Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET S P O

De middenlinie viel bijzonder mee, vooral de spil N. N. heeft uitstekend gespeeld; vroeger werd hij wel eens van overdreven forschlieid beschuldigd, maar thans kon zijn optreden de strengste critiek op dat punt doorstaan. Koeleman heeft niet onverdienstelijk staan verdedigen, hij leek ons sedert we hem eenige maanden geleden zagen spelen, zeer vooruitgegaan. Tonny Kessler was in de eerste helft niet bijzonder op dreef, later kwam hij er beter in. Hij maakte voortdurend een nuttig gebruik van z'n lengte en gewicht en toonde zich bovendien een verdienstelijk aanvoerder. Mac Neill, in het doel, leek ons minder zeker dan gewoonlijk. Zijn wegwerken was niet al te best, terwijl hij ook niet steeds den bal zuiver in handen kreeg. De heer van Bisselick overzag enkele gevallen van buitenspel, terwijl o.i. in de eerste helft het appèl van Dé Kessler voor een strafschop niet geheel en al ongemotiveerd was. Over het geheel genomen, was zijn leiding evenwel zeer voldoende.

Ajax verspeelt een punt.

Voor de Utrechtsche vereenigingen is het Zondag een goeden dag geweest, niet alleen wist U.U.V. van Quick te winnen maar ook Hercules, dat het gevreesde Ajax op bezoek had, slaagde er in 'den leider een punt te ontnemen, door 0—0 te spelen. Ajax bracht intusschen een zeer onvolledig elftal in het veld en al beschikt de Meerclub over goede reserves, het is duidelijk, dat een elftal dat zoo een geheel is als de Ajaxploeg — dank zij het bijna steeds volledig uitkomen — geheel ander spel laat zien wanneer 4 der beste spelers (Gupffert, de Natris, Broekman en F. Pelser) ontbreken. Ook Hercules had 4 invallers maar de Utrechtsche ploeg is nooit volledig, zoodat van een homogeen elftal bij Hercules toch nooit sprake is. De eenheid in de ploeg van Ajax, waardoor met rustige zekerheid kan worden gespeeld, gaat natuurlijk bij een groot aantal invallers verloren, zoodat het betrekkelijk falen der Ajaxciden geen verwondering behoeft te baren. De Amsterdammers waren al volkomen content, dat ze Hercules belet hebben een tegenpunt te maken. Zou Sparta Zondag in den 13en wedstrijd het 3e tegenpunt weten te maken?

Ajax heeft intusschen nog een leiding van 4 punten en het eene punt, dat het aan Hercules afstond, zal misschien voor de Stichtsche club van veel meer nut zijn dan schade voor de Amsterdammers.

U.V.V. wint te Utrecht.

U.V.V. slaagde er in met 3—0 van Quick op Hanenburg te winnen, een resultaat, dat evenwel meer aan het slechte spel der Hanenburgers dan aan het goede van U.V.V. te danken is. Quick moet al bijzonder slecht gespeeld hebben, waarbij nog kwam dat het elftal door pech werd achtervolgd. Zoo moest b.v. Kruys de doelverdediger, die zich o.a. tegen Ajax zoo kranig heeft geweerd, kort na het begin wegens een ongeval uitvallen. Hij werd zeer onvoldoende vervangen wat de nederlaag der Hanenburgers eenigszins verklaart.

H.F.C. te Dordt geklopt.

D.F.C. heeft op eigen terrein na een bijzonder spannenden strijd een welverdiende overwinning op de H'F.C.ers behaald. Geruimen tijd ging het spel gelijk op, en de tweede helft begon dan ook met een blanken stand. Kort na de hervatting slaagde de ex-D.F.C.er Sigmond er in voor zijn nieuwe vereeniging de leiding te nemen. Aanvankelijk scheen het, dat D.F.C. den wedstrijd toen ging verliezen maar in het laatste half uur werd weer krachtig door de D.F.C.ers aangepakt waarvan 2 doelpunten het gevolg waren terwijl H.F.C. door een strafschop te veroorzaken, voor het derde punt zorgde.

R T B L A D

Een spannende wedstrijd te Rotterdam.

Het heeft Zondag vrijwel in alle wedstrijden in de A-afdeeling gespannen en de ontmoeting op het Spartakasteel heeft hierop geen uitzondering gemaakt. Die spanning werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitstekende werk van de H.B.S.-verdediging, welke op voortreffelijke wijze den aanval van Sparta, waarin van den Wolk weer meespeelde — in bedwang wist te houden. Slechts éénmaal kon Ruffelse van een misverstand in de H.B.S.-achterhoede gebruik maken, om te doelpunten, maar hoe krachtig Sparta daarna ook aanviel en hoe voortreffelijk de rood-witte middenlinie in de tweede helft den aanval steunde, Sparta kon haar leiding niet vergrooten, ja enkele malen scheen het nog of H.B.S. zou gelijk maken. Het was en bleef echter 1—0 voor Sparta.

Haarlem wint van V.O.C.

Haarlem had voor het eerst sedert langen tijd haar aanvoerder Tekelenburg weer op de spilplaats. Toch was de ploeg niet bijzonder op dreef. De roodbroeken pakten dadelijk flink aan, waarvan 2 doelpunten het gevolg waren. Hierna verslapten de Haarlemmers evenwel waarvan het gevolg was, dat V.O.C. nog voor de pauze gelijk maakte. In de tweede helft scheen het geruimen tijd alsof 2—2 ook de eindstand zou zijn maar nog voor het einde maakte Hordijk een derde punt, waarna Houtkooper nog kans zag om er A—2 van te maken.

In de B=afdeeling

werden slechts 4 wedstrijden gespeeld, de resultaten leverden weinig verrassingen op. Dordrecht trok met een zwak elftal naar Hermes, de gasten hielden zich tot de rust staande maar zagen in de tweede helft 2 doelpunten tegen zich maken. De Spartaan kon het tegen V.V.A. niet tot een overwinning brengen. V.V.A. nam al spoedig de leiding en had die tot 2—0 vergroot eer de Spartaan een tegenpunt kon maken. Het slot bracht een 4-2 overwinning voor V.V.A. 't Gooi wist op eigen terrein na een spannenden wedstrijd waarbij de verstandhouding niet al te best was, met 1—0 van S.V.V. te winnen.

W.F.C. had wel het meeste succes, daar het met niet minder dan 4—0 van R.F.C. wist te winnen, cijfers, die voor de thuisclub echter misschien wel wat te geflatteerd waren.

In het Oosten

wordt de strijd om de eerste plaats steeds spannender. Alweer verloren Enschede en Quick Zondag een punt en daar Go ahead wist te winnen, zijn de kampioenen met slechts een punt minder dan Enschede, op de tweede plaats gekomen. Zondag komt nu in Nijmegen een der beslissende wedstrijden. Go ahead komt dan op bezoek en de winnaar van dezen wedstrijd zal wel den verderen strijd om het kampioenschap met Enschede moeten uitvechten.

Enschede kreeg bezoek van Vitesse, dat zonder Göbei was, maar desondanks verdienstelijk speelde. De Arnhemmers behoefden tenminste niet voor Enschede onder te doen, zoodat een welverdiende 2—2 het resultaat was. Na afloop een relletje, daar de beslissingen van den scheidsrechter blijkbaar niet naar den zin van het publiek geweest waren. Enschede had tegen het niet toekennen van een strafschop geprotesteerd, maar in verband met de herrie na afloop, werd feitelijk vergeten den strafschop reeds bij voorbaat te doen nemen. Veel verschil zal dat wel niet maken, daar een protest tegen het niet toekennen van een strafschop gewoonlijk al een zeer kleine kans heeft om te slagen.

Quick had het in Hengelo niet gemakkelijk, daar Tubantia bijzonder op dreef was. De wedstrijd was

Sluiten