Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

___ HET SPORTBLAD

CLUBBERICHTEN.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Uitslagen 24 December: A.D.W.—Swift IA niet ontvangen. Rapiditas 2 Olivio terrein afgekeurd.

de Meeuwen-Avanti „ „ H. M. van Leeuwen

Swift 1B—O'D.E. 2 niet ontvangen. Ajax 4—Neerl. 2 „

5'ïr-£ ^"A-F-C- 4 "3-1 P. Hennings

w^VT^"3 8~° L Hammelburg

Tf^Hr7rM^V-K- 1-1 A. van Dam 8

K.U.U.A.— Diemen terrein onbespeelbaar. Bensdorp-Union „ afgekeurd S. Aldewereld

N.O.S. Z—Meeuwen 2 scheidsr. niet opgekomen Amstel 3 Neerl. 3 uitgesteld.

W'meer 2-Spartaan 3 5-0 AD. van Aalst

A.t.L. O— V.R.A. 4 scheidsr. niet opgek. V-V-A- 0-3 A. Antonissen

D.VO.-Ahrend's l_l G. Schmidt

Avanti 2—R.O.D.A. 2 niet ontvangen V.C.A-E.D.W. 0-5 H. Pronk

E-D-W' 2-W'meer 4 1- 1 P. I h. Koning Jr.

Union 2—Hortus 2 terrein afgek. E Zanten

M.V.K 2-W.H.V. 2 1.2 M. KranT

!W^3TD^--?.- 2 o °-5 G- Schmidt

A.F.C. 7-Wilh. V. 3 terrein afgek.

S.D.S. 3- O.D.E. 3 scheidsr. niet opgek

P-E'C- 4-Ajax 6 !_4 P. Sellmeijer

Neerl. 4—V.V.A. 5 terrein onbesp.

Meeuwen 4-R.U.C. 3 terrein afgek. L. Wijnstroot

Amstel 4-A.F.C. ö „ „ G. Wernars

Adspiranten:

S,0rt^S_,,Yilh- V- 5-2 A. van Dam

BI. Wit—Meeuwen scheidsr. niet opgek.

Weds tr ij p programma: 31 December: le kl. A. Avanti —Swift w. Katoen

N.O.S. de Meeuwen S. Aldewereld

Ohvio—A.D.W. A. D. van Aalst

le kl. B. A.F.C. 4 V.V.A. 3 J. Druyf

R.U.C. 2 Ajax 4 J. A. Waldram Jr.

Swift IB—BI. Wit 4 J. F. E. Vroom

D.E.C 3 ' Neerl. 2 A. A. Antonissen

Ze kl. A. Diemen W.H.V. l. Coop man

Union—M.V.K. a. van Dam

R O.D.A.-Bensdorp G. Wernars

2e kl. B. S.D.S. 2—Meeuwen 2 P Th Konino- Tr

Olivio 2-NO.S. 2 11 u. I. Agsteribbe* 2e kl. C. Amstel 3 S.D.W. 2 A. C. Weisz

Spartaan 3—Neerl. 3 I Kolm

2e kl. D. A.F.C. 5-V.V.A. 4 j'. K. Popper

BI. Wit 5-V.R.A. 4 S Boers

3e kl. A. E.D.W.-D.V.O. M. Baumgartner

3e kl. h. V.h.Z. 2 —Union 2 11 u. L. Wiinstroot Hortus 3 W H.V. 2 S. Turfreyer

M.V.K. 2-W'meer 4 H Pronk

3e kl. C. O D.E. 3—Swift 3 H. Nijland

W'meer 3-A.F.C. 7 11 u. D. Leefsma D.V.O. 2 - Wilh V. 3 p. Fagel

S.D.S. 3—Meeuwen 3 11 u. A. H. Rietvelt 3e kl. D. Meeuwen 4-V.V.A. 5 J. H. Dico

Ajax 6 - lil. Wit 6 W. Kloosterman

R.U.C. 3-A.F.C. G Hu. J. Huysman D.E C 4—Neerl. 4 Hu. G. Schmidt Adspiranten: Ajax - lil. Wit II u. A. van Dam

Meeuwen-Wilh.V. 11 u. E. Zanten Swift-Hortus .1 u. C. Schieveen

Aan allen de beste wenschen voor het jaar 1917 1 Januari 19i7 :

BI. Wit-Amsterd. Elftal G f. Nijland

te spelen m het Stadion; grensrechters Cebr. Deerenberg. Het Amsterd. Elftal bestaat uit de volgende spelers : Borneman (A.F.C.1, Koopmans (V.V.A.) captain), Vis (D.E C ) Fischer (A.F.C'), Kooy (A.F.C), v. d. Werff (A F C ) Verpoorten (Spartaan), Delsen (A.F.C), Jibben(VVA) De Lange iSpartaan), Colette (Spartaan) Reserves ; Engberts (Spartaan), Wiegel (Amstel), Doets (A.F C.) de Looff (D.E.O, Seeman (V.V.A ), Bieshaar (VRA) 7 Januari •

le kl. A. N.O.S.-Avanti A. C. Weisz

de Meeuwen-Swift H. J. Bon

Rapiditas—A.D.W S Boers

le kl. B. O.D.E. 2-A.F.C 4 S. Boekman

R.U.C. 2-B1. Wit 4 P. Hennings

2e kl. A.

2e kl. B. 2e kl. C.

3e kl. A.

3e kl. B

3e kl. C. 3e kl. D.

J. W. L. Scherpenhuizen L. Hammelburg J. f. E. Vroom

G. Wernars

A. A. Antonissen

H. J. Bon

W. Kloosterman

P. Th Koning Jr.

J. Druyf

A D. van Aalst

M. Krant

M. Baumgartner

I. Agsteribbe

G. Schmidt I. Turfreyer S. Aldewereld

H. Pronk

H. Nijland

I. Papegaay

B. Jacobs D. Leefsma L. Wijnstroot J. H. Dico

E Zanten

J. K. Popper

V.V.A. 3—Neerl. 2 D.E.C. 3-Swift 1B Union—W.H.V. R.O.D.A. M.V.K. Diemen—Bensdorp Meeuwen 2 Olivio 2 11 u Neerl. 3_ S n w 9

2e kl. D. Ajax 5—V.R.A. 4

BI. Wit 5—V.V.A. 4

Ready- A.F.C. 5 Avanti 2—Ahrend's

V.C.A.-D.V.O. W'meer 4—Union 2 11 u W.H.V. 2—V.B.Z. 2 11 u.

E.D.W. 2-Hortus 3 S.D.S. 3-W'meer 3 Swift 3—Wilh. V. 3 D.V.O. 2-O.D.E. 3 A.F.C. 7—Meeuwen 3 Amstel 4—Aiax fi

Neerl. 4- R.U.C. 3 11 u. A.F.C. 6_Meeuwen 4 11 u _ V.V.A. 5-U.E.C. 4 11 u. Adspiranten:

Hortus-BI. Wit 11 u. Swift — Wilt, \r 11 „

S t a n d e n competitie. Met ingang van de volgende week gemaakf gS ' der v^illendl klassen worden bekend

Scheidsrechters. Zij die als scheidsrechter wenschen te ^efsecreetarila°[den ***** »«* <* « ^en^an

C a n d i d a a t gesteld als scheidsrechter •

1;°; Ba"eljee> lid v<>» Wilh. Vooruit, Zeilstraat 13;

M de Visser, lid van D.T.V.. Rustenburgerstraat 40 ;

J. Wijnstroot, lid van Diemen, 3e Oosterparkstraat 45

Op de ledenlijst bijgeschreven. Ajax : H. L. Andersen C

RoseTrantsB1T w"/ Lmdeman' C" V' Vessem- «0Jan Smit M S L n c Rommerts, P. L. Otten. De Meeuwen: . P. Smit, M Scholtz. S.D.S. : G. J. Kt ja. Swift: W. Jonker, J. Koster Union : S Oosterboon, P. Witte, G. van Empelen.

Gerehabiliteerd: J. H. Twistenling door Union.i Wegens het voorkomen van hunne namen in het zwartboek moeten van de scheidsrechterslijst worden afgevoerd L. de Boer

ilr7:a a Jr ; moet tot ons 'eedwezen wegens te jeugdigen leeftijd worden afgevoerd Leopold Schweiger.

Terreinligging: In herinnering wordt gebracht, dat het

HXepaKnU- T™^* Amstel « gelegen aan den Amsteldijk (Halfweg Kalfje) 5 min. gaans van het eindpunt van lijn 4

Bes uursvergadering 29 Dec. in café de Karseboom, om 8 uur.

Protest-Commissie 30 Dec. in café de Karseboom,' om 8 nur.

Het bestuur benoemde een commissie, bestaande uit de h h • Wijnmalen, voorzitter, H. J. Bon en A. Drilling, leden en H M van Leeuwen, secretaris, tot onderzoek van het gebeurde in "den wedstrijd Avanti de Meeuwen

Boeten: 112 AF.C / ].-, niet inzenden der elftallen; 113 M.V.K. ƒ1—, idem; 114 Olivio ƒ 1.-, idem • 1,5 KODA ƒ.1.-, idem; (16 V.R.A. ƒ 1.-, niet 0pg. geheele gew. eiftaPen! Hnnr d vragen o m d 1 s p e n s a t i e moeten steeds geschieden door de spelers zelf en moet die aanvrage vergezeld gaan van een verklaring van de vereeniging waarin gespeeld werd, dat bataat6611 lnWlll,g'nS van een dergelijk verzoek geen bezwaar

In herinnering wordt gebracht dat de boeten steeds op tijd betaald dienen te worden, ook al is tegen het opleggen van de boeten geprotestee-d. De terugbetaling van geheele of gedeellelijke boeten moeten, steeds tegen quitantie geschieden. Elfta len voor Jamari:

A.f.C. niet ontvangen.

Ajax I J. G. A. Smit, f. Couton, G. H. Terwee [r M Pelser, J L. v. Dort, J. D. de Natris, H. Hordijk Th 'l f' Brokmann, M. Lucas, W. Gupffert, V. Pelser. ' "

iCI L,^inïerS^°ven' A. Levendig, F.' Gehrels, A. J. ten Herckel A J, de Kruyff, J. Goosen, j. J Grootmever, J H de Vcs, J. W. Lucas J L. Schaefer, A. J. Maassen. ' J'

3 K. Andriesse Joh. Blokland, F H. Schojvaart M I Wr« hng, M. G. H. M Pijnappels. A. M. N. Busbach, f Take' D Roodenburg, Ch. Heinrich, H. A. G. Z. Kooge P M I van Os'

4 G J Masselman J v. Oudheusden, H. Swijtérs, P.' J H G leij, K. L. de Boer, K. van Kasteel, L v d Rei? D W v^, Raan jr, A. M. Prins, J. Strassen, A. Vas Dias' S'

5 A. Rotsjr j a. Slagt, J W. Hoefnagrl, V, G. Beths B

Amstel l 1'. J- Hoolwerf, W. Ensing, Th. Salijn.jes, J. Thomassen PH. Wagenaar, R. Koops, D. A. van 'tSchin V Kam" pen, P. Rib, W. A. en F. Wiebel P'

Sluiten