Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

6

AJAX—D.V.S.

Gupfert op weg om Ajax' eerste punt te maken.

laatste plaats. Voor de Haagsche cricketers is het verblijdend, dat H.V.V. de laatste plaats is ontkomen, daar thans het veld spoedig voor cricket in orde gemaakt kon worden en de beoefening der zomersport kan beginnen. Erg zomersch ziet het er intusschen thans nog niet uit.

Sparta verplettert H.F.G.

De H.F.C.ers schijnen den strijd om het kampioenschap vrijwel opgegeven te hebben en heel veel moeite voor de samenstelling van hun elftal schijnen de H.F.C.bestuurderen zich niet gegeven te hebben. Dit laatste is zeker jammer, want waar Sparta, dat 8 of 9 militairen in haar elftal heeft, vrijwel geheel volledig verscheen, had toch ongetwijfeld nok H.F.C. me: wat meer moeite' een betere ploeg in het veld kunnen brengen.

't Is niet alleen teleurstellend voor het publiek wanneer men, blijkbaar 'ónnoodig, met zoo'n gebroken elftal in het veld komt — zoo iets wreekt zich ten slotte in de publieke belangstelling — maar het is ook minder prettig voor de andere vereenigingen, die bij het resultaat van dezen wedstrijd belang hebben. Een volledig H.F.C. zou Sparta in Haarlem misschien wel een punt hebben kunnen ontnemen en dat zou D.F.C.'s kans op de eerste plaats weer zeer hebben vergroot. Zondag moesten in de laatste minuten voor denstrijd op de tribune nog reservespelers gezocht worden,wat er op wijst dat er in de H.F.C.-administratie toch wel wat hapert. Het gevolg was dat het een ware inmaakpartij voor de H.F.C.'ers werd. Gedurende de eerste helft wist het elftal zich - nog vrij goed staande te houden en nadat H.F.C. zelfs een tijdlang de leiding gehad had, kwam de pauze met 2—1 voor Sparta.

In de tweede helft zakte het elftal echter ineen als een mislukte pudding en Sparta had geen moeite met 9_2 te winnen. Nu kan alleen .Quick, dat nog in Rotterdam tegen Sparta moet spelen, het Rotterdamsche kampioenschap in gevaar brengen, want dat H.F.C. in

T. TEMMINK &• Zn.

Rotterdam beter voor den dag komt dan Zondag op eigen terrein, lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.

D.F.C. wint van HBS.

De Dordtsche ploeg heeft zich Hink op de tweede plaats gehandhaafd en het wachten der Dordtenaren is nu maar op een misstap van Sparta, welke echter wel op zich zal laten wachten, zoodat de tweede plaats voor D^F.C. wel het eind van het liedje zal zijn.

Tegen H.B.S. werd met 4-2 gewonnen nadat kort na de pauze D.F.C. zelfs met 4—0 had geleid.

Het Oostelijk kampioenschap.

Het Nijmeegsche Quick heeft van de laatste kans om het Oostelijk kampioenschap te veroveren, geen gebruik weten te maken en alleen een eventueel falen of een gelijk spel van Qo-ahead tegen Be Quick op as Zondag zou de Nijmegenaars in den eindstand kunnen brengen op de eerste plaats, die ze ook voor het grootste gedeelte van het seizoen bezet hebben. Een dergelijk falen lijkt ons intusschen al zeer onwaarschijnlijk en nu de Koekenieren het kampioenschap - feitelijk slechts voor het grijpen hebben, zullen ze ook de laatste hindernis wel met succes weten te nemen. Voor Quick is het intusschen niet aangenaam zich een kampioenschap, waarvan het zich feitelijk reeds zeker waande, op het allerlaatst te zien ontgaan, temeer daar de vorige wedstrijd der Nijmegenaars in Deventer, de beste verwachtingen had opgewekt.

De strijd was overigens meer spannend dan fraai en aan beide zijden was de verdediging het beste deel van het elftal. Vooral de achterhoede van Quick heeft zich uitstekend geweerd en daaraan was het te danken, dat Qo-ahead slechts een enkel punt kon maken. De kracht van de Nijmeegsche achterhoede blijkt wel het duidelijkst uit het feit, dat in 14 wedstrijden slechts 9 doelpunten tegen Quick werden gemaakt. Dat dcvoor-

MEPPEL

TEL. 199.

SPIKES-BERGSPERENBERGDISCUSSEN

Enorme voorraad - Vraagt Prijscourant - Athletlek-kleeding

Sluiten