Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

13

CRICKET.

Officieel. Nederl. CricKet=Bond.

Bestuur:

H. S. Isbrücker, le voorz., Columbusstr. 116, den Haag A. de Haan Azn., le secr., Zevenend 168, Laren (N.-H.) A. J. Bronkhorst, penningm., Kruiskade 54b, Rotterdam P. J. Lindner, 2e secretaris, Adm. de Ruyterweg 221,

Amsterdam (Teleph. N. 629) E. B. van Lier ] . Okeghemstraat 5, Amsterdam P. m. van Wijk Ie Frankenslag 151, Scheveningen J. D. Bijleveld (| Gr. Houtstr. 104, Haarlem (Tel. 450) Mr. E. Bonn J° St.Annastr.45,Nijmegen(Tel. 1714)

Toegetreden Vereenigingen : Rood en Wit, Dr. H. van Beeck Vollenhoven, Linnaeus-

laan 12, Heemstede H.C.C. (den Haag), C. C. Nolet, L. Beestemarkt9, den Haag V.R.A., J. L. F. de Meijere, Prinsengracht 701, Amsterdam Haarlem, J. A. J. Paulen, Kleverpark 142, Haarlem cc mes, J. F. v. Buijsen, Lidunastraat 11, Schiedam V.O.C., R. Vermeulen, Schiekade O. Z. 130b, Rotterdam V.V.V., M. Engelgeer, Lakenkooperstraat 4, Haarlem Albion, C. E. v. d. Stadt, Oude Delft 37a, Delft H.B.S., A. Keilholz, Kloksteeg 4, Leiden Sparta, W. Reidt, Rodenrijschelaan 48b, Rotterdam H.C.C. (Hilv.) H. v. Booven, Diergaardepark 4, Hilversum Quick (N.), P. J. Smink, Fagelstraat 80, Nijmegen P.W., Joh. Dalenoord, Paul Krugerstr. 24, Enschede Vitesse, H. M. Keppel Hesselink, Dijkstraat 12, Arnhem Ajax (L.), F. J. G. Janssen, Maredijk 25, Leiden

Het secretariaat van den Amst. CricketBond isgevestigd bij den heer H. Schutte, Roelof Harstr. 16, Amsterdam.

Programma, le klasse. 17 Mei R.W.—Hermes, H.C.C—Haarlem. 20 „ Haarlem-V.O.C.,V.R.A.-R.W.,Hermes-H.C.C.(?)

27 „ V.O.C.-V.R.A., R.W.-Haarlem,Hermes-H.C.C.(?)

28 „ Haarlem-Hermes, H.C.C- V.O.C. 3 Juni V.R.A.—Haarlem, Hermes—R.W.

10 „ R.W.-H.C.C.

17 „ H.C.C.-V.R.A.,V.O.C.-Hermes, Haarlem-R.W. 24 „ R.W.—V.O.C, Hermes—Haarlem. 1 Juli Telegraafbeker.

8 „ Haarlem-H.CC, V.R.A.-Hermes, V.O.C.-R.W. 15 „ R.W.—V.R.A., V.O.C—Haarlem. 22 „ Hermes—V.R.A.

29 „ H.C.C—Hermes, V.R.A.—V.O.C.

5 Aug. H.C.C.-R.W., Haarlem-V.R.A., Hermes-V.O.C. 12 „ V.O.C—H.C.C

19 „ V.R.A.—H.C.C.

2e klasse Noord. 17 Mei V.V.V.-R.W.2, Haarl.2-V.R.A.2b, V.R.A.2a-Forw.

(door een abuis waren V.R.A.2b en Forw. in vorig O.O. omgew.)

20 „ Forw.-Haarl.2, R.W.2-V.R.A.2a, V.V.V.-Albion.

27 „ Haarl.2-R.W.2, Forw.-Albion, V.R.A.2b-V.V.V.

28 „ V.V.V.-V.R.A.2a, V.R.A.2b-Albion, R.W.2-Forw. 3 Juni Haarl. 2—V.R.A. 2a, Albion—Forward.

10 „ V.R.A.2b-R.W.2, Haarl.2-V.V.V., Forw.-V.R.A.2a

17 „ R.W.2-Haarl.2, Albion-V.V.V., V.R.A.2b-Forw.

24 „ V.R.A.2a-V.R.A.2b,Haarl.2-Albion,V.V.V.-Forw.

1 Juli Forward—V.R.A. 2b, V.R.A. 2a—Haarlem 2.

8 „ V.V.V.—Haarlem 2, R.W. 2—Albion.

15 „ Albion-Haarl. 2, V.R.A. 2a-R.W.2, Forw.-V.V.V.

22 „ Haarl.2-Forw., R.W.2-V.V.V., Albion-V.R.A.2a.

29 „ Forward-R.W. 2, V.V.V.-V.R.A. 2b.

5 Aug. Albion—R.W. 2, V.R.A. 2b - Haarlem 2. 12 R.W. 2-V.R.A. 2b, V.R.A. 2a—Albion. 26 „ Albion-V.R.A. 2b, V.R.A. 2a—V.V.V. 31 „ R.R.A. 2b—V.R.A. 2a.

2e klasse Zuid. 17 Mei H.B.S.—Ajax, H.C.C. 2a—H.C.C. 2b. 20 „ H.C.C. 2a—Hermes 2, H.B.S.—H.C.C. 2b.

27 H.C.C. 2b—Ajax, H.B.S.—H.C.C. 2b.

28 Herm.2-H.CC2b, V.O.C.2-H.C.C.2a, Ajax-H.B.S 3 Iuni V.O.C. 2—H.C.C. 2b, H.C.C. 2a—H.B.S.

10 „ Ajax—H.C.C. 2b, H.B.S.—Hermes 2. 17 „ Hermes 2—V.O.C. 2.

24 V O.C.2-Herm.2, Ajax-H.C.C.2a, H.C.C.2b-H.B.S 1 Juli Ajax—Hermes 2, V.O.C. 2-H.B.S. 8 „ Ajax-V.O.C. 2.

15 Juli Hermes 2-H.B.S., H.C.C. 2b-V.O.C. 2 22 „ H.B.S.-V.O.C. 2, H.C.C. 2b-H.C.C. 2a

29 „ Hermes 2—H.C.C. 2a 5 Aug. H.C.C. 2b-Hermes 2

12 „ H.C.C. 2a—V.O.C. 2, Hermes 2—Ajax

19 „ V.O.C. 2—Ajax

26 „ H.C.C. 2a—Ajax

2e klasse Oost. 17 Mei P.W.—Quick

20 „ Quick—Vitesse

27 „ Vitesse—P.W. 10 Juni Vitesse—Quick 24 „ Quick—P.W.

8 Juli P.W.—Vitesse

Aan Hilversum is het verzoek gericht om eventueel zonder terrein aan de Oostelijke competitie deel te nemen.

Lunches: Van R. en W. kwam bericht in, dat op het terrein gelegenheid bestaat de lunch te gebruiken mits voorzien van broodkaarten.

Hoogere Negen- en Zeventallen voor Mei. H.C.C. 1 : C. Feith Sr., C. W. Feith Jr, D. Kessler,

O. Menten, van Loon, Beadle, Fokker, Bouwmeester

en Reitz.

H.C.C. 2a: C. C Nolet, Mr. J. R. v. d. Pot, J. W. G.

Coops, Schill, Dolf Kessler, de Beus Sr, v. Manen. H.C.C. 2b: Tonny Kessler, J. Koeleman, Kronenburg,

Everts, F. de Beus Jr, de Calonne, Neuerburg. Rood en Wit: C. J. Posthuma, Mr. A. A. Diemer Kool,

W. H. R. van Manen, J. J. Swens, F. H. J. Holdert,

Jhr. W. G. L. van Spengler, Captain Gay, Luitenant

Moore en Luitenant Williamson. Hermes: C A. Tuijl, J. H. Tuijl, W. Dirkzwager, G.

v. d. Schouw, W. v. d. Schouw, J. Ris, J. Blaisse,

F. Offerman, J. F. v. Buijsen. Haarlem: Deckers, A. H. Healey, H. Kruseman, W.

F. v. d. Lee, P. Angenent, J. E. v. d. Stadt, J. J.

v. d. Berg, J. W. Murray en N. Pearson.

Schuilnaam: Deckers voor een der spelers van Haarlem.

Eventueele aanmerkingen op bovengenoemde negenen zeventallen kunnen bij mij worden ingezonden.

Voor zakelijke opmerkingen over het programma houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

Mag ik nog eens dringend attent maken op mijn adresverandering ? Spoedstukken kunnen of met spoedbestelling naar Laren of naar de Oostergasfabriek, Linnaeusstraat, Amsterdam gezonden worden, liefst echter naar mijn particulier adres,

Telegraaf-Beker. Inschrijvingen worden uiterlijk 1 Juni ingewacht, zij moeten vergezeld gaan van het inleggeld a ƒ 2.50, eveneens dus aan mij te zenden; zonder inleggeld worden de inschrijvingen beslist ter zijde gelegd ; ook van te laat ingekomen inschrijvingen zal geen nota meer genomen worden met het oog op het uitgebreide programma.

Zevenend 168, Laren (N.-H.) A. DE HAAN Azn.

Secr.

Sluiten