Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

1 VAANDELS - MEDAILLES I

1 GEBR. v. OVEN - DEN HAAG. I

HOFLEVERANCIERS.

1 LEVERANCIERS VAN DEN N.V.R. EN HONDERDEN VEREENIGINGEN. 1

SHIRTBORDUURSELS.

I VLAGGEN - INSIGNES I

eiiiiiiiiiiiiiiiiim

bij mij vast, dat D.F.C. met Lotsy in de gelederen meer presteert dan zonder hem.

Wat zelden voorkomt, was ditmaal 't geval, ook Ajax was niet compleet. Hordijk ontbrak en werd vervangen door Goossens, die zich aan 't spel der eerste elftallers niet aanpassen kon. Hordijk weet zijn vleugel altijd zoo mooi te voeden en zijn samenwerken met de Pelsers is ook altijd in orde. Goossen deed als 'n kat in een vreemd pakhuis en 't geheel had er zeer onder te lijden.

De belangstelling bleek enorm te zijn. Nog geen enkele maal waren in dit seizoen zooveel menschen in 't Stadion n.1. volgens de officieele opgave LS.f.OO. Voor den aanvang werden door 'n groep Ajax-supporters 'n „reuzenkrans" aan D.F.C. aangeboden als blijk van waardeering voor hun uitkomen in de wedstrijden om den Meerbeker.

Voor de rust had Ajax 't windje mee en was voortdurend sterker; al dramaakte de middenvoor'n mooi doelpunt doch tegen verwachting bleef het daarbij, wat voor 'n niet gering deel aan 't soliede verdedigen van Van Hemert en Bouman te danken was. Ook in de tweede helft was Ajax sterker. Ook toen werden weer eenige kansen niet geaccepteerd doch Gupffert en Lucas wisten toch elk eens 't net te vinden en een 3—0 overwinning voor Ajax was 't resultaat van den matigen wedstrijd.

Bij Ajax traden de gebr. Pelser, de middenvoor en Gupffert 't meest op den voorgrond; bij D.F.C. de reeds genoemde twee verdedigers. Scheidsrechter Grootmeijer vond ik minder op dreef dan bij de Meerbekerkampen. Zeer vervelend deed het onnoodige geappeleer van grensrechter Vrucht aan.

Elk oogenblik dwarrelde de man 't veld in, wat Grootmeijer had moeten verbieden. Dan geef ik aan club-grensrechters haast nog de voorkeur!

Zoo komt dan Ajax in den eindstrijd en wel tegen V.S.V., een pas gepromoveerde 2e klasser. De volgende week hoop ik eens wat naders van de Velseroorders te vertellen, doch bij voorbaat zij opgemerkt, dat volgens mijn meening Ajax tegen deze uitstekend getrainde ploeg een zeer moeilijke taak wacht. Het moet een zeldzaam enthousiaste ploeg zijn; 't zijn voor 't meerendeel jongelui, die, gesterkt door 't gezonde leven aan of op zee, over zeer veel ausdauer beschikken en daarbij moeten 't elf pootelmgen van je welste zijn. Juist zoo'n ploeg is voor Ajax zeer gevaarlijk.

Wat verder nog gespeeld werd kan ik ditmaal niet memoreeren.

Fon „«kinJn moo «PPf U 1 tVOerl£<"er. "ü>U"'

Uit de Hofstad.

Voor de Haagsche voetballiefhebbers was het Zondag nog geen dag zonder wedstrijd. Op Hanenburg werd de demi-finale om den Holdert-beker gespeeld tusschen V.S V. een der kampioenen van de 3e klasse en den 2en klasser, Fijenoord.

Vrij veel publiek had den tocht naar Hanenburg nog ondernomen en laten we onmiddellijk zeggen, dat die allen hun gang naar Waaioord niet betreurd zullen hebben, 't Werd dien middag een pittige, eerlijk, maar forsch gespeelde wedstrijd tusschen twee enthousiaste tegenstanders.

De 3e klassers waren doorloopend in de meerderheid, vooral voor rust toen V.S.V. den steun van den wind had. De Velsenaren ontpopten zich als een ploeg harde werkers, die geducht „op den bal zitten", op gepaste wijze van hun lichaamskracht gebruik maken en . . . tot het laatste toe strijden.

Wat een verschil met den strijd van acht dagen geleden, dat water en welk partijtje daar op Houtrust!

Bepaald mooi was het spel niet, maar door het enthousiasme, waarmede allen speelden, was de stijl dubbel en dwars het aankijken waard. Vooral de aanval van Velsen was gevaarlijk: een midden-voor, een stevige knaap, met een hard en goed schot, een watervlugge rechtsbuiten, een snelle rechtsbinnen. De middenlinie was hecht en safe met den spil als enorme werker en uitblinker. Daarachter speelde vooral de rechter-speler een uiterst solide partijtje. De doelman verstaat zijn werk wel, maar moet

Bekercompetitie

(halve beslissingen). D.F.C. - Ajax A. ü—3 Grootmeyer V.S.V.—Feyenoord 2—0 W. Katoen WESTEL. AFDEELING

Sparta—Haarlem 2—i v. Bisselick Hercules—Blauw Wit 0—2 J. de Vries D.F.C. II-Sparta II 1-2 H. T. Krijgsman

Uitslagen van wedstrijden gespeeld op 29 April 1917.

Kampioenscomp. westel. 3e Hl.

RC H.-O.D.E. 0-0 J. H. Elzinga

Z.F.C.-Fortuna 4-4 R. L. van Praag

westel. 2e kl.

II

H.F.C. II—A.F.C.

Z.V.V—L.V.V. 4 D.H.C.—D.V.S. 1 T.O.P. U.F.C. 13 Xerxes II—Fortuna II 0 Nept. II - D.F.C. III 3 Feyen. II - Hermes II 3

2 v. d. Moolen

O C.J. van Alphen •2 A. M.J. Veldh. 0 D. J. Rekké 0 W Sanders ■0 W. van Dijl -1 J. v. Venrooy

Voorw IIAjax A. II

OOSTEL.

Go ahead—Quick P.E.C. II United K.H.C.—H.V.C. II NOORDEL

W.V.V Veendam

Frisia—Achilles

ZUIDEL

Velocitas—M.S.V.

't Gooi II 5—2 H. J. A. Loonen Kamp. H 9—0 J. H. C. Gans

1-0 H. T. Willing

2-2 W. de Rooy

0—5 Dr. H. Dubois AFDEELING

2-1 T. I. Boswijk

0-5 J. W. Repelius AFDEELING

3—0 T. P. Tongh

Promotiecomp.

A F C—S.V.V.

M.V.V. - Wilhelmina 2—0 J. J. C. Ophuysen Middelb. III-Vliss. II V—1 v/d. Ouderaa Kampioenschap van Nederland

Be Quick - U.V.V. 0-4 H. A. Tromp

Wedstrijdprogramma voor Zondag 6

WESTEL. AFDEELING

Reserve le klasse

H. J.1 Krijgsman H. Das Jr. M. H. de Gou A

F. A. Boerdam

Sparta II—U.V.V. II A.F.C. II-H.F.C. II D F.C. II—Quick II ! *

3e klasse

R.S. en G.V.-Lycurgus terr. Lycurgus

_ 3e klasse

t.O P.—D.O.S

Reserve 2e klasse A

Xerxes II-Excelsior II S. Hakker Reserve 2e klasse B

IN

H

H.

J. Kwindt

eptunis II - Feiien. 11

D.F.C. III - Leonid. II

A. Kamerman J. van Venrooy

OOSTELIJKE AFDEELING. le klasse

Tubantia—Quick

Reserve le klasse Vitesse II-Go Ahead II L. Hertman 3e klasse B

United—K.H.C. Joh. v. d. Berg

H.V.C. II P. Oldhoven

Z.S.C.-

NOORDELIJKE AFDEELING Reserve le klasse

W.V.V. II—Frisia II Steenhuijsen ZUIDEL. AFDEELING 3e klasse A

Midb.III-D.O.S.K.O. II J. C. Huissoon Districts» Wedstrijd.

Zuidel. XI-Noord XI H J. Willing Terrein Philips Sportvereeniging, Eindoven Kampioenscompetitie west. 2 kl.

R.F.C -V.V.A. (terr. Sparta) W. Willing Jr.

Grensrechters A. Jansen en S. de Bruijn Ajax A. - Dordrecht J Hazeu

(terrein Ajax A.)

Grensrechters S. Broekman en C. H. Vrugt Kampioenscompetitie west. 3e kl.

CV.V—Stormvogels v. d. Moer

Fortuna—V.S.V. D. Duif Jr.

R.CH.- Z F.C. (terr. Z.F.C.) van Gessel Promotiecompetitie naar de W. Ie kl.

S.V.V.—'t Gooi J. Mutters

Grensrechters J. A. Plasmeijer en H. C. Zeegers.

Feijenoord—A.F.C. J. Gosschalk

3-0 D. Duit Jr.

Promotiecomp. oostel. 2e kl.

U D.—H. Hendr. 1-0 J. Mutters

P.W.-P.EC. 1—1 P. A. Bomer

Promotiecomp. oostel. 3e kl.

Wagen. - Doetiachem 1—0 L. Hertman Quick K.-Theoihorne 4-0 G. Th. Oostenb. Promotiecomp. zuidel. afdeeling

Vlissingen-V.V.V. 0—1 J. P. van Bel

Mei 1917.

Grensrechters J. H. van der Schalk en F. Willeboordse.

Promotiecompetitie der W. res. 2e kl.

Blauw Wit II-S.V.V. II R- L. v. Praag

E.D.O. II—Ajax A. II H. J- Bon

Hercules II—Feijen. II D. J. Rekke Promotiecompetitie oostelijke 2e kl.

UU-P.W. (tcrr.Z.A.C.) W. Lijmers Jr.

Grensrechters H. E. Hulsebos en J. A. van Born , P.E C-Hertog-Hendrik A. Kelderman

(terrein U.D.)

Grensrechters W. J. Hissmk en G. J Jansen

p-^mniiecompetitie oosteiijHe •»«**"•

Wagen.—Quick K. J-

(terrein Be Quick C)

Grensrechters r. j. der Poort Jr. G.F.C.-Doetinchem

(terrein Quick A.)

Grensrechters H. VVullmk en J. Zorn. Theothorne-A.GO.V.V. P. A. Bomer

(terrein Kobur)

Grensrechters C. O. Buchel de Rooij.

H. de Wolf

Aanholt en H. van

B. H. Busschers

W. F,

Sluiten