Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

19

F. Frenken en de adsp. B. Roelofs, A, Timmer, J. T. A. H. H. Schriefer. V.V.A.: R. J. de Vos en Dr. Vos.

Ahiends: D. Vermeulen, F. de Loor. Ajax: H. van Beest, H. Smit, J. Soeten en de adsp. A. Bierman, J. Swijnenburg en L. C. Hollander. D.W.S.: E. de Feber. J. Beukman, K. Meyer, VV. v. d. Stokke, K. Riek, K. Olijkan. E.D.W.: G. D. Bogaard. Germaan: S. Klijzing en de adsp. L. Kollof, G. Mets. Hortus: L. Rubens, M. en S. Locher en als adsp. W. Honing. O.D.E.: J. Beek, E. Bron, J. Montezinos. Rap: J. de Roest. Swift: de adsp. C. Erkens, A. Kaper en A. W. A. Jansen. T.O.G.: J. C. Jonker en de adsp. P. Oostwal, A. de Leevw, A. R. Oevers. Zeeburg :J. C. v. Setten, G. Bloem, H. Berghoff, J. F. Adriaans Jr., H. N. de Lang, M. Sietsma, B. Hoogendorp, J. C. van Stee, H. Tol en

B. Hooning.

Afgevoerd Rap • A. J. Vos.

Geroyeerd door Neerlandia: L. Drijfhout Balistr. 25, B. Dijkstra Gerard Doustr. 151.

Gerehabiliteerd door E.D.W.: Vas Diaz; door O.D.E.: M. van Loggem; door het bestuur werd het royement opgeheven van L. Kater.

Terreinligging. De Spartaan zal hare ihuiswedstrijden spelen op het terrein Blauw Wit, Kruislaan W'meer.

R Op de scheidsrechterslijst te plaatsen: L. Coopman, Joden Houttuinen 49 a.

Adreswijziging: H. v. d. Reis, alleen N. Z. Voorburgwal 175.

C. Mulder, Pieter Aertszstraat 107.

Boete nr. 97 V.V.A. 3/1.- art. 133, nr. 98 N.O.S. 2 ƒ 1.— art. 140, nr. 99 A.T.B. ƒ 1.— idem, nr. 100 Bijenkorf / 1 idem, nr. 101 A.TB. 2 ƒ 1.~ idem, nr. 102 Oosterpark 3 f 1.— art. 133, nr. 103 Bijenkorf 2 ƒ 1.- art. 140, nr. 104 Swift-adsp. f\.idem, nr. 105 Ajax c / 5.— art. 127, nr. 106 O.D E. c ƒ 5.- idem nr. 107 A.F.C, b f 5.— idem, nr. 108 A.F.C. 4 ƒ 1— idem, nr. 109 A.F.C. 5 ƒ 1.— idem, nr. 110 Bijenkorf 1 f 1— idem, nr. 111 Bijenkorf 2 f 1.— idem, nr. 112 Swift 4 / 1.— art 133, nr. 113 Swift 4 ƒ 5.- art. 129, nr. 114 A.F.C. b f 1.— art. 149.

De besturen worden er nog eens aan herinnerd, dat gezorgd dient te worden dat de bezoekende elftallen zich in een behoor, lijke ruimte kunnen verkleéden en dat daartoe geen gelegenheid mag gebruikt worden dat niet afgesloten is. Ook moet de scheidsrechter steeds van die gelegenheid of een afzonderlijk vertrek kunnen gebruik maken, waar hij tevens zijn kleedingstukken kan ophangen. Vele klachten bereiken ons en het bestuur zal zich overtuigen of er de hand aan gehouden wordt.

H.H. Scheidsrechters wordt er nogmaals op attent gemaakt dat niet gespeeld mag worden als het speelterrein niet voorzien is doelen, hoekvlaggen of krijtlijnen ^art 160 H.R.) en de vereen, dragen zorg dat dit niet voorkomt.

Ofschoon de jaarwisseling voor mij onder droeve omstandigheden plaats vond, dank ik allen die mij met Nieuwjaar hun beste wenschen aanboden.

Namens bestuur van den bond allen hartelijk dank voor de goede wenschen.

Elftallen voor Januari: A.D.W. 1. J. Goudswaard, D. J. Klein Klouwenburg, K. Dasberg,

F. Grossenbag, K. H. C. Bos, A. G. A.Jasper, Jac. en P. W. A. v/d Bor, W. Soolsma, M. Kat, D. de Bruijn.

2. H. v/d Bor, M, F. Gimberg, N. E. Gimberg, K. Kat, W. H. C. Poelman, L. G. M. Westhovens, D. van Wely, G. H. G. Mayland, J. v. Dam, A. F. Kramer, E. Schwier.

3. D. en J. A. Bunink, F. H. de la Chambre, H. Dasberg, J. C. Wegers, A. Bos, H. H. W. en Joh. D. Meijer, S. Neewit, H. Reinders, H. IJmker.

Ahrends 1. J. P. Th. v. Beek, L. H. v. Dam, H. Gundelach, J. Gundelach, A. P. Jagtman, P. en A. Kuipers, J. Kortekaas, D. Vermeulen. W. en J van Zeill.

2. J. Mommert, H. Nieuwenhuizen, C. J. Burger, A. J. J. Carstens, A. H. Rietvelt, W. Esser Jr., H. en A. v. Beek, A. Spook,

G. Cattermölle, J. Roosendaal.

Ajax 1. J. C. A. Smit, V. Pelser, F. Couton, H. Hordijk, J. Pelser, F. W. de Haan, W. Gupffert, C. H. W. de Bois, J. van Dort Jr., Th. J F. Brokman, J. D. de Natris.

2. C. Andriesse, P. ]. Prins, A. M. M. Busbach, J. Bieshaar, J. Goosen, J. Hoogland, D. W. v. Raanjr., J. Knol, C. Gendeker,

H. Kooge, A. G. de Kruyff.

3 C. L. van Wintershoven, A. Levendig, W. H. Meijer, J. H. Martens, H.P. J- Vunderink, H. L. Wesling, E. Bakker, M. Brink, J. H. de Vos, F. Gehrels, G. J. Staal.

4. C. H. Ziegeler, F. H. Schoevaart, G. Deen, J. C. Dabrock, J. A.Möhrs, J. H. F. van Overeem, K. Gomes, J. Cohen, J. v/d. Vlis'joh. J. Bosch, Pi Swaan.

5. A. Rous, W. Mast, W. H. Dronkers, K. v. Kasteel, M. G. H. H. 'Pijnappels, W. H. C. Lieven, K. L. de Beer, H. Geestman, K. W. v/d Toorren, C. A Schipper, F. Zwerver.

6 J L Smit A. A. Bogaard, G. de Jongh, J. W. Hoefnagel, L. Benjamins, L. G. Los. J. F. Smit, H. Talboom, A. T. J. Heinhuis, A. M. de Pater, S. Arnold.

7. A. Visser, W. F. Koningsveld, W. de Vlugt, M. Wijting,

J. M. Couton, L. Aarsen, J. H. den Otter, A. Lagard, W. Bruijnestein, M. de Kat, Chr. Tang.

8. J. A. Ilsen, A. H. Couton, K. W. Dokter, D. van Gelderen, A. Wiggelaar, J. W. Dabrock, J. Buitenkant, A. Smit, E. v. d. Berg, M. Roos, Chr. Alings.

9. J. Spook, li. F. Raatsie, P. J. van Leeuwen, F. W. Aarsen, J. Visser, M. v. d. Horst, G. Jurgens, C. de Nijs, C. Kreuger, N. W. Pijpers, W. Musch.

10. J. H. Filmes Melcher, G. Jordan, J. Raatsie, Ch. Dekker, H. P. C. van Beek, P, C. Sigault, P. A. Otten, M. van Nassau, N. Jordan, A. J. B. Raatsie, P. H. Klarenbeek.

Ajax-adsp. a. J. van Heeswijk, J. Schweppe, C. Liedermooy, J. F. J. Raatsie, W. van Gelderen, W. Ingenbeek, H. L. Sijberden J. C. Grootmeijer, H. Harink, J. A. Burk, F. Kermer.

b, J. v. Hesteren, P. van Tol, C. H. Dabrock, M. Smit, P. Liepertz, T. van Veen, C. E. de Vlieger, A. G. Swarte, P. H. Paulsen, D. Schagen, O. C. den Otter. '

Amstelsteyn 1. A. A. Aalders, A. Th. Niemans, J. H. v. d. Brink, F. C. Brandt,. J. N. Tops, H. Swijters, B. en Th. van Mastwijk, J. Fermie, F. C. Cornielje, H. v. d. Woude.

2. A. Goedings, L. v. d. Graft, H. G. M, Fey, W. H. Jansen, P. J. Kneppers, M. J. Grootenbroers L, Schrijvers, M. v. d. Maas, W. Windt, C. F. Schmidt.

Avanti 1. E. L. Wijnperle, D. L. v. Strien, J. Sonneveldt, W. J. Oosterveld, G. J. P.. Nieland, N. Mordhorst, H. F. v. Iterson,

G. Burger, G. M. Zeegers, L. C. Simons, H. Hoenders.

Blauw Wit 1. J. C. D. Schindeler, E. van der Kluft, J. Lietzen, J. Mazurel, R, Molenijzer, W. H. Hoogerbeets, J. Dorenbos, C. L, Henrion Verpoorten, W. F. Garritsen, H. van Diermen, J. H. van Dort.

2. P. Stern, F. N. A. Schindeler, J. H. Bredenhorst, H. Blom, A. Slingerland, A. Bakker, W. Dorenbos, J. Koggink, J. van der Kluft, J. C. Smit, J. Blankert.

3. M. Walraven, L. J. Aldendorff, C. Boekenstein, C. J. König, P. van Gelderen, J. Gil, C. Hoorn, J. Daams, P. van Amstel, G. P. König, J. F. de Vries.

4. P. Gaarthuis, J. M. Hansen, T- Sargentini, W. K. Smit, V. Godts, H. ter Slaa, F. H. Geuzen, "G. v. d. Kluft, W. L. A. van Kraalingen, J. Kuijt, C. Poelgeest.

5. Ph. van Kreveld, J. Jungblut, J. C. D. van Buschbach, J. Stoltenkamp, J. Coster, J. Carsten, E. N. Bierman, M. J. Koolbergen. J. P. Bollweg, L. P. Zoomers, F. Zeegers.

6. ■ C. van Vessem, J. G. v. d. Kluft, D. Koppius, D. J. Hamming, H. C. Bode, F. Vet, J. Knol, Max Barend, D. Christiaans, L. Spel, J. A. Grootkop.

7. A. J. Wilgenburg, G. G. Smit, H. Tromp, N. Bierman, J. van Markenstein, H. Kors, L. Stroethof, G. Jelders, B. Francois, J. Rosenkrantz, Th. Green.

8. A. Adelaar, G. Wagenaar, A. C. Snabilie, A. L. Bookelman,

H. van Werven, C. Zegwaard, C. H. Redeker, W. Duisdecker, J. F. van Werven, J. F. Schimscheimer, J. Graber.

9. J. D. Veen, J. Kouwenberg, J. W. Rommerts, H. Wieringa, N. Scheepmaker, C. Ph. Hamerling, L. Brandon, J. P. C. Ahleid, W. W. Daems, PI. Roos A. Ferwerda.

10. L. A. Butoh, J. B. Mollee, F. van Gastel, J. A. H. Vesters J. Prins, G. Kiersch, A. Bosje, A. van Seventer, J, J. Roos, W. Mantel, D. J. Banning.

11. J. A. W. Bergvelt Jr., H. P.Poot, M F. Roukes, A. Broeks, H. E. P. Eggers, J. Vis, J. F. Stancke, C. F. J. Kuteman, H. de Flart, J. H. Hoffmann, G. H. Gresel.

Adsp. a. F. J. Lonte, C. Mens, C Zwaan, B. J. de Vos, G. J. ten Riethoff, P. ter Rehorst, W. van Busbach, S. Derlagen, B. de Levita, J. Rode, A. Verhagen.

b. J. Hoesman, H. Nye, D. C. Bossman, S. Gaarkeuken, J. L. Duisdeiker, G. F. Boseker, F. W. H. Even, J. Hermans, J. Groot, J. Veen, C. M. Lauritsen.

D.E.C. 1, 2, 3 en 4 onveranderd.

5. C. A. Sterken en W. A. J. J. Jansen te vervangen door M. W. Groeneveld en J. Koevoets.

6 en adsp. A onveranderd. ■ •

D. S.S. 1. J. Siebelist, B. Panhuis, G. Rosendahl, C. Rosendahl, P. G. Koppers, K. Snelders, J. Wisman, J. Mulder, J. Eserick, P. J. Wilhelmus, H. C. v. d. Vliet.

2. J. Schoonhoven, S. Post, K. G. Draaier, J. Kuiper, C. van Os, A. Mulder, H. Siebelist, J. C. Gerritsen, C. Hogenes, C. de Roode, H. Sinnege.

E. D.W. 1. E. v. Zanten, E. de Valenca, I. Aandagt G. van Heumen. A. Honsdregt, T. de Paauw, J. Eerenberg, S. Ketelap per, S. Farro, S. v. Straten, N. Engelsman.

2. A. M. Weisz, A. Blog, M Verdoner, D. Leefsma, D.Sternveld, C. J. Veele, N. Gompertz, S. v. d, Woude, M. Turfreycr, B. Koopman, I. de Valenca

Germaan 1. I. Verboom, S. Post, P. Stek, H. Hendriks, H. Meeth, f. Leibrand, J. Volkers, A. v. d. Werken, Ph. J. C. Mell Jr., J. Kwaad, J. Bos.

2. J. Ph. Thuring, D. Bruin, N. P. v. Laaien, W.Plemper, Ch. v. d. Ham, Ch. H. Odinotjr., H-J selle, L. Beek-man, B. Hei-

Sluiten