Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

Diploma's. De leden, welke hun diploma's nog niet ontvingen kunnen deze a.s. Zondag vóór den wedstrijd Ajax—D.F.C. in ontvangst nemen.

Clubavonden. Vanaf 7 October a.s. wederom Clubavonden in de Bisschop op den Dam (iedere Vrijdagavond).

Oefenavonden. Oefeningen voor Ajax I, II, III op Donderdagavond 7 uur aanvang. De spelers van lagere elftallen steeds Dinsdagsavonds 7 uur.

Ledenlijst. Aangenomen als w. 1. (verbeterde opgave wegens misdruk) J. Aué, W. Smit, Th. Hörchener, D. H. Oldendorp, J. Visser, J. Kuipers, F. H. W. de Bruijn, J. J. Blankert en M. Levendig.

Rectificatie. Van de Enquêtelijst werden de in ons vorig clubbericht genoemde personen afgevoerd op advies van onzen oefenmeester en om geen andere redenen, waarvan men nota gelieve te nemen.

Enquête. Voorgesteld als w.1. A. J. van de Werken Martelaarsgracht 20 door J. Westrik en J. Hallmann. J. Fiólet en J. oensch, Schaepmanstr. 10 door het Bestuur; H. Mittendorf Bahstr. 57 door J. Strasser en J. J. Grootmeijer. '

Afgevoerd wegens het spelen voor een andere vereenitrine" L. v. d. Berg. •

Bedankt als w. 1. N. W. Pijpers.

Circulaires. Allen spelers wordt een dezer dagen, ook in verband met de Identiteitskaarten van den A.V B een circulaire gezonden. Men gelieve de kaarten voor 3 October a s m te zenden, ingevuld en voorzien van portret

Reynier Claeszenstr. 2, ). j. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 6005. secretaris Amsterdamsche Kantoor Voetbal Bond. Vereemgingen, welke met twee elftallen uitkomen, worden herinnerd aan Art. 117 H.R.

Uitslagen 2e Ronde Lustrumwedstrijden A.K.V.B. gesneeld Zaterdag 24 Sept. H.B.M.-K H.L. 0-3 P. C Brettschneider

V.V.G.A. L O N.A. 1—0 W. H. Breetboff Robaver-K.N.S.M. ongeldig verklaard.

-Doordat de ver, Robaver in de wedstrijden tegen Tw. Bk. en K.N.S.M. met niet gerechtigde spelers is uitgekomen, is deze vereeniging van verdere deelname uitgesloten' en spelen de gedupeerde ver. Tw. Bank en K.N.S.M. een wedstrijd tegen elkaar.

Gewijzigd programma voor Zaterdag 1 October. o q K-N-S-M'-Tw' Bank J. Hageman (terr. Vandienac). l-ó u. K.H.L.—Z.G.C. (afmattingswedstr.) J. Workum (terr. de Drie), oin fJ£ u- v-V.G.A.-Adolph. J. Werman (terr. de Drie). 3.30—4.30 u. Winnaar (wedstr. KNSM-Tvv. B.) — K H.L. P. C. c , . , , Brettschneider (terr. Vandienac). .

Scheidsrechters. J. Hagemann, Jayastraat 4'; N. de Levie,

2e Jan Steenstraat 91' ; A. H. Isiger, Vrolikstraat 351 huis. Bedankt: J. W. F. Roding (Ass. Cassa). Bondsleden: Ass. Cassa, H. C. L. Stapelkamp. K.N.S.M., J. A. Bamberg Nogmaals zij herinnerd aan de inzending der handteekeningsformuneren voor 1 October a.s. Voor werkende leden is men alleen verplicht een formulier in te zenden.

Dispensatie verleend aan W. Vreeken voor NHM N W Peypers voor Z.G.C,. H. Dassen voor K.N.SM., M. dé Kat en Th. v. Beeck voor Metallicus.

Door den N.V.B. is de naam der ver. V.Z.G.C. met goedvinden dezer vereeniging gewijzigd in Z.G.C. Boete No. 35. K.H.L. / 1, Art. 70 H.R. (wegens niet voldoen DS, ,, „. - boete No. 119 vorig seizoen).

Boete No. 36. Metallicus / 1, Art. 69 H R Boete No. 37. Z.G.C. / 1, Art, 69 H.R. lejanv. d. Heydenstr. 100 belét. A. VAN DER GRAGT

p/a. Vermeer. secretar. comp.-l. '

Geldersche Voetbalbond. \ erkorte Notulen Bestuursvergadering gehouden te Deventer op Zondag 25 September 1921.

Aanwezig het geheele Bestuur, behalve de heer Staal, die met kennisgeving afwezig is.

De notulen der vorige verg. worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, en worden enkele gevallen, die op de Alg. Verg. naar voren gebracht werden, nader onder het ooggezien en woroen o.m. de volgende besluiten genomen:

Vervallen boetes V.D.Z., Wageningen. Doesburg, Doesburg. Borculo, Borculo. ƒ 2.50. 6 Inzake kwestie Redichem-Watersnippe, is een commissie van onderzoek benoemd.

ir,l0K™t0ber 1 de c°mPetitie. steens onderstaande

mdeelmg. 1ste Klasse, District Deventer. A.

A. Albatros I, Apeldoorn. Apeldoorn I, Apeldoorn. R O D A I, Deventer. Deventer II, Deventer. Union I, Deventer.' Edo ï, Deventer. Sallandia II, Deventer. Daventria I, Deventer

B. Simson I, Apeldoorn. Go Ahead 5, Deventer. O.S.C. I E O D^ TT Epe. Z-V.V. H, Zutfen. Gazelle II, Deventer iv.O.JJ.A. II, Deventer. T.S.V. I, Terwolde.

, C. D.E.V. I, Apeldoorn. Go Ahead 4, Deventer. D.V.V. I,

Deventer. A.A.C. III, Zutfen. D.A.V.O. I, Deventer. Unitas I> Deventer. Activia I, Deventer. Lochem I, Lochem. 2de Klasse

A. R.O.D.A. I, Lochem. Achilles I, Lochem. D.A.V.O. IÖ» Deventer. D.O.S.V. I, Deventer. „Pseudo" I, DeventerD.O.T.O. II, Deventer. (Sallandia III voorloopig).

B. D.A.V.O. II, Deventer. Lochem II, Lochem. Go Ahead 6, Deventer. Daventria II, Deventer. Edo II, Deventer. W.W-VI, Deventer.

C. Vaassen I, Vaassen. T.S.V. ÏI, Terwolde. A.G.O.S.V. ï> Apeldoorn. Simson II, Apeldoorn. Apeldoornsche Boys I< Apeldoorn. Apeldoorn II, Apeldoorn. (A.A.C. 4, Zutfen, voorloopig).

D. Deventer III, Deventer. Unitas II, Deventer. Gazelle Illf Deventer. Activia II, Deventer. D.V.V. II, Deventer. O.S.C

I, Olst.

E. Eendracht I, Colmschate. A.B.C. I, Bathmen. P.S.V. Ii Platvoet.A.V.C. I, Almen. E.S.V. I, Epse. V.I.O.S. I, Voorst.

lste Klasse. District Arnhem. A.

A. Humanitas I, Arnhem. Wageningen II, Wageningen. Redichem I, Renkum. E.V.V. I, Ede. O.D.O. II, Arnhem. Wageningsche Boys II, Wageningen. V.D.Z. II, Wageningen.

B. H.H. III, Arnhem. Oosterbeek I, Oosterbeek. S.M.L. Ui Arnhem. Gelria I, Velp. Ellecomsche Boys, Ellecom. WorthRheden I, Rheden. Veenendaal I, Veenendaal. Wageningen 3, Wageningen. 2de Klasse.

A. Bennekomsche Boys I, Bennekom. Ellecomsche Boys Ui Ellecom. Veenendaal II, Veenendaal. Hevea I, Heveadorp, Arnhem. U.S.C. I, Ede. V.D.Z. III, Wageningen.

B. Redichem II, Renkum. S.M.L. III, Arnhem. Wageningen 4, Wageningen. Rheden I, Rheden. W.S.C. I, Worth-Rheden. Renkumsche Boys I, Renkum.

lste Klasse District Doetinchem.

A. Doesburg II, Doesburg. D.S.C. I, Doetinchem. Silvolde

II, Silvolde. Doetinchem II, Doetinchem. Dieren I, Dieren.

B. W.V.C. II, Winterswijk. Eibergsche Boys I, Eibergen. Borculo I, Borculo. D.S.E. I, Doetinchem. V.V.H. I, Doetinchem. Vorden I, Vorden. 2de Klasse.

A. Hercules I, Zevenaar. S.V.C. I, Winterswijk. V.V.C. Ii Varseveld. Vitesse I, Terborg.

B. D.O.V. I, Brummen. D.S.C. II, Doetinchem. Bortulo Ui Borculo. D.S.E. II, Doetinchem. V.V.H. II, Doetinchem.

G. J. Brussestraat 17, W. C. LAARMANS,

Deventer. Secr.-Penn. G.V.B.

Nijmeegsche Voetbalbond. Programma voor Zondag 9 October. Z.H.C. I—Quick IV Quickveld 10% u. K. Rengelink. Quick IVa—Trappers I Quickveld 10*4 u, H. G. Coole Quick VII—O.D.Z. Quickveld 12 u. H. J. Span. &S-^^C- V N-E-C.-veld 10 u. J. Schroth. N.H.C. II—Groen Wit II N.E.C.-veld 11% u. F Pelser N.E.C, IV—T.A.V.E.N.U. I N.E.C.-veld 2 u. G. W. Köpp Hees I—O.B.I.O.D. II Obiod-veld 10 u. G. Berlage Rood Zw.—Oude Kr. ÏII Obiod-veld 11% u. F. H Hendriks. £Tt-A?na II—Oude Kr. II St. Anna-veld 12 u. J. A. Maters. £^-TS^ £n?a 111 St ^^eld 2 .u. G. Wigman

£Y'& J«?;EvY- 1 V- Peltlaan 2 u- J- B- ^ Haas. l.A.V.E.N.U. II—Excelsior III Bemmel 2 u. W. Schaeffer. Uitslagen van Zondag 18 September:

^ QoUic£ ^YrTN;E£-.. 111 !—5; St- Anna I-Groen Wit I 1—2; N.E.C. IV—Nijm. Boys I 1—0; T.A.V.E.N.U. I—Trap^rn 1r}; ?10^ Wi* II—Germania I 0—2; O. Kracht II— £-V\C- } Trappers II—St. Anna II 1—6; A.J.C. I—

Rood Blauw I 0—1; D.E.V.—Nijm. Boys II 2—2; Quick VIO. Kracht III 6—0; A.J.C. II—O.D.Z. 1—4.

B°f te.s: =N- 5 st- Anna, ongerechtigd speler A. Laurense, wedstrijd Trappers II—St. Anna II op 18/9, ƒ 1; N 6 N E C, ongerechtigd speler J. J. C. van Wijk, wedstrijd Quick IV— N.E.C. III op 18/9, ƒ 1.

Benoemd als scheidsrechters G. W. Köpp, Lange Brouwerstraat 1 en H. J. Span, Bottelstraat 72.

Adresverandering. G. Wigman, Steenstraat 64.

Dispensatie om te spelen voor: Rood-Zwart aan G Schintz, voor Oude Kracht aan P. en J. v. Laane, F. v. d. Weerden, Jv. Eldik, G. Tassenaar en M. Meijer; voor A.J.C. aan G Huilman, J. Kleermans en B. Verheijen; voor N;jm. Boys aan C b. de Groot; voor Groen Wit aan A. Detmers; voor Germania aan J. Brebbers, H de Knijper en A. T. Raarjman; voor P.V.C. aan M. Tielmieg, W. Tollenaar, D. Smaling, F. Hoks, J. Tollenaar, C. Hölzken, A. Kok, J. Tangerink en A. Domensmo; voor D.E.V. aan E. van Kleef, R. Stummenberg en Thv. Breemen; voor Spartania aan J. A. H. Geerlings, J? Echelsheim en S. Daniëls; voor O.B.I.O.D. aan G. Nab en G. Erkens! voor Trappers aan J. Beneke, J. J. Schroot en E. Radstake! voor Hees aan C. Erkens en voor Z.H.C. aan J. Sunne.

Ontvangende vereenigingen welke op St. Anna-terrein spelen worden aansprakelijk gesteld voor de kosten veroorzaak* bloe^rdsterïj terecht komen in de daarnaast gelege"

Spoorbrugstraat 8 a. A. VAN BEEK, Secr. pl.

Sluiten