2 1 4 6—4

V.V.G.A. 1 3 1 2 2 5-2

N.P.F. 3 12 2 1^8

Robaver 2 — 2 — 1—5

V.V.G.A. 2 2 — 2 — 1-11

Wedstrgdprogramma: 28 Nor. le ronde Zilveren Lauwerkrans: S.M.N.—Spoorvogsls J. H. H. Weber (te spelen op

het veld van Amsterda, Ringdijk 58a, achter

terrein T.B.

Robaver—T.B. J. W. L. Seherpenhuizsn (te spelen

op het terrein der T.B.) N.P.F.—V.V.G.A. J. G. Hülsmann.

Bij deze wedstrgden gelden de volgende bepalingen: Zooals gewoon wordt tweemaal drie kwartier gespeeld. Is dan nog geer» beslissing gevallen, dan wordt er twee maal een kwartier verlengd, daarna beslist het lot. Het spelreglement is verder in zgn geheel van toepassing.

Bondsleden: Robaver A. Huber. S.M.N. Y. Westra.

Ingevolge publicatie vorige O.O. zullen de wedstrgden N.P.F.-Rob»ver en V.V.G.A. 2—N.P.F. worden overgespeeld op nader vast te stellen data. 3e Helmersstr. 15 W. J. VAN WAGTENDONK, Secretaris Cal, A.F.C. „AJAX."

Uitslagen Zondag 21 Nov.: Ajax 1—Victoria 1 7—0, A.F.C. 3—Ajax 2 3-2, Ajax 4—Amstel 2 8-2, Ajax 5—Amstel 3 3—1.

Zondag 28 November: Hilversum 1—Ajax 1 te Hilversum, Ajax 2—Spartaan 2, Ajax 4—D.O.S.B. 1.

Aangenomen: als o. 1. T. van Veen, H. D, v. d. Endt, J. H. Mulder Jr„ A. ten Haaf; als adsp, 1. L. Aarsen.

Voorgesteld: als o. 1. P. de Vries, Hobbemakade 154, door T. de Munnik en Dadé; als w. 1. J. H. Gesis,' door T. Gehreis en D. C. Rike.

Enkhuizen. D. DADE H.Nzn., wn. secr.

H.V.V. „Houdt Braef Stant". Voorgesteld als w. 1.: E. F. Doorenbos, Oude Delft 249 Delft, door O. E. v. Rappard en J. E. P. Alting Siberg; E. de Wilde, Obrechtstr. 385, door R. J. Schafer en 0. M. de Munnick; R. F. Moritz, Regentesselaan 54, door J. F. Lamey en J. A. K. v.

Hasselt; W. H. Coert, Obrechtstr. 254, door H. A. Glazener en L. M. Glazener.

Fultonstraat 33 G. C. MEEDER, secret.

Gelderscbe Voetbalbond.

Uitslagen 21 Nov.: H.H. 3—O.B.I.O.D. 2-1, S.V.D.— D.O.S.V. 1 2—0, de Gazelle 1—Kalongs 1 1—2, Kalongs 2-Daventria2 4-4, W.V.C.—Go Ahead 3 2-8, Deventer—Kalongs 3 9—0, D-O.T.O. 2—Goah. 4 3-1.

Boete: Deventer ƒ2 50 inger. art. 80 niet opgeven spelers wedstrgd Deventer—Kalongs 3, 28 Nov. Zie vorig nr.

5 Dec. Vitesse 4—V.V.O. 2 W. J. v. d. Heuvel O.B.I.O.D—O.D.0. C. Keizer

Kalongs 1—A.G.O.V.V. W. Mulders Apeldoorn—Gazelle 1 A. Hekkelmen Go Ahead 3 -D.O.T.O. 1 J. W. A. Hendriks Daventria 2—Zutphen 2 G. J. Beltman D.O.S.V. 2—Kalongs 3 G. Tongeren Deventer—D.O.T.O. 2 H. Meyberg H.H. Secret. worden verzocht bg opgave nieuwe leden, teneinde onnoodige corresp. te voorkomen, tevens het adres op te geven. Sloten N.-H. FRANS VAN EIJSDEN,

(Dorp) secret.-penn. R.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w. 1. de heer W. v. d. Loo. Spoorsingel 23 A. D. LEEMAN, 2e secr.

Amsterdamsche Voetbalbond. Uitslagen 21 November: Olivio 1—Swift 1 0—1 A. D. van Aalst

D..I.K. 1—T.O.G. 1 terr. afgek. A. v. Dam W'meer 1—O.D.E. 1 3—0 H. Br eg man.

Avanti 1—D.D.B. 1 0—2 H. R. Heckmann

N.O.S. 1—A.DW. 1 terr. afgek. S, Boekman S.D.S. 1-R.U.C. 2 2-3 J.W. L. Scherpenh.

Neerlandia 2—V.V.A. 3 t a. M. J. ran Nes A.F.C. 4—D.E O 3 5—0 M. B. Vierhout Jr.

V.R.A. 4 - D.0 S.B. 1 5-1 N. J. K. Leegwater

Ajax 4—Amstel 2 8-2 A. A. Antonissen.

Meeuwen 1—W.H.V 1 ter. afgek. C. Schieveen Blauw Wit 4—Readyl niet opg«k. I. Engelsman. G.O.V.C. 1—Sloterdijk 1 2—10 A. van Dam W.B.C. 2—Hortus 2 2-0 A. Riet velt

Olm* 2—A.D.W. 2 uitgesteld S.D W. 2—S.D S. 2 2—1 J. Immerzeel.

O.D.E. 2-Swift 2 4—5 . H. Beek Jr.

f.O.G. 2—A.W.A.-2 gestaakt H. J. Beyersb.v. Hen. Spartaan 3—W'meer 2 20-8 J. J. H. Witling Ajax 5—Amstel 3 3—1 J. Agsteribbe

Dieuier 1-ED.W. 1 t. a. Th. J. K. Bond

Ready 2—Avanti 2 t. a. P. Hennings

Union 2—G.O.V.C. 2 5—1 Cb. J. Looman

A.D.W. 3—Meeuwen 2 0—6 J. G. Hulsmann B Hortus 3—W'meer 3 2—0 A. C. Weisz A.D.W. 4—Wilh. V. 3 4—0 Theo Bosch V.R A. 6—Meeuwen 3 2—4 C. Lusink

S.D.W. 3-Diemen 2 5—1 C. M. Möller

Sloterdijk 2—BI. Wit 5 0—9 J. C. Lipplaa Swift 3-R.U.C. 3 op verzoek beide partijen uitgesteld* Neerlandia 4—Ready 3 gest. D. Hamstra Jr. V.V.A. 5—W'meer 4 5-0 w. n. o. G. H. Bauber. D.E.C. 4-A.F.q. 5 1—2 A. van Dam.

le kl. A A.D.W. 1—W'meer 1 S. Boekman. 28 November:

N.O.8. 1—Olivio 1 Leo Bosch

W.B C. 1-D.J.K. 1 J. W. L. Schejpenh. Avanti 1—O.D E. 1 W. Meschen dorp. D.D.B. 1—Swift 1 H. J. Bon

B V.R.A. 4-D.EC. 3 J. H. G. Weber. Ajax 4—D.O.S.B. 1 M. J. van Nes. V.V.A. 3—Amstel 2 C. Sohieveen. S.D.S. 1—A.F.C. 4 H. Breiman.

R.U.C. 2—Neerlandia 2 A. v. Dam. 2e kl. A W.H.V. 1—BI. Wit 4 N, J. K. Leegwater.

Union 1—Meeuwen 1 A. A. Antonissen. Ready 1-G.O.V.C. 1 H. Beek Jr. B S.D.W. 2—W.B.C. '2 11 u. C. M. Möller. A.D.W. 2—S.D.S. 2 11 u. L. Haromelbunr. Hortus 2—D.W.8. 2 G. J. van Hèuzen. C O.D.E. 2—A.W.A. 2 J. G. Hülsmann. W'meer 2-Swift 2 J. C. Lipplaa. T.O.G. 2—Spartaan 3 I. Engelsman. D Amstel 3—V.R.A. 5 A. Rietvelt. Se kl. A Diemen 1—Union 2 J. Beenen.

Ready 2—Meeuwen 2 11 u. S. Smit. G.O.V.C. 2-E.D.W. J II u. A. van Dam.