Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

39

CLUBBERICHTEN.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Dispensatie krachtens de amateursbepalingen verleend aan: E Schwier om te spelen voor A.D.W.; J. M. Hansen en J. Ch. Persoon voor Blauw Wit; D. C. Molenkamp voor de Germaan; J. Heinzler voor de Meeuwen; W. C. Hartkamp voor Neerlandia; J. van Munster en J. Luksenburg voor Reinwardt; J. Smit voor S.D.W.; H. Mieghout en G. M. Dellerop voor de Spartaan; J. Geesthuizen en ƒ. Schröder voor T.O.S.; H. de Vries voor V.V.G.A.; B. van Erp voor Zeeburg.

Geen dispensatie kan verleend worden aan C. Brink voor R.C.A., daar hij niet op de ledenlijst van Be Quick (Groningen) voorkomt.

In herinnering wordt gebracht dat geen speler lid geweest zijnde van een vereen, in een andere véreen. mag gaan spelen, zonder daarvoor toestemming van den A.VB. te hebben ontvangen. De benoodigde formulieren zijn aan het secretariaat of bij uwen secretaris verkrijgbaar.

Vereen, aangesloten bij den N.V.B. hebben voor hun spelers die in den A.V.B. uitkomen, ook de toestemming van den A.V.B. noodig. De form. hiervoor zijn eveneens verkrijgbaar, doch moeten vergezeld gaan van de toestemming die zij van den N.V.B. mochten ontvangen, daar dit kaartschrijven veel werk bespaart. Kaarten alleen zijn onvoldoende.

Op de ledenlijst bijgeschreven. A.D.W.: W. Soolsma, A. F. Kramer, E. Schwier, E. P. Ymker. Ajax: J. Hoogland. D.W.S.: W. v. d. Bergh, J. Borhem, A. de Bruyne, J. J. en J. van Dael. de Meeuwen: L, I. v. d. Berg, J. Heinzler, A. v. d. Plas, D. van Assel', J. de Lange, H. Sollart, H. Bourgonje, H. Huysken. Needandia: W. E.' Hartkamp: N.O.S : K. Nieuwpoort, H. P. de Vries, J. Schrijver, A Smit, J. va» Engelen; A. Willemse, OD.E.: J. J. Dahper en als adsp. B. Frankfort. Rap: E. ƒ. Brink, R. Gouda. Rapiditas: J. Bos, K. Flierman, P. Gijzen, C. Kors, H. Roos. ■ Reinwardt: H. van Beeuvven, J. Luksenburg, J. van Munster en de adsp. B. Dorenbos Bzn , F. Roos. S.N.V.: M. A Colijn (herpl.), A. Dreier, B. Ottenhof, R. Meyer Jr. St. Voorwaarts: J. D. Geerthuysen, J. Schröder, J. H?Hummeling, J. Benjamin, J. W. J. ten Have, J. den Os. Swift: H. B. Sijes,']. Romunde, F. Mankman, C. A. H. Wismeier, F. J. Bergman Jr., J. H. C. Ruyter, N. en C. Hoogendorp, H. B. Eweg, D. Zuiderhoek, A. C. Krijt T.O.S.: J. Schröder, J. Geerthuysen. V.O.G.: W. A. Pakkedrager, J. L. Dobbe en de adsp. F. C. Roth, J. H. van Noord, W. Richter, J C. Lauer, K. F. Salm, J. G. Valkenet, D. de Jager, H. Siliakus, P. v. d. Velden, F. H. van Kuyck, N. Cohen, B. Lam, J. Louwingen. Union: Tb. Zijlemaker, M. Kok. Wmeer: A. J. Groeneveld,'H. Siebbeles, J. Witteveen.

Van de ledenlijst afgevoerd de Meeuwen: H. Roelofs.

Gerehabiliteerd: door den A.V.V.B. J. Geerthuyzen, doorZR.C. R. de Jongh, door Westerpark B. Caldenhove, ■ door den 'A.V B. W. Bruinis, Th. Zijlemaker.

Schorsing opgeheven door de Meeuwen van H. Poolman. Elftallen voor October:

Ajax-adsp. a. J. van Heeswijk, J. Schweppe, C. Liedermooy, J. P. J. Kaatsie, W. van Gelderen, P. Vinderink, H. L. Sijberden, H. F. Petersen Jr, H. Harink, J. A. Burk, O. C. den Otter.

b. ' J v. Hesteren, A. Muller, H. G. Schuurman, F. H. H. Smit, M. W. W. Arem, P. Leeperts, A. G Swarte, B. Schagen, K. Holman, J. van Meyer, P. H. Paulsen.

c. P. Zeehandelaar, H. Lissauer, H. H. Smit, O. H, Dabrock, H. J Verlee, E. H. Hohle, C. van Gelderen, F. Kermer, W. Ingenbleek, G H. Keilersman, P. van Tol.

Oosterpark 1. M. Bonne, J. G de Boer, J. H. Brugman, W. Halli, T. Smit, M. Sietsma, J. F. Tol, P. J. A. van Wattingen, E. W. van Woerden, F. H. Wolf, W. M. van Woerden.

2. G. van Asselt, T. Borghart, F. Koens, F. Klinkhamer, J. Schmidt, P. Schoonwater, C. S. te Slaa, A. H. te Slaa, J. W. Wertwijn, H. A. J. M. v. Woerden, A. van Noll.

3. C Borsboom, C. Blommers, B. de Breu, P. Bogaert, J. Groenendaal, P. van Nell, W. M. Smit, G. Verbaan, G. H. Verbaan, J. F. Kabel, L Zweerman.

adsp. D. F. v. d. Bosch, A. J. Borghart, J. C. Donker, J. Hagedoorn, J. Kruit, J. Lodder, J. F. Meyer, K. Tol, J. Oudelande, K. de Vries, B. E. Wiegel.

Alsnog candidaat gesteld als w. 1. de Amsterdamsche Turnbond.

Bestuur: H. Plumer, voorzitter, Frans van Mieresstr. 123; R. Stuffers, secret., Pretoriuspleih 7; Mevr. S. Stuffers-Raske, penn., Pretoriusplein 7; R. J. C. Blom, 2e voorzitter, Keizarsgracht 675; Mej. E. Wessel, 2e secr., Blasiusstr. 8; K. H. Lam en P, Beek, comm., N. Achtergr. 7 resp. O.Z. Achterburgwal 57.

De werk. leden zullen nader worden gepubliceerd.

De volgende inschrijvingen voor de competitie werden genoteerd en evèntueele aanvullingen zie ik nog gaarne op Vrijdag 17 October tegemoet in Palais Royal.

A.D W. 1 2 3 4, A.F.C. 4 5 6 7, Ahrends 123, Ajax 4 t/m 12, Amstel 3, Amstelsteyn 12 3, Avanti 1 2, Blauw Wit 4 t/m. 12, D.w.s. 2 3, de Bijenkorf 1, D.E.C. 3 4 5 6, D.S.S. 1 2,

E.D.W. 1 2 3, Germaan 1 2 3 4, Hortus 2 3 4, de Meeuwen 1 2 3, Neerlandia 2 3, N.O.S. 2 3, O.D.E. 3 4 5 6, Oosterpark 1 2 3, Rap 1 2, Rapiditas 2 3 4, R.C.A. 1 2 3, Reinwardt 1 ?, S.D.W. 1 2, Sloterdijk 1 2 3, S.N V. 1 2, de Spartaan 3 4, St. Voorw. 2 3 4, Swift 2 3 4, T.O.G. 12 3, T.O.S. I 2, Union 1 2, Unicum 1 2, V.V.A. 3 4 5 6, Wmeer 2 3 4, Weesp 1 2, Wilh. V. 2 3, Zeeburg 1 2.

Adspiranten: A.F.C. a, Ajax a b c d, Blauw Wit a b c d, D.E.C. a, E.D.W. a, Hortus a b, O.D.E. a b, Oosterpark a, Reinwardt a, St. Voorwaarts a, Swift a, T.O.G. a, V.O.G. a, Wilh. Vooruit a, Z F.C. a.

Verandering van seeretariaat: D.W.S. A. de Bruyne, 3e Spaarndammerdw.str. 8. S.D.W. J Reynhoudt, v. Hogendorpstr. 110.

C. Schieveen, Wakkerstr. 6.

H. v. d. Reis, N.Z. Voorburgwal 175.

De vereen. Union wenscht gaarne haar terrein met een anderen vereen, samen te bespelen.

Vrijdag 17 Oct. bestuursvergadering Palais Royal.

Serie-Wedstrijden.

Uitslagen 12 Oct. 1919. Afd. I le Ronde. R.C.A. 1—T.O.G. 1 3-1 G. Schieveen

SD.W. 1—T.O.S. 1 0-5 A. van Dam "

Avanti 1 —O.D.E. 2 5—0 gew.- geg.

Sloterdijk 1—Meeuwen 1 1—1 J. Musch

Ahrends 1- Oosterpark 1 1—1 gestaakt G. H. Hauber Swift 2—Ajax 4 3 1 A. A. Antonissen]

. Z.R C. 1—E.D.W. 1 0-3 C. Timmermaes

A.D.W. —Blauw Wit 4 5 - 0 w. n, o. E. Zanten

Amstel 2-St. Voorwaarts 2 1-2 I. Pronk

2e ronde:

R.C.A. 1—Union X 1-0 A, van Dam

Wmeer 2—Avanti 1 0—4 w. n. o. C. Timmermans

D. S S. 1 Swift 2 5-0 1. Pront A.D.W. 1—St.'Voorwaarts 2 .3—1 M. Moscoviter

Afd. II le Ronde. T.O.G. 2—Ajax 5 6—1 J. C. Hofstra

2e roude.

R.C.A. 2-S.N.V. 2 3—2 C. Schieveen

V.V.A. 4—Wmeer 3 1-2 D. Terpstra

T.D.O. 1—T.O.G. 2 0-1 C. N. Swart

Afd. III 2e Ronde. Rap 2—O M S. 2 2—2 D. Terpstra'

Swift 3— S.D.W. 2 1-0 H. B. Sijes

Zeeburg 1-D.W.S 2 0—1 M. Visser

Afd. IV 2e Ronde. D.J.K. 2-Rapiditas 4 3—1 J. Faber Jr.

R.C.A. 3-T.O.G. 3 1-0 J. Mulder

Meeuwen 3—Germaan 3 1—5 H. Schravemade Jr.

O.B.K. 2—O.M.S. 3 1-0 J. Faber Jr. •

D. E.C. 5—D.S.S. 2 1-3 W. Mendels Adspiranten 2: Ronde.

Blauw Wit b-Z.F.C. 0-12 Alemson

O.D.E. a—Oosterpark 1-2 J. Draaijers

Ajax c—Rheinwardt 2-2 A. Cats

Swift-D.E.C. 0—3 C. Gasseres

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., sec-penn.

Limburgsche Voetbalbond.

Uitslagen 12 October: M.V.V. 3 - S.V C. (Scharn) uitgesteld, Zwaluwen 1—W.V.C. 1-6, Thor 1—de Valken 1 6-0, R.V.V. 2 ONS. (S.) 1 0-3, H V.V. 2-Stm.Emma 1 vervallen

E. S.V, 2—S.V.C. 2 uitgesteld, Ready 1- M.V-V. 4 scheidsr. niet aanwezig, Stm. Emma 2-O.N.S. (H.) 2 1 — 4, Zwaluwen 2— de Valken 2 6—3.

Wedstrijdprogramma: 19 October. le kl. A Eijsden 1-M.V.V. 3 Hoorens

Thor 1—Zwaluwen 1 Cörvers

W.V.C. 1—de Valken v. d. Bergh

le kl. B O.N.S. (H.) 2 O.N.S. (S.) 1 de Moor

Stm. Emma 1 R.V.V. 2 Meinesz 2e kl. A M.V.V. 4—Thor 2 llh' u- Detrie

Ready 1—W.V.C. 2 Belderok 2e kl. B O.N.S. (S.) 2 Stm. Emma 2 Servais 3e kl. A Ready 2 - de Valken 2 11^ u. Goor

Zwaluwen 2—W.V.C. 3 Beckx Teruggetrokken uit de] competitie H.V.V. Heerlen; alle door haar gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hierdoor te vervallen.

Wijziging compet.-indeeling. Aangezien de ver. S.V.C. Scharn opgenomen is in de 2e klasse N.V.B., zal het 2e elftal dier ver. de plaats innemen in de le kl. A en het 3e elftal de plaats in de 2e kl. A.

H.H. Secret. worden hierbij in herinnering gebracht dat uiterlijk den 23e van elke maand de elftalopgave moeten ingezonden worden voor de daarop volgende maand.

Mr. Ulrichweg 9 Maastricht. G. VIETS, comp.leid.

Sluiten