Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HIT SPORTBLAD

Hes^eliok, echter van onverwachte harde schoten niets meer over, trouwens d*»rtoe liet Fortpens bem g en tijd. De vliegende Meijer weet af en toe ve.radelijk voor doel te zetten, echter is dan Fillet er brj om met een pil de Aj*x-voorhoede aan 't werk te zetten. Zoo blijft het spel zich eeidgen tijd verplaatsen, totdat Kammeijer den bal vrij krijgt, eenige menschen passeert, naar het midden ov.rzet, waar Leeuwarden vlug bij is en met een hard schot Aj»x de leiding bezorgt. Nog onder gejubel wordt weer b goni.en en begint Vitesse beter te sp-len. Vooral blinkt de middenliriie uit, die haar voorhoede telkens den bal geeft. D*n weer een samenspel en denken we Vitesse g< lijk te zi^n maken als -erst Fillet en dan Holst den b4 mist, doch net ziet Fortgens kans den bal vlak voor den toeloopenden Vi eesenaar weg te trappen. Dan weer eenigen tijd een verplantsen van spel en worden aan beide zijden hoek^hoppen g forceerd, die echter geen doelpunten opleveren. Plo seling een ren van Brokman, even met Leeuwarden de halfs genomen, een voorzet, Alofs schiet teg. n < eo. Vitesse-been, weet nog liggende den bal naar rechts te plaatsen waar er spoe lig een bij is om den bal onder enorm enthousiasme ten tweede male langs ViteWs doelman te jagen. Als er nog aan beide ïijden eenige malen mooi is opgebracht en beide verdedigingen goed werk vertoonen, wordt tijd g< floten.

Na de thee eerst een spel in het midden van het veld daarna wordt de bal door de Ajax-midden sp-lers voortdurend op V'tesse's helft gehouden, behoudens et kele doorbraken, die echter door Fillet of Holst onschadelijk gemaakt worden, terwijl enkele harde schoten zeer soliede door den Aj*x doelverdediger worden gekeerd. Aj*x schijat te verslappen nu de stand toch reeds 2—0 aanwijst, en denken we dan ook aan geen veranderen van stand, als plotseling de rechter vleugel don bal van Holst kiijgt, er van door gaat, voorplaatst en onder luid gejuich der Ajax supporters komt No. 3 op de wereld. Het einde was een insluiten van Vitesse, dat zich poogde los te werken om toch tet minste ééa doelpunt tegen te maken. De voorhoede mocht het echter niet gelukken ver met den bal te komen, daar de midden-spelers van Ayx, waarvan wij den nieuwen spil Lee een pluimpje geven voor zijn onvermoeide werken, alles wisten te houden en wat dan nog tot Fillet doordrong, zonder veel praten werd teruggezonden. Spoedig fluit scheidsrechter H. J. O , die tot beider tevredenheid mocht fluiten, inrukken.

Over de spelers gesproken: Van Vitesse de doel vei dediger, de achterback, links-half en de geheele voorhoede goed, van Ayx noemden wij reeds eenigen op, willen slechts wijzen op Schoevaart, die als hij ook op eene andere manier mtt z'n hoofd werkte, dan hij nu doet, zeker een uitstekende middenvoor zou worden.

Kees.

Buitenland

Voetbal in Engeland.

Toeschouwers

Chelsea 1-Sheffie'd United . . 1 25.<j00

Woolwich Arsenal . 1-Bristol City ... .1 10.; 00 Ni.tU County . . .0—Newcastle United .4 10 000 L-icester Fosse . . 0 - Preston North End. 0 lü.000

Ev rton 1-Mi idlesbroush ... 1 2>'.<">0

Manchester United . 1-Manchester City . .1 35 000

BradfVd City . . .O-Live*pool 2 3^.000

Smid. rland . ... 3 Aston Villa ... 3 20.U00 Sn. meld Wedn. . . 3 Nottinghani Purest . 0 I6O1O

Blactburn Rovers . 0-Bury 114u00

Na ruim 3 maanden de leiding van league I gehad te hebben moesten de Evertonians die Zaterdag aan Newcastle afstaan daar zij z«lf tegen Middlesbrough het slechts tot een verdeeliog der puaten konden brengen, terwijl Newcastle United te Nottingham en schitterende overwinning behaalde. Met ééa punt meer staat hierdoor thans Newcastle aan het hoofd.

Te Cnelsea was de strijd tegen Sheffield United vrij teleurstellend, hetgeen misser ien eenigszins aan het koude weer en den harden grond te wijten was. Eigenaardig was het, dat Benson, de stevige back der United, twee punten maakte en dat toch de strijd in een gelijk spel 1—1 eindigde. Kort na het begin stopte Millar in het Clulsea-strafschopgebied den bal met de hand en Benson kwam naar voren om den strafschop te nemen, hetgeen hij met succes deed. Chelsea scheen doo dezen tegenvaller echter niet ontmoedigd en speelde vol moed verder. Bij de pauze Was de United nog steeds met 1—0 voor. Ia de tweede helft kreeg Chelsea verscmllende gemakkelijke gelegenheden om gelijk te maken, maar van getn enkele wisten de Londenaars aanvankelijk te profiteeren. Na 20 minuten viel Mc. Roberts wegens 'n blessuur uit, maar ondanks die handicap bleef de hometeam sterker. Nog 10 minuten waren er te spelen toen Brawn 'n hard schot inzond. Benson trachtte te redden, raakte den bal echter verkeerd en trapte daardoor in eigen doel, hiermede zijn tweede punt van den strijd makende. De stand was hierdoor gelijk en bleef verder zoo tot het einde.

Shepherd^verrichtte voor de tweede maal van

Sluiten