Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

was, dat er niet te lang is gespeeld, dat de wedstrijd op tijd is aangevangen en dat vóór, tijdens of na afloop van den wedstrijd niet is geprotesteerd.

13. Wegens het verkeerd toepassen van de spelregels de strafschop genomen bij den wedstrijd Ajax 5—Bl. Wit 3 op 5 Jan. opnieuw zal genomen worden op een nader te bepalen datum.

14. Bestuursbesluit. Elke toegetreden vereeniging en elk lid is. gehouden die inlichtingen te verstrekken die het Bestuur of zijn gemachtigde of gemachtigden van hem of haar verlangt of verlangen op straffe van schorsing.

15. Bestuursbesluit. Aan het regl. toe te voegen een artikel 132bis: Indien op een wedstrijd, hetzij door den scheidsrechter, hetzij door een of beide aanvoerders, opgaaf van de namen van spelers mocht worden verlangd, is de aanvoerder van het elftal van hetwelk de opgaaf wordt verlangd, verplicht, zoodra die opgave wordt verzocht, aan den scheidsrechter schriltelijk de juiste namen en voorletters van de spelers van zijn elftal mede te deelen. Deze opgave wordt door den scheidsrechter zoo spoedig mogelijk aan den S.-P. toegezonden. Bij weigering om aan het verzoek te voldoen, geeft de scheidsrechter eveneens kennis aan den S.-P. en wordt de overtredende vereeniging met / 5 beboet, ongeacht de straf bij een eventueel nader onderzoek nog op te leggen.

Enkhuizen.

H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Limburgsche Voetbalbond.

Officieele Mededeelingen. Op 16 Februari zijn wederom de wedstrijden niet doorgegaan Wedstrijdprogramma. 23 Febuari Heerlen 2-M.V.V. 3 2 uur de Moor

O.N.S. (H.) 1—Stm. Emma 1 2 „ v. d Berg Scharn 1—M.S.V. 2 2 „ Cöryers

Emma 2—Heerlen 2 2 „ Offergeldt

2 Maart Stm. Emma 1 —O.N.S. (SJ 2 „ v. d. Berg Heerlen 2 M.S.V. 2 2 ,, Zoetjes

M.V.V. 3-O.N.S. (H) 1 2 ,, Hoorens

O.N.S. (H.) 2-M.V.V. 4 2 „ Offergeldt

Opgave nieuwe leden. O.N.S. (S.): L. Jongen en A. Lasser. Sim. Emma: J. Leurmans, L. Wülems. M.V.V.: P. Bouwens, J. Smits en J. Weijlen.

Ceroyeerd door M.V.V.: H. Houtvast, Ambij; J. van Esch, Heerlen; J. van Oeveren, Heerlen.

Kouvenrade.

H. BOCKMEULEN, secr.-penn.

Nijmeegsche Voetbal bond.

Programma voor 2 Maart:

Z.H.C. 1—N.E.C. 3 N.E.C.-veld Wy2 uur F. de Haan

Trappers 1-Obiod 2 „ 2 uur L. Broekman

Na-compet.: Quick 5—Quick 6 Quickveld 10% u. Berlage

Groesb, weg. 436.

Secr. C. VICTOR.

Geldersche Voetbal Bond.

Uitslagen 16 Febr : Bekerwedstr. O.D.O.—Inc. (door Inc. gew. gegeven), Doesburg 1—H H. 3 (H.H. n. o.), O.D.O. en Doesburg komen hierdoor in de volgende ronde; Theoth. 2— Rheden (Rheden n. o., Theoth. krijgt hierdoor 2 winstpt.) D.S.C. 1-W.V.C. 2-1, Kon. Wllh.-Doet. 2 6 - 0, A.A,C. 2— Sall. 2 1—0, D.O.T.O. 2—Zutphen uitgesteld, overige wedstrijden terr. afgek.

Boeten. Rheden / 2.50 art. 77 Theoth. 2—Rheden 16/2, H.H. / 2.50 art. 77 Doesburg 1—H.H. 3 16/2, Incognito f 2.50 art. 77 O.D.O —Inc., Albatros / 1 art. 79 Albatros - Simson 16/2, Rhenus / 1 art. 82 niet op tijd voldoen deel. scheidsr. D. Henny.

De protestcomm. heeft in hare vergadering van 9 Febr. afgewezen de protesten, ingediend door de vereen. Sallandia "en W.V.C., naar aanleidingen van de wedstrijden Sallandia 1— D.O.T O. 1 22/12 en Bergh—W.V.C. 12/1 en toegewezen het protest ingediend door Go ahead, betr. wedstrijd Go ahead 5— Deventer 2. De uitslag van dezen wedstrijd wordt dus 1-0.

De vereen. Ugchelen heeft haar naam veranderd in Albatros.

De wedstrijden Deventer 2—Daventria 2 en Doetinchem 2— D.S.C. 1 worden ingev. art. 96 opnieuw vastgesteld, de laatste wedstrijd te spelen op het terrein van Doetinchem.

In de 15 Febr. gehouden bestuursvergadering werden o.a. de volgende besluiten genomen.

Aan de vereen. Doesburg toestemming verleend haar 2e elftal terug te trekken uit de 2e kl. compet. A. Alle gespeelde wedstr. vervallen hierdoor.

G. Th. Oostenbrug

Afgewezen de verzoeken om intrekking boeten: Go ahead art. 86 H.R. Go ahead 6-Sall. 2 24/11, Robur art. 77 H R en 2 winstpt. in mind. Apoldro - Robur 3 10/11, VVO idem

Tr^,™/;0- 2b 26'1' A.G.O.v:v.' idem Simson^ A.G.O.V.V. 2 26/1.

Ingetrokken werden de boeten: V.V.O. art. 77 H R en 2 wptm mmd. Pr. Jul -V.V.O. 2a 19/1, Rhenus idem O D.O.Rhenus 1 6/1.

Aan de vereen. V.V.O. werd ingev. art. 77 H.R. / 2 50 boete ?P&e^go,_en 2 winstPt- in mindering wegens staken Theoth. 2V.V.O. 2b 1/12. Aangezien V.V.O. in den opnieuw vastgestelden wedstrijd op 26/1 niet is opgekomen, krijgt Theothorne ingev. art. 77 2 winstpt.

De wedstrijd Activia 1-Go ahead 5, gespeeld op 1 Dec. zal opnieuw worden vastgesteld.

Geschorst tot 1 Jan. 1920 wegens handtastelijkheden tegen den scheidsr. in wedstrijd D O.T.O. 2- Zutphen 5 Jan. '19 A Koop™™ S- WiJ'nhoud> spelers van D.O.T.O. De wedstrijd u.U.t.U. 55—Zutphen zal opnieuw worden vastgesteld op het terrein van Zutphen. r

Verder werd nog besloten, dat dc G.V.B. zal toetreden tot de vereen. „Oostelijk Voetbalbelang".

Wedstrijdprogramma: 23 Februari. Inp-elascht Rptp™A,lct,:;j .

Zie overigens vorig no.

2 Maart. Bekerwedstrijd:

V■I?-,Z' 1_£heden1 lrTr R. Braakman

le klasse Rhenus 1 V.V.O. 2a J. Geels

Vitesse 4—Bennekom j'. Grotenhuis

Wageningen 2-H.H. 3 R, van Dam, Doet. 2-D.S.G. 1 (terr. D.S.C.) J. Albers

A.G.O.V.V. 2_Robur 3 ' J. J. Drost

D E.V.-Apeidoorn H. Koldenhof

Albatros-Simson J. L Hoffschlag

de Gazelle 1 —Sallandia l B. Udink

Go ahead 5—Daventria 2 A. Jonker

o ii U-D. 3-Gazelle 2 B. Stegeman

2e klasse Brummen-D.S C 2 A. J. Bosman

D.O.T.O. 3 Go ahead 7 H. Lijzen Ir.

Activia 2-R.O.D.A. H. Meyberg

Sallandia 2-D.O.T.O. 2 E. Schimmelpenning

Aanvulling scheidsr.lijst: J. J. Drost, Daalakkerwer 4 Apeldoorn.

Zutfen- FRANS VAN EIJSDEN, secret.-penn.

A.F.C. „A J A X".

Geen uitslagen.

Wedstrijdprogramma as. Zondag: Kon. Petr. Mpij XI-AjaX" veteranen te 'sHage, bijeenkomst CS. half negen preciesH-VV. 1—Ajax 1 te 's Hage. bijeenkomst kwart ovef tienen C.S. Ajax 2_Blauw vVit 2, 2 uur Kruislaan; Ajax 4-Hortus 2, 2 uur Middenweg tweede veld; Wmeer 3—Ajax 6 Huur; Avanti 2-Ajax 7, 11 uur; D.W.S. 3-Ajax 8, 11 uur! Rapiditas 3-Ajax 10, 11 uur; O.D E. 4—Ajax 11, 2 uur! N.O.S. 4-Ajax 12, 11 uur; Wilh. V. a—Ajax a-adsp., 12 uur; Ajax c-adsp.—Swift-adsp., 12 uur kleine veld Kruislaan; E.D adsp .—Ajax d-adsp 12 uur.

Voorgesteld als w. 1.: S. van Gelderen, Bloedstr. 16, gaf zie» aan het bestuur op.

Afgevoerd wegens overlijden als w 1.: P. Schutte, voormalig adres Corn. Anthoniuszstr. 72 en J. Wigmans, voormalig adres Lomanstr. 18. s

Aangenomen als w. 1.: W. L. en H. R. Oolgaard Snijder, Chr. Dekker, N. gen G. Jordan; als adsp. lid: C. Liedermooy, J. ABurk, J. F. Smit, A. Visscher, W. C. Markus, C. E. Jurriaans en O. C. ddn Otter.

Ingetrokken de candidatuur J. D. Batteljee.

Bestuursvergadering Vrijdagavond a.s. 8^ uur Palais Royal.

Reynier Claeszenstr. 2, telefoon Zuid 5005.

L J. GROOTMEYER, secretaris.

RX.ÖV.V. „V.O.C."

Aangenomen door het bestuur als leden: J. A. Rey, Schie' kade 77; B. Landheer, Walenburgerweg 51.

Schiekade O. Z. 102,

H. WISBRUN, le secr.

Gedrukt bij de Electr. Drukkerij, Gravenstraat 10, Amsterdam

mstera<*>»-

Sluiten