Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD

A D.W.— Rap H. M. van Leeuwen

K.A.B.—T.O.G. L. de Beer

Swift R.U.C. S. Aldewereld Jr.

le kl. B W'meer 2—O.D.E. 2 A. van Dam

. S.D.S. 2 A.F.C. 4 J. F. E Vroom

Rapiditas 2—Steeds Voorw. 2 E. Zanten BI. Wit 4—V.V.A. 3 W. F. van der Lee

Neerlandia 2—D.E.C. 3 P. Hennirgs

2e kl A Ahrend's-S.D.O. C. Lusink

Ready-T.O.S. M. Krant

Union—Amstelsteyn C. Schieveen

2e kl. B TO.G. 2-N.O.S. 2 I. Engelsman

D.W.S. 2—Meeuwen 2 S. C. Farro

Hortus 2—A.D.W. 2 H.' R. Heckmanri

2e kl. C R.U.C. 2—Ajax 5 J. Wijnstroot

Spartaan 3—Hortus 3 11 u CM. Möller

2e kl. D AF.C. 5—Olivio L. Wijnstroot

Ajax Ö—BI. Wit 5 11 u. J. J. H. Witling ,

3e kl. AE.D.W. 2- Ajax 9 lt u. W. H. Breethoff

D.V.0 1—Germaan 2 I. Kolm

MV.K. 2—Diemen 11 u. S. J. Tas

3e kl. B D.V.O, 2—Union 2 11 u I. Wertheim

W.H.V 2-S.D.O. 2 S. J. C. Majoor

O.D.E. 3-Rap 2 G. Wernars

Amstelsteyn 2-KA.B. 2 1'u. S. Farro

Se.kl. C St. V. 3—N.O.S 3 Ph. Visschraper

S.D,S. 3-W'meer 3 11 u J. F. E. Vroom

T.O.S. 2 T.O.G. 3 11 u. G. Schmidt '

3e kl. D BI. Wit 7-W'meer 4 , L. Coopman

Meeuwen 4 Hortus 4 11 u, J. W. Wessels

3e kl E O.D.E. 4-V.V.A. 5 11 u. Q Schieveen

A.F.C. 6-D.EC. 4 11 u. I. Pronk

Blauw Wit 6—Ajax 7 11 u . L. Coopman

3e kl. F Swift 3-Blauw Wit 8 11 u. S. Aldewereld Jr.

Ajax 8 Neerl. 4 11 u. J. Huijsman

D.EC. B -Ahrends 2 M. J. L. v. d. Louw

Adspiranten:

A: Amstel —Swift 11 u M. Moscoviter

Hortus-N.O.S. 11 u. C. Timmermans

Wilh. Vooruit—Ajax a 12 u. A. van Dam

B : Ajax b Germaan 11 ,u. M. J. L. v. d. Louw

D.W.S.-Z.F.C. b 11 u. A. H. Rietvelt

BI. Wit b- S.D.S 11 u. W. F. v. d. Lee

Wijziging 9 Dec: vervalt E.D.W.—W.H.V. 16 December: le kl. A Rap—Avanti

Olivio—A.D.W.

M.V.K.-Swift

Germaan—de Meeuwen

R.U C —K A.B. le kl. B Ajax 4—A.F.C. 4

D.E.C. 3- Rapiditas 2

O.D.E 2 St. Voorwaarts 2

W'meer 2—Neerl. 2

BI. Wit 4—S.D S. 2 2e kl. A E.D.W—Ahrend's

Amstelsteyn T.O.S.

S.D.O.- W.H.V.

Union—Ready 2e kl. B N.O S. 2 ■ A.D.W. 2 11 u.

D. W.S. 2—T.O.G 2

2e kl. C Spartaan 8 R.U.C. 2 11 u.

Meeuwen 8—Amstel 3 2e kl. D Ajax 6 - Olivio 2-

A.F C. 5 V.V.A. 4

Neerlandia 3—BI. Wit 5 3e kl. A M.V.K. 2-Ajax 9 11 u.

E. D.W. 2—Avanti 2 11 u Diemen — Germaan 2

3e kl. B Union 2—K.A.B. 2 11 u

Rap 2 —Amstelsteyn 2 11 u.

S.D.O. 2 - O.D.E. 3 11 u

WHV. 2-P.VO 2 3e kl. C Avanti 3 T.O.S 2

St. Voorw 3-T.OG 3

W'meer 3-N.O.S. 3 11 u. 3e kl. D Avanti 4—Blauw Wit 7 11 u.

Meeuwen 4-Wilh V. 3 11 u. 3e kl. E O.D.E. 4 D.E.C. 4 11 u.

V.V.A. 5- Ajax 7 3e kl. F Ajax 8-Ahrends 2 11 u.

BI. Wit 8 D.E.C. 5 11 u.

Neerl. 4—Avanti 5 11 u Adspiranten:

A: Ajax a—BI. Wit a 12 u. Swift-Z.F.C a 11 u. Hortus—Amstel 11 u.

Wilh. V.-N.O.S. 11 u. B: D.W.S. - St. Voorwaarts Hu. ■ S.DS—ZFC. b 11 u. Blauw Wit b — Ajax b 11 u. Competitie-wedstrijden met de Kerstdagen. Het ligt in de bedoeling op de Kerstdagen competitie-wedstrijden te laten spelen. Mochten er echter vereenigingen zijn, die de, beide of een van de twee dagen niet wenschen te spelen, kunnen zij daarvan mededeeling doen tot uiterlijk 10 Dec. a.s. Eén elftal-zal slechts op een van die dagen éen wedstrijd spelen.

■ Heeren scheidsrechters, die beschikbaar zijn een of beide dagen, woiden beleefd uitgenoodigd hiervan aan het secretariaat mededeeling te doen. .".

Op de ledenlijst bijgeschreven. A.F.C: J. Reitsma, W.'K. ten Bosch, H. Amsterdam, B. Zwart, S. Saphier, P. K. Louter, F. v/d Pauw. Ajax : J. Scharn Jr., G. Moes, J. M. Hagenaar, A. M. de Pater, C. M. .Groeneveld, M. Kattenburg, W Ironmongcr, M. A. Reid, N. Ronday, A. Muller, H Cohen, J. Prové, P. van Tol. O.D.K.: H. Damman, G. H. Wijk, H. Spoelder. Olivio: G. de Poot. RU.C. : J. Barends, J. Polderman S.D.S.: 1{. Schoeniaker De Spartaan: P. Brinkman. T.O.G.: D. Thiele, L. Kooi. TOS.: M. Smit, F. Bekker. W'meer: ü. Koomen.

Gerehabiliteerd door de Meeuwen: N. Ronday.

Geroyeerd door Avanti: J. Bruschc, Veelaan H. -

Dispensatie verkend aan : H. Koch, A. Haasdijk om le spelen voor Amstelsteyn ; G\ Wilders voor A D.W. ; B. F. Carton. voor Amstelsteyn. • - .'

Ingetrokken het verzoek om disp. door H. N: Kuyper.

Boeten : no. 74 Blauw' Wit 4/5 w. n. o tegen Nccrlan'dia'2 ; no 75 A.F.C. 4 ƒ 5 w, n< o. tegen'W'meer 2; no, 76'A.D.W, 2 / 5 w. n o. tegen Swift 2; no. 77 Swift 3/5 art 127 tegen DEC 5; no. 78 D.E.C. 5 ƒ 5 art. 127 tegen Swift 3.

Elftallen voor de maand December: -. '

Amstel L H. G. v. Rossum, J. P. Verheul, E. Koster, J. Thomassen, W. Ensing, D. van,'t Schip, R.. Koops,-W. A., Wiegel, v. Kampen, F. Wiegel, P. J. Hertog.

2. P. J. Hoolwerf, U. de Jong P. Mesker, H. R. Bezen».,' ƒ. H. de Bal, H. de Paus, J en D. Grosse Nipper, C. Aaqqnsfen, P. H. Wagenaar, A. Volkers. süiia . Amstelsteijn l. H. Koch, A. Niemans, J v/d Brink, Jr, van Mastwijk, J. N. Tops, H. Swijters; A. Haasdijk, J. Klisters, C. Paans, J. G. Hulsmaan; B van Mastwijk Jr.

. Avanti 1. Playor, D. L. v. Strien, F: Pijveleijn, J. Rijkcs, G. J. P. Nieland, W. E. Hartkamp, J. A. Oostermeijer, B. Sweres, F. Kramer, B. Hoenders, B. van Bilderbcek,

2. E. L. Wijnperle, K. G. Reuling, J. W. F. Simons, N. Mordhorst, H. F. van Iterson, II. J. Dirks, G. Burger, J. Schol, P. Beekhuisen, F. N. Schéephorst, L. H. van Bochhove.

3. H. Timan, J. Th. S. Schultz, L. S. Lodeweges, C. C. Mewc, J. H. Heijenbrock, W. .van Amstel, W. J. Harkink, W."Dalmijn, M. W. Heijenbroek, J. P. Hoorn, J. Mensch

4. J. C. Diincker, J. P. Nieland, W. J. Oosterveld, C. Hagenaar, P. Zwaaneveld, W. van'. Strien, H. J. Slagt, G. F. Blije, F. Simons, L. C. Simons, C. Tak,

Blauw Wit 1. J. C D, Schindeler, E. v. d. Kluft, J. v. d. .Kluft J. Mazurel, R. Moolenijzer, J. Lietzen, J. H. v. Dort, J. Koggink' P. v. d Broecke, II. van Diermen, J. Blankert.

2. M. Walraven, J. H. Bredenhorst, J Hoogland, H. Blom, W. H. Hoogerbeets, A. Bakker, J. Dorenbos, K. v. d.. Zce, W. F Garritsen, H; Visser, J. G. O. Engel.

3. P. Stern, A. Crouse, W. Luksenburg, G. TJaa'me, W. K. Smit, P. v. Gelderert, W. Dorenbos, J. Daams, J. J. Plemp, G. Blankert, J; F. de Vries.

4. P. Gaarthuis, F Schindeler, T. Haring, J. G. v.'d:' Linden, V~-Godts, G P., König, P. van Amstel, Ch. Gendeker, J. Hoogenbirk, G. v. d. Kluft, R v. Hoften,

5. H. J. Oudejans, E Groenewegen, M. Hooning, C. J. König, M. A. Haye, 11. ter Slaa, E v Gelderen H. R. Gerth,*F H. Geuzen H. M. Muller, W. H Hanzen.

6. G N. Obbes, D. Christiaans, J Jungblut, J. Sargentini, E. J. Hanzen, } Knol, J. H Eidtsieck, A. Salomonson; J. Zwaaf, J. Kuhlkamp, J. Costef.

7. C. v. Vessem, G. Jelders, C. Boekestein, C. H, Chalk, H. Wieringa, H. W. Carsten, W. F. Z. Zeegérs, I'. Rosendahl, P. VogélSang, C. G. J. v. Vreeland, J.'Carsten. '

D.E.C. 1. G, Bosje, G. van Deudekom, A. Vis Jr., . J, Sibbel, J. M. Coffeng, A. Kooijman, N. van Beers, G. van.Beers, J. G. Hinse, J. Breijer, J. N. v. dl Groep. .-

2. F. J. Lammen, E. H. Sluijter, W.J.Jansen, J... Workurn, L. v/d Braak, W. Kous, F. Scheers, J. Knol, J. Bakker, '~Q: Krist, J. Klausus. .- , .',.';

3 N. J. Koenot, F. J. Omans, K. C. Sombogaart, U., W. Blom, J B. Sellmeijer, N. Sibbel, H. J. v. d. Berg, G, Kroonder, D. Priesterbeek, D. Klopper, M. Slager.

4 J. Hemelrijk, P, Verdam, L. A, Hogers, N.. J. Heerooms, N. Komen, G. de Dood, J. P. M. Koevoets, J. van Deudekom, H. F.

Sluiten