Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

7

HOLLANDSCHE SPORTHANDEL

REGULIERSBREESTRAAT 31-33 le ETAGE BOVEN CAFÉ DE LA PAIX

AMSTERDAM

Telefoon Centrum 594

VOETBAL

BALLEN — SCHOENEN — YERSEY'S — TRUIEN PANTALONS — GOALPALEN — NETTEN, ETC.

SPECIALE CONDITIES VOOR VEREENIGINGEN EN LEDEN VAN VEREENIGINGEN

| ZATERDAGS tot 11 uur 's avonds GEOPEND.

Potloodkrabbels.

(Met inkt geschreven).

Aanschrijving.

Zeer geachte Heer,

Volgens een door ons ontvangen mededeeling van het Bondsbureau zult u a.s. Zondag den wedstrijd X.IJ.Z.—R.S.Q. leiden. Ik doe u bij dezen weten, dat deze wedstrijd precies 2 uur zal aanvangen en ik verzoek u vooral te letten op den linksbinnen en den rechtsback van R.S.Q., die er gewoonlijk niet tegen opzien op geniepige, vuile manier door vieze trucjes aan te vullen, wat zij aan voetbal-capaciteiten te kort komen.

De hoofdingang van ons terrein, dat aan den Barbaarschen weg is gelegen, bevindt zich naast de oprijlaan van villa Krijschoord; u kunt het veld echter langs een achteruitgang verlaten, indien het verloop van den wedstrijd zulks wenschelijk mocht maken. Wij hebben alle mogelijke voorbereidingen getroffen om het u zoo aangenaam mogelijk te maken en zullen bij den achteruitgang een gepantserde auto ter uwer beschikking stellen, waarin u op elk moment in allerijl zult kunnen vluchten. In de kleedkamer zullen wij broomkali, verbandwatten, bloedstelpende middelen en sublimaat in groote hoeveelheden voor u gereed zetten. Voorts hebben wij zorg gedragen, dat een broeder van het gasthuis met een brancard op het terrein aanwezig zal zijn.

Mocht u nog niet tot een begrafenis-fonds zijn toegetreden, dan raad ik u dringend aan dit alsnog op staanden voet te doen. Ik geef u in overweging u op te geven bij den vice-voorzitter van R.S.Q., die agent. van het Helgolandsche begrafenis-fonds is. Weliswaar ben ik zelf eveneens agent van een dergelijk fonds, maar dat heeft bij de Spaansche-griep-epidemie reeds zooveel stroppen gehad, dat ik u gaarne overlaat aan mijn concurrent. Wèl ben ik bereid, mocht u — voorbereid op elke gebeurtenis! — een eigen graf in onze stad wenschen, daarover overleg te voeren met den doodgraver, die een enthousiast donateur onzer vereeniging is.

Met de meeste hoogachting,

J. SCRIBENT, Secretaris X.IJ.Z. * G. A. W.

Hoofdstedelijk Voetbal.

Ajax—Grasshoppers 2—I.

Eeuwig zonde dat het den eersten Kerstdag zoo plasregende. Dat weerhield een massa menschen een kijkje te gaan nemen op het Ajax-veld, waar de Grasshoppers, de Zwitsersche kampioen, op bezoek waren. Daardoor hebben zeer velen een prachtig gespeelden wedstrijd gemist. Want hoe nat en glibberig het veld ook was en hoe glad de bal, onbespeelbaar bleken zij niet voor voetballers, die zich spoedig aan moeilijke omstandigheden weten aan te passen. En dat wisten inderdaad deze beide elftallen, zoodat de tweeduizend toeschouwers, die 'er een nat pak voor over hadden, hun opoffering beloond zagen door een fraaien wedstrijd tusschen twee uitnemend spelende elftallen.

We moeten eerlijk bekennen, dat onze verwachtingen, van het Zwitsersche voetbal niet zeer hoog gespannen waren. We hadden weliswaar nog niet veel daarvan gezien, doch afgaande op het door de Zwitsersche nationale ploeg een goed half jaar geleden in het Stadion vertoonde spel, meenden wij het Zwitsersche voetbal toch niet al te hoog te mogen aanslaan. Dat men echter een oordeel bezwaarlijk kan baseeren op een enkelen wedstrijd, is thans weer eens duidelijk gebleken, want wat de Grasshoppers te zien gaf, stond in elk opzicht hoopers dan hetgeen destijds in het Stadion werd vertoond.

Het Zwitsersche voetbal mag er zijn! Ajax speelde een zeer goeden wedstrijd, beter zelfs dan in de meeste competitiewedstrijden in dit seizoen, doch zij had desondanks de grootste moeite van de Grasshoppers te winnen. De partijen waren volkomen aan elkaar gewaagd.

Ajax heeft deze ontmoeting met 2—1 gewonnen; had Ajax niet opzettelijk een strafschop gemist, dan had het zelfs 3—1 kunnen zijn, doch in elk geval zijn de behaalde cijfers zeer geflatteerd, vooral omdat Ajax op wel wat gelukkige manier aan twee doelpunten kwam.

Als om ruim twee uur de elftallen, met applaus begroet, binnen de lijnen komen en de aanvoerders elkaar een bloemtuil aangeboden hebben, stellen zich onder leiding van Prof. Snapper de volgende elftallen op:

Ajax. De Boer

F. Pelser Couton Hordijk J. Pelser De Kruyff Broekman v. Dort Rutte Delsen v. d. Vlis

Sluiten