Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

Schram 2 0 8 0

G. C. Kortenhorst 11 2 35 0 J. A. Popping Sr. 10 0 44 3 T. Kortenhorst 5 0 16 1

V.R A Hb. le Innings.. 2e Innings.

T. M. Kortenhorst b J. A. Allart 0 b W. Wijs 25 Meijers c Nederkoorn „ 5 b „ 9

G.C. Kortenhorst c Lindner b A. Maas 5 c ter Haar b W.Wijs 1 Th. Douwes b A. Maas 1 b W. Wijs 28

J. E. Dolleman „ 6 b „ 2

J. A. Popping b J. A. Allart 13 b A. Maas 51

de Leon c Paulen „ 1 b „ 2

de Meyere not out 6 c Maas b W. Wijs 17

J. C. Dolleman b J. A. Allart 3 c Tijsseling „ 6

Schram „ 0 not out 0

Extra's 4_ . 20

Totaal 44 Totaal 161

Bowlingcijfers.

O. M. R. W. O. M, R. W.

T. A. Allart 10 1 21 6 9 1 85 0

A. Maas 9 4 19 3 11 2 32 2

W. Wijs 19 4 55 7

J. Oostenbroek 3 0 11 0

E. ter Haar 2 0 4 0

P. Tekelenburg 3 1 4 0

H.C.C. Ha—Hermes II.

H.C.C. Ha.

le innings. 2e innings.

E. Neuerburg bowled A. Offerman 1 c Huswaard bH. Offerman 0

E. Kuijpers c Ingelse bj. Offerman 26 c en b A. Offerman 1 C. Nolet c A. Offerman b Ingelse 40 bowled H. Offerman 11 W. H. Edersheim bowled J. Offerman 3 c Ingelse b H. Offerman 1

F. M. la Chapelle bowled H. Offerman 11c Ingelse b A. Offerman 9 N. C. v. Manen c Vuijlsteke

b J. Offerman 2 retired 0

E. M. van Wijk bowled J. Offerman 1 b A. Offerman 7

W. Pleijte c Huiswaard bH. Offerman 0 c ? A. Offerman 2

A. P. Kessler not out 0 b H. Offerman 2

H. Schille b H. Offerman 0 b A. Offerman 6

Mr. v. d. Does b H. Offerman 0 not out 5

Extra's 2 2

Totaal 86 Totaal 46 Bowlingcijfers.

le innings. 2e innings.

O. M. R. W. O. M. R. W.

H. Offerman <d% 3 26 4 13%, - 16 4

A, Offerman 4 — 26 1 6 — 20 3

L. Ingelse 6 1 17 1 — - — —

J. Offerman 10 6 15 4 8 — 8 2

Hermes -II.

A. Offerman lbw b Kuypers 6

J. Offerman c la Chapelle b Kuypers 7

J. Vuylsteke c Neverburg b Kuypers 1

H. Offerman c Neverburg b Edersheim 24

L. Ingelse c Nolet b Edersheim 69

A. Spruyt bowled v. d. Does 28

J. Huyswaard c Nolet b v. d. Does 14

C. Schaap lbw v. d. Does 0

H. Spruyt c Neuerburg b v. d. Does 10

W. Blaisse bowled Edersheim 0 de Vries not out

Fxtra's 26 183

Bowlingcijfers.

C. Kuypers 16 8 27 3 — 1

W. H. Edersheim 14 — 45 3 1 —

E. Neuerburg 6 1 13 — 1 —

la Chapelle 7 1 32 — 3 —

C. Nolet 4 — 12 — — . —

v. d. Does 115'6 4 28 4 —

Tot ons leedwezen kunnen wij ook thans niet alle cricketscores publiceeren, daar voetbal nog te veel op onze plaatsruimte beslag legt en de papiernood het ons onmogelijk maakt meer ruimte te maken. De thans niet geplaatste scores komen echter in het volgend nummer.

Red.

CLUBBERICHTEN.

A.F.C. „A J A X". /

Zondag a s. op ons terrein op verzoek van het Comité tot huldiging van het Ajax-elftal Ajax 1—Be Quick I uit Groningen. De wedstrijd vangt aan om 2| uur. De muziek van het Fanfarecorps uit Watergraafsmeer zal waarschijnlijk zijn medewerking verleenen. De huldiging vindt plaats na afloop van den wedstrijd. Ieder wordt dus verzocht zijn plaats niet te verlaten voor de wedstrijd is geëindigd, ten einde van een goed verloop van den wedstrijd verzekerd te zijn.

ORDECOMMISSARISSEN. Deze heeren wordt vriendelijk verzocht a.s. Zondag te uiterlijk half een aanwezig te zijn. Het bestuur rekent op de medewerking van alle commissarissen.

Terrein. Na Zondag a.s. is het eerste speelveld niet meer beschikbaar; het is gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus ten strengste verboden dit speelveld te betreden.

Jaarl. algem. verg. Deze vergadering wordt waarschijnlijk den 14e Juli a.s. gehouden. Eventueele voorstellen voor deze verg. zien wij gaarne tegemoet.

Enquête. Candidaat gesteld als adsp. lid: A. A. Mechanicus Pretoriusstr. 82, door K. Kooiman en Fons Pelser; als werkend lid: W. K. Heckmann Jr. 2e Sweelinckstr. 11, door Ch. Heinrich en M. J. Koolhaas; G. H. Eiserman Ceintuurbaan 81, door dezelfden; W. F. Koningsveld Jr. Linnaeusstr. 27, gaf zich aan mij op; F. W. de Haan Oosteinde 20, door Jan de Natris en G. Ziegeler; J. G. Gluwen le Sweelinckstr. 15, door J. H. A. Bakker en onderget.; H. v. d. Zee Heiligenweg 53, gaf zich aan mij op; als onderst." lid: F. W. Smit Fred. Hendrikstr. 156, door Theo Broekman en M. Pijnappels.

Geroyeerd wegens wanbetaling: P. Wittkamper Van Beuningenstr. 185, F. Fuldauer 3e Oosterparkstr. 22, H. C. en C. H. Holdtgrefe Staringstr. 44, A. M. Mulder Marnixkade 63.

Reynier Claeszenstr. 2 J. J. GROOTMEYER, secr.

Amsterdamsche Voetbal Bond. Uitslag 3 Juni: W'meer 2—A.F.C. 4 1—0 H. J. Bon Wedstrijdprogramma. Promotie-degradatie comp. le klasse. 10 Juni: A.F.C. 4—W'meer 2 H. M. van Leeuwen

Op de ledenlijst bijgeschreven: Avanti C. C. Mewa, G. M. Zeegers, B. Sweres, J. G. Kors.

Gerehabiliteerd: door D.E.C. F. Breyer; door Diemen Th. de Waal en P. van Broekhoven.

Geroyeerd door Diemen: H. Brokelman Jr. Ouderkerkerlaan Diemen, H. J. Faber Nwe Leliestr. 59 Amsterdam, M. A. en G. Kok Muiderstraatweg Diemen; M. A. en G. KokMuiderstraatweg Diemen, M. van Groen Wilhelminakade Diemen, P. v. d. Hoef Prins Hendrikkade Diemen, H. Meyer Beukenplein 3 A'dam

Wederom zullen de royementen uitgesproken voor l Jan. 1912 geschrapt worden, doch mochten er personen in voorkomen waarvan de vereenigingen het royement willen handhaven, dan worden zij verzocht hiervan voor 18 Juni mededeeling te doen aan het secretariaat.

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Amsterdamsche Cricket Bond. Uitslag Philips —Forw. 2 nog niet bekend.

Elftallen voor Juni: Forward 1 onveranderd.

V.V.V. 1 J. Grootmeyer, Gude, Kost, Oudheusden, Slag, Heimig, Brossois, J. Pelser en Engelgeer.

V.V.V. 2 Glasbergen, Prins, L. A. S. Hageman, L. M. Barendsen, Gemmeken, Krooneman, v. Willigenburg, Panjer.

wedstnjdprogramma:

10 Juni

17 Juni 24 Juni

(10\ u., | u. lunch)

(11 u., i u. lunch) (10 u., \ u. lunch) (10i u., lunch gewoon) (1°1 u., \ u. lunch)

(10 u., \ u. lunch)

weg. met mz.

V.V.V. 2-Vleermuizen

Philips'-V.V.V. 3 Hercules - Forward 2 Olympia - V.V.V. 3 Olympia — Vleermuizen

Hercules—V V.V. 3

fi Boete no. 9 en 10 Philips' en Forward f 1.

wedstr torm. 3 Juni (le week1.

Roelof Hartstraat 16 H. SCHUTTE, secret.

Geldersche Voetbal Bond.

Uitslag bekerwedstr. 3 Juni: N.E.C.— Theothorne 2 — 0, Daventria—Be Quick 5 0 (door Be Quick gew. gegeven).

Wedstrijdprogramma 10 Juni (eindstrijd beker): N.E.C.—Daventria terrein en scheidsr. worden nader aan de

vereen, bekend gemaakt.

Zutphen. FRANS VAN EIJSDEN, secret.-penn.

A.C. 6 F.C. „V. V. V."

Aangenomen als werk. leden H. Hugues en H. Panjer, als onderst, lid A. J. Alders. Voorgesteld als schoolleden A. J. van Wermeskerken, C. E. Alandt en J. L. Alandt, als onderst, lid H. Broekman.

Haarlem, Lakenkoopersstr. 4 M. ENGELGEER, secret.

Sluiten