Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

21

de 1ste opgave in een nieuw seizoen in het bezit van den secretaiis-pcnningmcester moet zijn, wordt in het O.O. bekend gemaakt.

Art. 1?6. De protesteerende vereeniging zal voor elk feit waartegen zij protesteert volgens art 154 le al. ƒ -'.50 te betalen hebben, terwijl het maximum dat aan protestkosten voor één wedstrijd betaald behoeft te worden / 5 bedraagt.

Heeft een mondding protest, tot verlenging van speeltijd, of tot het alsnog nemen van een aanvankelijk niet toegekenden strafschop aanleiding gegeven, dan zijn protestgelden verschuldigd, ook indien het protest niet gehandhaafd wordt.

Art. 160 sub 6. Indien een wedstrijd geen doorgang heeft gevonden ol geslaakt is geworden, om een der in dit artikel genoemde redenen, wordt hij alsnog opnieuw vastgesteld, en kan de bedoekende vereeniging binnen 3 dagen na publicatie u 'ttrvnn ih het O.O., spelen op eigen terrein aanvragen.

Is de ontvangende vereeniging in gebreke gebleven en kan zij geen terrein aan wijze*, dat voldoet aan de daarvoor gestelde eischen, dan verliest zij den wedstrijd met 6—0 doelpunten en verbeurt een boete van ƒ 5, tenzij weer.-omstandigheden het terrein onbespeelbaar maakten, terwijl het niet met redelijk te eitchen moeite in bespeelbaren staat te brengen was.

Elftallen voor de maand October: A.D.W. 1. M. Westdijk, J. van Dael, J. Th. Bulder, D. J.

Mem Klouwenburg, L. O. M. Westhovens, Jac. van der Bor,

Sergt. N. Meermans, Fr. van der Bor, M. Kat, P. W. A. van der

Bor, V/. Soolsma.

A.F.C. 1. J G. Börnemann, D. Doets, T. Dekker, J. A. Fischer,

A Kooij, Sj. v/d Werff; W. Welsch, H. Delsen, J H. Ascherman,

IX P. Zweedijk, W. Addicks.

2. II. C. Hopman J. N. Huijer, N. Gcrth, A. P. Bos J. Marsselder, J. Bicre, J. W. Zweedijk, J. Lopes Cardozo, H. Ascherman,

B. L. Jobst, J G. M. Bosch

3. J. W. Mcrkelbach, H. A. v/d Stadt, D. F. Huijer, V. B. krever, H. Otto, W. M. Jurrema, A. J. R. Hogenhuis, H. t. Linden, J. Chr. Roos. E. Izaiiks G. Heimig.

4. K Spaan, E. van 't Huil, I. H. Galavasi, P. Doets, E. van Buren Azn., J. N. Holtzappel, J. van Offeren, E. A. I. v. Gessel, J. R. Arends, J. G. Huurnink, J. Stol.

5. D. C. Leeuw, H. Stradmeyer, A. Wolfrat, H. J. Peters P. v/d Ende, J. Wolfrat, C. N. Welsch, D. Stcinvoorte, G. Prent,

C. J. W. Noorderdorp, C. v d Bilt.

Ahrend's 1. J. Crouwel, H. en ]. Gundelach, W. Nieuwenhuizen, A. en P. Spook, F. de Vries, J. de Veer Jr., J. v/d Werff, J. en W. van Zeill.

2. C Burger, H. Drost, J. C. Feringa, N. van Gorkom, J. J. «e Greef, W. Geel, A. en P. Kuipers, J. Rozendaal, F. Sibberer, J- D. de Veer.

Ajax 1. J. C. A. Smit, V. Pelser, F. Couton, H. Hordijk J. pelser, G. B. Terwce Jr., J. D. de Natris, Th. J. F. Brokmann, '• Lucas, W. H. A. Gupffert, J. L. van Dort Jr.

2. C. Andriesse, P, J. Prins, F. Gehrels, F. Levendig, A. J. ten Herckel, J. Goosen, J. H. de Vos, J. Bieshaar, J Grim F. W. de Haan, A. J. Maasen. '!

3. C. L. Wintershoven, F. ft. Schoevaart, A. M. M. Busbach, 1- F. Dekker, A. M. Prins, M. G. H. H. Pijnappels, J. J. Grootrneyer, J. W. Lucas, C. Roodenburg. H A. G.Z. KoogeJ.L. Dobbe

4. G. J. Masselman, W. Mast, L. v/d Berg, J. de Boer Jr J H. Martcns, K. Gomes, H. W. P. Lus, J. Couzij, D. W. van Kaam Jr., Chr. Heinrich, D. van Leeuwen Jr.

5. A. Rous Jr., H. J. Brink, J. de Groot Jr., J. H. Brandt, R. £■ƒ. Vunderink, J. C. Dabrock J. Arnold, E. Bakker, C. v/d Weerden Jr., A. H. G. Smit, S. Arnold.

6. W. Schuller, J. Lindenberg, J. H. Oldenbroek, B.J. Neyssel, A. Kamp, B. Rosenberg, H. van Buuren, W. Jesse, J. H. B. Hulsman, P. J. M. van Os, J. Strasser.

Amstel 1. P. J. Hoolwerf, D. van 't Schip, R. Koops, J. Thomassen, L. [. Koster, J. P. Verheul, P. Schipper, J. Vrouwes, v. rampen, W. A. en. F. Wiegel.

vu2' H" G' van Rossum, P. Janmaat, H. R. Bezemer, P. H. Wagenaar, E. Koster, J en D. Grosse Nipper, A. Volkers, S. Smit, M. de Jong P. Mesker..

3. H. Pronk, D. J. Levert, C. Grosse Nipper, W. C. Verweij, vj' J- van Nielen, Chr. Rozendaal, P. Keerewcer, W. van Woerden,

■ de Vries, P. van Groot Battave, J. B. Snoeck.

Avanti 1. Playor, F. Kramer, D. L. v. Strien, G. J. P. Nieland, W. E. Hartkamp, ƒ. H. Timan, F. Pijveleijn, B. van Bilderbcek, h- H. van Bochhove, B. Sweres, I). L. Oldendorp.

| H. Timan, J. W. F. Simons, W. J. Oostervckl, N. Mordhorst, J. Musch, H. J. Dirks, G. Burger, H. F. van Iteison, F. Simons, *• Beekhuizen G. M. Zeegers/

3. J. C. Düncker, J. Ph. S. Schultz, L. S. Lodeweges, P. F. de Jong H. J. Hartkink, J. II. Heijenbrock, H. J. Slagt, M. W. leijenbrock, W. Dalmijn, J. P. Hoorn, J. M. Schemkes.

D.E.C. 1 K. Andriesse, G. van Deudekom, A. Visjr., A.Kooij«Jan, J. Sibbel, W. Rous, G. van Beers, J. G. Hinse, H. Kooijman, van Beers, J. N. v. d. Groep.

2. G. Bosje, E. H. Sluijters, K C. Sombogaart, J. v. Workum, L. v. d. Braak, H. W. Blom, J. Breijer, J. Knol, H. Sibbel, O. Krist, J. Klausus.

3. J. N. Koenot, H. J. v. d. Berg, G. de Dood, P. W. Beuming, J Sellmcijer, N. Sibbel, D. Klopper, F. Scheers, L. A. Hogers, D. Priesterbach, M. Slager.

D.V.O. 1. P. Vissers, R. v. Sitteren, A. H. Sluster, W. v. Geene, W. J. Ruifrok, L. L. Rous, G. Heering, J. Monné, P. J. v. d. Walle, W. D Rous, J. Slemmer.

D. W.S. 1. R. de Cocq van Delwijnen, H. Dijkstra, J. van Daelen, J. 't Jong, B C. Koevoet, J. Louw, B. de Klerk, C. Amersfoort, J. J. v. d. Zande, S Frantzen, P. 't Jong.

E. D.W. 1. H. Muller, M. Naarden, M.Springer, A. Hondsdregt, H Vas Dias, I. Aandagt, J. de Paauw, B Koopman, S. Farro, S Ketellapper, S. van Straten.

De Germaan 1. H. Meeth, H. B. Rigtèrs, J. J. Snijders, B. Heibloem, Ph. J. C. Mell, F. Schmidt, J. Volkers, K. Haagendoorn, P. Stek, H de Vroome, S. Post.

2. H. Mantels, D. v. Dijk, G. Houtzager. J. Lorist, G. Ronday, J. Kwaad, J. Koghee, D. de Bruin, A. Masmeier, G. Snijders, K. Witmond.

K.A.B. 1. G. A. Pauls, H. M. J. W. van der Laan, J. de Vries, H. A. Hesterman, H. G. Drechsel, A. Schol, J. G. A. Weisenborn, J. Schreuder, W. F. Folkers, A. J. Lamboy, M. J. J. Wielick.

Hortus 1. J. J. Smoorenburg, S. Wijnschenk, J. Hiitter, S. Duyts, N. de Laive, E. Speyer, N. Nikkelsberg J. P. Le Blansch, I. Bos, F. Hamburg, N. Wernars.

2. N. Roodveld, J. J. H. Witling, S. J Tas, G. Kleinkramer, A. Wijnschenk, J B. L. Potvliet B Korper, W. Toff, H Eggers, F A Bos, M W Hamburg.

3. G Wertheim, P. Roor, R Glasbeek, B v/d Bokke, I Wertheim, N du Mosch, B Pareira, J Hubeek, P. M Homburg, E. Peper, L van Volen

De Meeuwen 1. H. J. Grootveld, C. Kreugel, J. H. Oosterloo, J. E. J. en P. Pijtak, H Pchmidt, A. W. Schillemans, M. J. Schetters, H. L. v. Uden, J F. N en G. L. Walther.

2. H. G. Th. v. Asselt, H. v/d Gamster, G Hennings, E. de Jonge, P de Kant, W. Kemper, D. J. L. Melcher Filmes, C. Ruiter, C. Vos, C. v/d Velden, A. v. Zwaanenburg

3. G v. Asselt, H le Clercq, F Blesgraeft, R Goseinny, J. Geijscn, J. A. Hennings, G. A. Halsema, M Joosten, K. Ordeman, B Schaap, A. Visser.

4 W Arisz, D, v. Asselt, H Huysken, J J Halsema, P. Hennings, L J. Keereweer, C Roelofs, H J. Rem, A. Spierings Jr., W. Vreeken, W. Verbaarschot.

MVK 1. J. en D Vermeulen, H J Wijdogen, S Vonk, J. C. Zijderveld, H Oostendorp, A. Rietveld, J Döl, J. Kortekaas, B v/d Putte, M te Slaa.

Neerlandia 1. K Reuzenaar, W H Meijer, H Thijsen, C J en Chr. J Drijfhout, B Marlius, H. J. A. Kruisman, F Rutte, F. J. de Visser, W. Andersen le Cat, A A Beijerbacht Jr.

2 B Neidig, P. Spaarwater, G F Maitins Jr, G Linkerhof G B Distelbrink, E. Heller, J W. Gorter, J L van Eek L Lubben, J Diederik Jr, J M. Josso

N.OS, 1. A. Tepaske, J P Bink, F v/d Eeckhout, J Mewe, A v/d Eeckhout, A Visser, P Vrees Jr, D Gompelman, W. Visser, Th Muller, J H Geus

2 L v/d Vlugt, J M Scheffers, K, Th. L Symansbergen, M Hilster, H Bos, H. en A. van Beek, J. J. Smit, J. Meijer, C Delsen, G Moorman

O.D.E. 1. H. Syes, J. Hondsdrecht, W. C. v. d. Valk, L. Bussink, J. Bussink, L. Franken, J. Kraan, J. G. v. d. Maas, M, Kattenburg, S. de Hoop, Ph. Kool.

2. H. Krist, J. de Meijer, J. de Leeuw, S. Scheffer, N. C. Zijlstra, Ch. Geijs, M. Verdoner, J. Swaab, A. Banne, J. de Leeuw, S. Lakmaker.

Rap. 1. L. P. M. v. Dale, J. Hamefling, J. J. Staal, W. L. Reichardt, I. Cohen, C. B. Diesel Jr., C. Peeters, E. J. M. A. Broeksmit, J. W. Strabbing, W. Teunisse, A. H. J. Frigeris.

Rapiditas 1. W. Timmer, G. J. van Asselt, H. van Ginkel, L. W. de Weerdt, B de Looff, D. Bos, W. Snel, J. Mekking, H. Welcher, E. A. Galesloot, H. de Lange.

S.D.0 1 G. A. v. d. Bogaard, M. Bos, Th. Heijst, W. H. Tansen, K. F. Kerkhoff, C. L. Mol, H. W. Postmaa, S G. Slooten, W. Th. Tyman, J. P. Vos, J W. Wessels.

2. S. P. Arends, J. v. d. Bogaard, J. J. Dapper, W. Leemhuis, Jb. van Nek, J. H. Rothert, D. A. Tyman, A. de Waard, W. L. v. d. Wal, Adr. M. Wcisz, G. G. Meerman.

S.D.S. 1. G. J. Keja, F. v d. Wall J. Knuvelder, H. Brons, W. Brons, F de Loor, C. Schrage, J. v. Elsacker, P. Groot, E. P. Fechter, W. Kuiper.

2. H. Righolt, B. v d Graaf, H Rotgans, W. C. J. Schoenmaker, P. Hertogs, M Ribberink, J v. d. Graaf, D. Brons, G Edel, H. v. Gijzel, J. Kuiper

De Spartaan. 1. J. Engberts, J. A. Grobbe, C. L. Henrion Verpoorten, P. de Lange, A. Opmeer, W. Breed, H. Put, G. J. Bosgoed, J. Hummeling, A. J. Colltette, H S Gemonden

Sluiten