Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

hand meer bezoekers gaat huisvesten. Van 2 voor 13 werd het 3 voor 29; op dat moment kon A. de Beus voor een goed geslagen 25 inpakken. Het werd nu een komen en gaan der Haagsche batmen.

Op het sterke bowlen van V.O.C, dat ondersteund werd door uitmuntend fielden, konden de Hagenaars zich geen enkele vrijheid veroorloven.

Achtereenvolgens vielen de wickets van Vis, Tonny Kessler, Koelemon en Volz, zoodat de Telegraaf een stand noteerde van 7—34. Voor een luttele 50 runs scheen het geheele Haagsche team aan den kant te zullen zitten. Men had echter buiten de waard gerekend. Als zesde man ingegaan bleef Schill met een kanslooze 59 not out. Aan hem dankt de Haagsche het, dat er voor het achtste wicket een uiterst nuttige stand van 74 runs werd opgezet. In E. Neuerburg, die 27 runs scoorde, vond hij een goeden steun. Van 7 voor 34 werd het zoodoende 8 voor 108. Ook voor het negende wicket werd weer een flinke stand opgezet, mede dank zij Fokker, die nog 15 runs aan het totaal toevoegde. Met behulp van 19 extra's leverde de H.C.C. innings een totaal van 151 op. Met den bal had East het beste werk gedaan. De Hagenaars hadden voor hun innings juist drie uur werk gehad.

V.O.C. opende met Ruychaver en Stenger, doch op 5 waren beiden reeds vervangen, doordat zij schitterend door den den jongsten de Beus in de slips gevangen werden. Alleen van der Wolff wist in de dubbele cijfers te komen, doch op 28 maakte alweer de Beus ook aan zijn leven een eind — in crickettermen gesproken. Het was een geweldige collaps, want van 4 voor 51 werd het 8 voor 59. Vooral Fokker was voor de Rotterdammers onmogelijk te bespelen, hetgeen cijfers als 7 voor 26 ten.duidelijkste demonstreeren. Ook Koeleman had zeer verdienstelijk gebowld.

Voor 71 runs zat geheel V.O.C. aan den kant, waaronder nog 12 extra's waren. Daar H.C.C. op de eerste innings een voorsprong had van 80 runs en er nog ongeveer twee uur speeltijd was, waagde zij een kansje om een derde winstpunt in de wacht te sleepen, zoodat V.O.C. andermaal werd ingezonden. Ditmaal openden Chambers en Ruychaver, van wie eerstgenoemde er ongenadig het hout oplegde. Hij vergastte het publiek op buitengewoon aantrekkelijk cricket. Zoo sloeg hij in twee overs achtereenvolgens drie zessen op Volz, die daarna wijselijk werd afgezet. Op 22 werd Ruychaver's wicket door Fokker genomen, doch het tweede, dat van Ort, viel eerst op 70. Toen er vier wickets neer waren voor 81 runs zag H.C.C. van verdere pogingen af. Chambers bleef met een kanslooze ,51 not out. H.C.C. won dus op de eerste innings met 80 runs.

CLUBBERICHTEN.

A.FX. „A J A X".

A.s. Zondag te Brussel: Royal Daring Club (kampioen van België)—Ajax. Vertrek Zaterdagmiddag. Spelers krijgen bericht.

Enquête. Nog voorgesteld als werkend lid: W. M. H. Hörchner, Dusartstraat 19, door gebr. Vunderink; J. Aué, Veerstraat 59, door J. P. Aué en J. Lindeman; J. Visser, le Egelantiersdwarsstraat 6, door A. A. Bogaard en P. G. van Eisden; W. A. Keja, Beukenweg 20, door G. Lagers Jr. en J. A. Möhrs; J. W. Brondgeest, Bentinckstraat 53, door G. Lagers Jr. en J. A. Möhrs; A. Wisman, St. Willibrordusstraat 33, door het bestuur; J. Kuipers, Rustenburgerstraat 21, door het bestuur; als adsp. lid: B. van Meeteren, Wilhelminastraat 104, door W. de Bois Jr. en J. Oudheusden.

Adspirant leden, welke dit seizoen overgaan tot w. 1., werden

in het vorig O.O. gepubliceerd. Indien geen bezwaren ingediend worden de candidaten per 2 Sept. a.s. overgeboekt als w. 1.

Aangenomen als w. I.: J. J. Blankert.

Bedankt als w. I.: P. J. van Leeuwen.

Reynier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 5005. secretaris.

Nijmeegsche Voetbalbond.

Dispensatia werd verleend om te spelen voor: „Quick" aan P. W. Boosman, G. P. Spoek, Th. G. A. v/d Vegt,

A. Toonen en J. Goossen. „Germania N." aan C. Th. Colmbeijn.

„Groen Wit N." aan C. Hermsen, W. Starink, B. Wilkens, HEinders en B. Liefrink. „A.J.C.N." aan B. Gerritsen. „N.H.C.N." aan G. den Hartog.

„Rood Zwart N." aan P. Hermsen, H. Hermsen, W. v. HeumeO

en C. Th. Mom. „Holiandia" aan A. R. J. Fortier.

Spobrbrugstraat 8 a. A. VAN BEEK, secret.

Amsterdamsche Kantoor Voetbal Bond.

De vereenigingen, welke dit jaar deel zullen nemen aan de competitie, worden beleefd doch dringend verzocht in verband met art. 16 sub 3, een exemplaar van hun H. R. in te zenden.

Gaarne zien wij de inschrijving tegemoet van H.H. Scheidsrechters, die Zaterdagsmiddags geregeld de competitie-wedstrijden willen leiden.

Iedere vereen, is verplicht zich op het Officieel Orgaan, „Het Sportblad" Gravenstraat 10, te abonneeren.

H.H. Secretarissen van toegetreden vereen, worden dringend verzocht navraag te doen bij hunne leden, of dispensatie noodig is, dispensatie-formulieren voor den A.V.B. op het secretariaat verkrijgbaar.

Wedstrijdformulieren kunnen worden aangevraagd en z'jn a 1 cent per stuk bij vooruitbetaling op het secretariaat verkrijgbaar.

Herinnerd wordt nog aan Art. 170 H.R.

Het Bestuur van den A.K.V.B. heeft besloten de Lustrumwedstrijden te doen aadvangen op 17 September (Zaterdag).

De inschrijving voor deze wedstrijden is geopend tot 3 Sep' tember a.s.

De loting zal plaats vinden Woensdag 7 September 's avonds 9 uur in de Oporto Bar, Damrak Alhier.

Het inleggeld is bepaald op ƒ10.-, waarvan / 5. — wordt terugbetaald bij deelname aan deze wedstrijden.

De wedstrijden worden gespeeld onder het Reglement van den N.V.B.

lejanv. d. Heydenstr. lOObelét. A. VAN DER GRA.GT,

p/a. Vermeer. secretar. comp.-l.

Amsterdamsche Cricketbond.

Uitslagen van 21 Aug.: V.V.V. 4 gewonnen van Philips met 14 runs op de le innings; Olympia 2 gewonnen van V.V.V. " met innings en 33 runs.

Wedstrijdprogramma: 28 Aug. A.A.C. 2-V.V.V. 4 V.V.V. 3—Olympia 2

o/h het terrein a/d Kruislaan< 31 Aug. U.V,V.—Kampong V.V.V. 3—A.C.C. 2 in

onderling overleg te spelen op A.C C.-terrejn> indien terrein Kruislaan niet vrij mocht zijn5 Sept. A.C.C. 2—Kampong Gasthuismolensteeg 5 J. W. v. HOEVELAKEN, Secretaris-

Kantoor-Competitie A.C.B.

Uitsiagen: K.N.S.M. gewonnen van Adolph met 120 runs le innings, K.H.L. gewonnen van Rood Zwart met 11 runs 2e innings.

Programma:

27 Aug. Inc. Bank—C.I.O.D. Tw. Bank-Rood Zwart 31 Aug. Rood Zwart—D.V.C.

3 Sept. Tw. Bank—K.N.S.M. Adolp—Inc. Bank Vereen, die alsnog op 31 Augustus wenschen te spelen, wenden zich s.v.p. tot onderget.

Fred. Hendrikplantsoen 56. A. H. BARENTSEN, secr.-comP*

Sluiten