is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 1, 06-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD.

HET KABAAL !

...... En na dit ontzettend geweld

Werd de vrede voor immer hersteld

En Fidel-Bom-Bie

Bleef de man van genie —

En vaster dan vroeger, in 't hort

Hg zat bg 'tpublieJc op de bovenste sport

En Bol-Brom was een manvan het recht

En Fal-Beral-Tit zong steed

[uitgemaakt slecht. VAN ZEGGELEN. Het was aanvankelijk niet mijn voornemen om te spreker.

De kie8che wijze waarop — natuurlijk ouder pseudoniem — mijn optreden bij dea wedstrijd H.V.V—V.O.C. op Zondag 12 December j 1., door enkele pershelden werd gecritiseerd, is van bevoegde zijde reeds voldoende gelogenstraft, dan dat ik mg over die heeren en hoogstderzelver pense-modder zou derangeeren . . . .

Echter waar ik mij v èl zal wachten

— nu ik ééns dank zij de onwellevendheid van eenige heeren spelers, die door hun optreden op categorische wjjze een relletje ui'lokten, in een situatie kwam, die de altijd vriendelijke pers fluks te baat nam om den scheidsrechter „af te maken" .... nu ik betrokken ben in dwaas kabaal, waarbij het domme publiek wilde meezingen, doch waarover de d . . . , pardon de pers later in beviglijk-onmdodieuze tonen ta-jankte, .... nü past een enkel woord 1 En nu wil ik niet spreken over het eigenaardig verschijnsel, dat iemand, na gedurende 2 seizoenen tot ieders tevredenheid, zelfs van de „Pers" le klasse wedstrijden te hebben geleid, plots dank zij opzettelijke misdraging van eenige heeren spelers, die niet „kunnen winnen" onheusch beperst (zetter vergeet de r niet) en zoo in ééns incapabel bevonden wordt ? ? ?

Doch dit zou ik alle vrienden van ons spel willen zeggen:

Wanneer het scherm weer op zsl gaan voor andere spelleiders „van wie groote verwachtingen worden gekoesterd" maak het hen dan niet — ook al staat hij in uw oogen niet op de bovenste, sport, onmogélgh.

Scheidsrechteren is reeds een ondankbare taak, maar die taak wordt meer dan „ondankbaar" als de heusch groote opoffering wordt beloond met, laat ik het zachtjes uitdrukken, „erge onhoffelijkheid". En de pers?

Vrijheid van critiek is goed, maar het is een vloek wanneer, zooals in het onderhavige geval, persoonlijke afgunst en nijd tegen een bepaald persoon ermede warden uitgespeeld.

Wat hiertegen te doen ?

Het is geen kunst van achter zgn veilig* schuilplaatsje „den vriend" wien het te goed ging, wiens succes als fluitist te fraai was, te vernietigen door het lanceeren van vunzigheden, die hem moeten dwingen de voetbalgemeenschap vaarwel te zeggen!

Maar is deze daarmede cu op den duur gebaat ?

Kan het zgn, dan ca mg geen nieuwe slachtoffers. Niemand met zelfrespect duldt laster. Ik hoop dan ook gaarne, dat mijn collega's er voor gespaard zullen big ven en meer waardeering zullen vinden voor hunne opofferende liefhebberij.

- Met goud- of kurk mondstuk

Laat de tweede regel uit het citaatje van v. Zeggelen's gedichtje, dat mij bij het schrijven van deze regelen te binnenschoot, waarheid worden!!

Maar of het weer zal zgn: Vox clamantis in deserto ? ? ?

Bussum, L KNEGT.

2 Januari '16,

Uitslagen.

1 Januari.

Amsterdam: Blauw Wit—Go ahead gestaakt. Hilversum: Victoria—Robur et Veloc. gestaakt.

Nijmegen: Qaickll—Spart»II 1—2

Dordrecht: D.F.C.—Ba Quick 7—1

's-Gravenhage: Quick—Vitesse 1—2

2 Januari. Nederlandsche Voetbalbond.

Zuidelghe Af deeling. le klasse.

Maastricht: M.V.V.—V.V.V. 3—0

Westelghe Afdeeling.

3 e klasse.

Amsterdam: R.U.C—A.W.A. 3—3

Oefenapelen.

Amsterdam: Amst. XI—Noordel. Zwal. 3—2

Haarlem; Haarlem—Robur et Velocitas 1—3

Den Haag: HV.V.-H.B.S. 2—3

Rotterdam: V.O.C—D.VS. 3—1

Leiden: Ajax—L V.V. 7—3

Hilversum: Gooi—Victoria . 4—2

Utrecht: U.V.V.—Blauw Wit 0—2

Zutphen: Be Quick—Quick (Dea Haag) 2—4

Nijmegen: Quick—Willem II 4—0

Arnhem: Vitesse—V.V.A. 3—2 Groningen: Noord. Zwaluwen—G.V.V.-

V.I.A.—comb. 5-0

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor Zondag 9 Januari 1916.

WESTELIJKE AFDEELING.

le klasse.

H.B.S.-H.V.V. W. Egmsrs Jr.

Haarlem—Quick G. J. Nijland.

Hercules—Sparfa J. Mutters.

V.O.C—D.F.C H. A, M. Terwogt-

Reserve le klasse. H.V.V. 2-U. V.V. 2

Quick 2—Haarlem 2 J. P. Alart.

Spatta 2—A.F.C. 2 J. M Coenland.

D.F.C. 2—V.O.C 2 J. D. A. D. Hagen-