Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

3e kl. C Avanti 3-S.D.S. 3

St. Voorw. 3-T.O.S. 3 11 u. W'meer 3—T.O.G 3 3e kl. D Avanti 4-Wilh. V. 3 11 u.

W'meer 4—Meeuwen 4 11 u. 3e kl.. E D.E.C. 4 O.D.E. 4 11 u. 3e kl. F Swift 3-D.E.C 5 11 u BI. Wit 8 Avanti 5 Adspiranten: A: ZF.C. a—Swift 12 u.

Wilh. V.t—Hortus 11 u. N.O.S.—Amstel 11 u. B: D.W.S.- ZFC. b

Ajax b—St. Voorwaarts 12 u.

Blauw Wit b S.D.S. 11 u.

De wedstrijd Watergraafsmeer 4—Hortus 4 zal op verzoek van W'meer opnieuw worden vastgesteld.

De wedstrijd Rapiditas 2—S.D.S. 2 zal, op verzoek van S.D.S, opnieuw op het terrein van S D S. worden vastgesteld.

Zij, die als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het secretariaat

Een grondige kennis van de spelregels is een vereischte; men schafïe zich dus spoedigst de spelregels aan, om de verkregen theoretische kennis in de praktijk toe te passen.

Op de ledenlijst bijgeschreven. A.D.W.: G. Wilders, C. v/d Bor. Ahrend's : K. Nolte. Amstelsteyn : E. Adema. Diemen: C. Loozer. D.V.O. ; M. Marines. Néerlandia : J. Hendriks Jr., J. F. D Haenen. Olivio: Th Haaker en P. Suurenbroek. S.D.O : H. J. Boochert. Spartaan : W. A. Beylsmit. St. Voorw. : J. Schweppe, D. J. Fyma, As J. F. Hooning. Swift: A. A. en W. A. Aalders. T.O.S.: P. de Graaff, J. Lambrechts, G. Natte, W. G. Hulscher. Union: L. van Beek, N. J. Spanberg. V.V.A.: M. Bijl. W.H.V.: M Schenkkan, L. v/d Kar. Wilhelmina Vooruit : J. van Diepenbeek. Gerehabiliteerd door D D.B.: N. C. Zijlstra. Geroyeerd door D.V.O : Simon Langereis, Vrolikstr 313; door Olivio: A. j. van Amerongen, Prinsengr. 124; door W'meer: F. Feninga, Brouwersgr. EO ; Th. Grahmbeek, Palmgr. 29; H. Heffels, Ringdijk 33, W'meer; J. C Holsier, Saenredamstr 51; D. Janmaat, 2e v/d Helststr. 24; J. Kommer, Handveldscheweg 13, Diemen ; K. Kommer, idem ; H. van Kuik, Vrolikstr 331 ; J K. Oudkerk Pool, Madurastr. 19 ; E. H. Scheper, Transvaalkade 27 ; J. Veltman. Zanddw.str. 16 ; J. Wallroth, Lindengr. 248

Secretariaat. De Spartaan: W. A. Beylsmit, Planciusstr. 89; Neerlandia : G. F. Martins Laurierstr. 64-66, 's avonds na 6 uur en Zondags J. M. Kemperstr. 4.

Adresverandering : 'Korp. S. Boekman, tot 1 Dec. Legerplaats bij Oldenbroek.

Verbetering scheidsrechterslijst. I. Pront, adres : Bromet, Linnaeusparkweg 70, W'meer.

Schuilnaam voor een speler van de Sp-ertaan : „Adolfs'J.

Dispensatie verleend aan : J. Ph. J. Hulscher om te speren voor T.O.S. ; A..M. en J. J. Bustzaan voor T.O.G.

Boete no. 48 V.V.A. ƒ 1.— onn. inv. op 4/11, no. 49 R.U.C. 1 f 5.— art. 127 op 18/11, no. 50 D.W.S. 2 ƒ 5.- art. 129, no. 51 Neerlandia 3 J 1.— onn. inv., no. 52 N.O.S. 3 ƒ 1.— idem.

Tevens wordt nog eens in herinnering gebracht, dat de ver-, schillende onderwerpen op verschillende stukken papier moeten behandeld worden.

Dat bij het opgeven van nieuwe leden steeds de adressen moeten worden opgegeven.

Dat bij het opgeven van royementen steeds het bedrag der schuld en het adres van den geroyeerde bekend moet zijn.

Enkhuizen, H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

De kascomm. geeft kennis, de boeken en bescheiden van den penningmeester tot en met het afgeloopen seizoen te hebben gecontroleerd en accoord bevonden.

Met genoegen getuigt zij, dat het bijhouden der boeken op correcte en keurige wijze is geschied en stelt voor den penningm. decharge te verleenen:

A'dam, 17 Nov. 1917. De kascommissie

H. L. ANDERSEN. C. TIMMERMANS.

Protestcommissie A.V.B. Ingediend door Ajax een protest naar aanleiding van den wedstrijd Ajax 4-BI. Wit 4; door W.H.V., wedstrijd W.H.V. 1— Ahrend's I; door T.O.G., wedstrijd Meeuwen 2—T.O.G. 2.

H. M. VAN LEEUWEN, secretaris.

, Nijmeegsche Voetbalbond.

Uitslagen worden niet gepubliceerd. Wegens gebrek aan plaatsruimte kan art. 89 2e alinea niet worden gehandhaafd.

Benoemd tot 2~. secret.-penn., wegens bedanken van der, tegenwoordige, de heer W. Heskes, 3e Walstr. 33. Alleen wedstrijdformulieren en uitslagen en uitstel overeenkomstig art. 72 aan dit adres. Bondsgelden per postwissel rechtstreeks aan het secretariaat. Officieele opgave van administratieve inrichting van den bond wordt toegezondèn. Boeten en standen later.

Zondag 25 Nov. geen wedstrijden

Wedstrijdprbgramma 2 December: Quick 4—Noviomagum 2 10 uur J. Hensbergen, Bronsgeeststr. 12. H.V.C. 1—SD.O. 1 2 uur A. Moers, Beyensstr. 17. Qu'ck 6 Excelsior 1 12 uur J H Cloosterman, Bloemerstr. 111. De Zwaluwen—Cbiol 3 10 uur C. Victor, Groesb.weg 4'-6. S.D.O. 2—Trekvogels 3 2 u r Quickveld.

Afgelascht: Nov. 2-Trekvog. 3 (25 Nov.)

Nov. 2 werd alsnog in de le klasse ingedeeld.

Prinsengracht 764, A'dam J. A. H. BANNING.

Amsterdamsche Kantoor Voetbal Bond.

Uitslagen 11 November: V.V.GA. 1—VV.G.A. 2 11 2 D. de Jong

(deze uitslag is in hot vorig O. O. uitgevallen). S.M.N.-Spoorvogels 2 5--0 Art. 105

18 November:

S.M.N. V.V.GA. 1 1 — 1 J. C. de Haan

Spoorvogels 1 Spoorvogels 2 zal opnieuw worden vastgesteld.

Programma v5 November : Spoorvogels 1—Tw. B. Th. Bosch

V.V.GA. 2—Robaver 1. Schweiger

Boete no. 12 Spoorvogels f 5.— art. K5 (wedstrijd S.M.N. Spoorvogels 2, 11 Nov.(

Bondsleden. Robaver : P. N. v/d Hoeden.

In verband met de op 9 December a s. te spelen wedstrijd Ajax—Blauw Wil, verwijs ik naar art. 101 H. R.

Nieuwe weg 38, C. MULDER, secr. comp.-leider.

Een aardig en nel Insigne is goede propaganda. =

INSIGNES:

in zilvtr, wit metaal, verzilverd met en zinder emiille. Naar wensen alibroehe,dat8peld, manchetknoop of aanhargsr. Vraag monstert of ontwerpschets.

Firma BAÜM AHH & KNAUBER

Suikerbakkersteeg 40/42 bij de N.Z. Voorburgwal

A.F.C. „A J A X".

Uitslagen Zondag 18 Nov.: Ajax 1- Be Quick 1 3—5, Ajax 2 - A.F.C. 3 3—1, W.F.C. 2—Ajax 3 1—0, Ajax 4—Blauw Wit 4 1—2 onder protest, D.E.C. 4—Ajax 7 2-1, Swift-3-Ajax8 2—3, Ajax 9—Germaan 2 0 8, Ajax-adsp. A—Swift-adsp. 1-1, S.D.Sadsp. - Ajax-adsp. B 1—0.

Programma a.s. Zondag: Haarlem 1—Ajax 1 te Haarlem. Bijeenkomst C. S. uiterlijk 12 uur 15 min. Vertrek C. S. 12.30. Verder: Ajax 2—D.E C. 2, Ajax 3—Blauw Wit 3 11 uur,' Neerlandia 2—Ajax 4, R.U.C. 2—Ajax |5, Ajax 8 Neerlandia 4, E.D.W. 2 Ajax 9 11 uur, Ajax adsp. A—Blauw Wit-adsp. A 11 uur, Ajax-adsp. B—Blauw Wit-adsp. B 11 uur.

Enquête. Voorgesteld als onderst, lid: K. G. Goedewaagen, Heerengracht 541, door het bestuur; A. van Ogtrop, Singel 464, door het bestuur; G. H. Walrood, Frans Halstr. 70, door het bestuur; als werk. lid: W. Ironmonger, Zeemanshuis, dooi' Zwager en J. van Oudheusden; M. Kattenberg, Rembrandtpl. §8, door Koolhaas en Grootmeijer; C M. Grceneveld, Transvaalstr. 68, door het bestuur.

Haarlem- Ajax. Nog een beperkt aantal plaatsen (zitplaatsen om het veld) bij den heer Fons Pelser, Weteringschans 150, verkrijgbaar.

AJAX—BLAUW WIT. Verschillende maatregelen voor een goed verloop van den wedstrijd worden getroffen. Voorverkoop van plaatsen, behalve van plaatsen overdekte tribune, bij de heeren F. Pelser, Ketjen, C. v. d. Berg en Verheul, vanaf Maandag a.s.

Ordecommissarissen. Men gelieve nota le nemen dat de leiding van de regeling op het terrein is opgedragen aan den heer de Munnik.

Reynier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 5005. secretaris.

A.C. e F.C. „V. V. V."

Aangenomen als onderst, lid de heer P. W. Huet. Voorgesteld als o. 1. jongejuffr. W. E. Gude. Haarlem, Lakenkoopersstr. 4 M. ENGELGEER, secret.

A. F. C.

Voorgesteld als w. 1.: N. D. Drinkboer ' en B. H. de Zwart door A. R. O. van Lierop en H. Balk.

A.F.C 2-Haarlem 2 wordt Zondagmorgen om half elf gespeeld. Valeriusstr. 238 J. C. A. VAN OOY, le secret.

Gedrukt bij de Electr. Drukkerij, Gravenstraat 10, Amsterdam.

Sluiten