is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 2, 14-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

het 8 p ö Ê ï b L Ad.

Uitslagen van wedstrijden gespeeld op Zondag 10 Januari 1909

Scheidsrechters: Haarlem—Sparta 2—2 H, J. Willing. ' Hercules—H.F.C. 1—2 J. Moorman. V.OC-A.}hx 1—2 J. H. Bergmeijer.

Alc.Vic—A.F. & H.0. 1—1 M. Mauritz. Corcordia—D.V.S. 12-3 A.J.Bro. khorstR. Volharding—U.V.V. 9—1 J. van Z*nt. D V.V.—V V.A. 1—0 O G. Bakker.

HFC II—Aj.x II 4-3 L. F. H. Smittou. HVV II-Sparta II 3-1 H. Verbeek. Amstel— nOSB 0—0 J. C de Haan.

BI wit—Kampong 4—1 H. J. van Aanholt VVV—DEC 2- 2 F. A. Boerdam.

Neerl —Swiffc 0—2 P. E. Slaverman.

Bloemend.—DOS 3—0 A. Hordijk1 N«pt,—Sporim. 3—1 W F v. d. Lee.

Ach. II—WA II* 5—0 J K G.Grootmeijer

') Wegens niet opkomen door plotselinge ongesteldheid van den heer G. J. Nijland. ') Wegens niet opkomen.

Reglements - Commissie.

Deze comu.i-wie vergadert opuit-u*v op Woensdag 20 Januuri a.s., des avonds 8 uur te Amsterdam, in Hotel Palais Royal.

Ongeldig verklaarde wedstrijden.

De op 20 December getpe*lde wedstrijden DOSB—Amstel werd in verband met een overtreding van Amstel op verzoek van DOSB ongeldig verklaard.

Proef wedstrijd. De competitieleider heeft de eer, bekend te maken, dat in verband met den oi a.s. Zondag te Deventer op het terrein van U.D. te spelen proef wedstrijd van twee Oostelijke Elftallen, de Oostelijke eerste klasse dien dag stil staat.

Wedstrij d-programma

De orgeldig verklaarde wedstrijd D.O.S.B.— Amstel werd op 14 Februari opnieuw vastgesteld.

De Competitieleider maakt bekend, dat de 1.1. Zondng wedstrijden iogelascht: Aj x—DFC op 28 Februari. HBS—Veloeitas op 14 Maart. R/ P—USC op 21 FebruariAllen We«rbaar — Achilles op 28 Februari. AVV—TOG op 21 Februari. Hermes—VFC op 2l Februari. Wil helmin»—Qutck A op 7 Februari. PW-ÜÜ op 14 Maart. O a; jd Na s.u— P.W. II op 28 Fbruari. Tubantia—Quick Kampen op 7 Februari. ÜÜ II—ZAC op 28 Februari. Pr. Hendrik—Qo ahead op 7 Maart. Herakles—Verwisseling op 14 Feb uari. Eendracht—Be-Quick op 14 Februari. Forward—V.AC, op 24 Januari. Frisia II —G.V.V. op 7 Januari. Veloeitas II—B.OZ.UBS. op 21 Februari. E M.M.—M.V V.O. op 14 Februiri. Quick U—Veloeitas III op 24 Januari.

Bekercompetitie.

A.F.C.— W.V.V. op 7 Febiuari. A.F.C. II—Achüles Assen op 7 Februari. Frisia I—AjiX II Amsterdam op 31 Januari. In tegenstelling met de publicatie in het vorige orgaaD, wordt medegedeeld dat d« bekerwedstrijd D.E.C.—P.W. I niet op 24 Januari, doch op 30 Januari moet worden gespe* ld, in verband hiermede wordt de vastgestelde competitie-wedstiijd D.E.C.—D.0 S.B. verschoven naar 24 Februari a.s.

Aan H.H. Scheidsrechters en Candidaatechtidsrechters ia het Westen.

L. S

Ondergeteekende, deze maand door drukke werkzaamheden, verhinderd zijnde de maandelijkscbe briefkaarten te verzenden, verzoekt bovengenoemde fu> ctionarissen hem hunne wenscben ten opzichte van de Februari aanstellingen zoo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Meekum Tebwogt.

WEDSTRIJDPROGRAHJiA voor de maanden Januari en Februari 1909 Westelijke eerste klasse. 17 Jan.

Quick—Sparta H. A M. Terwogt.

Veloeitas—Haarlsm H. J. Oosterveen.

D.F.C.—H.B.S. C. J. Groothoff.

H.F.C.—Ajax A. J. Bronkhorst

(R'dam)

H.V.V.—Hercules H. J. Willing.

24 Jan.

Sparta—Veloeitas C. J. Groothoff.

Haarlem—D.F.C. H. J. Willing.

H.B S.— H.F.C. John Coucke.

AjiX—H.VV. J. A. Wijnmalen.

Hercules—Quick Aug, Kappenborg.

31 Jan.

D.F.C—Sparta H. J. Willing.

H.F.C.— Hairlem H. A. M. Terwogt.

H.V.V—H BS. C. J. Groothoff.

Hercules—Aj^x L. Moonen.

7 Februari. Veloeitas—D.F.C. Sparta—H FC. Haarlem—H V.V. HBS.—Hercules Quick—Ajix

14 Pebr. D.F.C —Quick H.F.C.— Veloeitas H.V.V.—Sparta Hercules—Haarlem Aj^x-H.B.S.

21 Febr. Veloeitas—Quick Sparta—D.F.C.

28 Febr. Vel oeitas—Sparta H.V V —Qu ck 7 Maart. Quick—Veloctas

Westelijke Tweede Klasse A.

17 Jan.

Aj»x—RA.P. E. G. v. Bisselick.

1 A.F. & H.C.—TJ.S.C. D. Schutte.