Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLUBBERICHTEN.

A.F.C. AJAX.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer

J. H. GEELS, werkend lid van „Ajax".

Uitslagen: Ajax II—A.F.C. II 0—1; Ajax B jun.—A.F.C. B jun. 9—0.

Programma voor a.s. Zondag: Ajax I—Spartaan I 2 uur Middenweg I; Spartaan II—Ajax II 2 uur Sloterdijk; Z.V.V. II—Ajax III 10 uur te Zaandam, bijeenkomst 9 uür Centr St. onder de klok; Ajax IV—D.J.K. I 2 uur Kruislaan I; Ajax V—Rapiditas III 2 uur Kruislaan II; D.W.S. II—Ajax VI 2 uur Spaarndammerdijk; Ajax VIII—D.W.S. V 2 uur Middenweg II; Ajax A jun.-^Steeds Voorw. jun. is uitgesteld; Ajax c jun.—Zeeburgia jun. 11 uur Kruislaan I; Sloterdijk adsp.—Ajax A adsp. 10 uur Sloterdijk; Oefenwedstrijd adspiranten onderling, 11 uur Kruislaan II; Ajax-veteranen—Heinekens Bierbr. 12 uur Middenweg II.

Mededeelingen aan spelers: De spelers van Ajax II en Ajax III kunnen Zaterdagavond tusschen 7 uur en 8V2 uur Z. 5005 opbellen om te informeeren of de wedstrijden van deze elftallen doorgaan om een vergeefsche reis te voorkomen.

Men wordt verder dringend verzocht des Zondagsmorgens de bus te inspecteeren of er geen bericht is dat een of andere wedstrijd niet doorgaat. Reeds enkele malen zijn spelers door dit verzuim de dupe geworden van een vergeefsche wandeling naar een vèr afgelegen veld. ,

In verband met het groot aantal af schrijvingen^ verzoekt de heer Koolhaas bij eventueele verhindering UITERLIJK VRIJDAGS bericht öf telefonisch öf schriftelijk. Het groot aantal zieken maakt deze maatregel deze weken dringend noodzakelijk!

Verder is het natuurlijk verboden die leden in Competitiewedstrijden te la'ten medespelen die nog candidaat zijn. Bij overtreding van deze bepaling zijn de gevolgen voor de over-

V erg adering: van de Elftal-Commissie a.s. Zaterdag 3 uur in „Parkzicht", Hobbemastraat.

GESCHORST voor den termijn van twee maanden: J. v. Heeswijk, wegens herhaald wegblijven bij wedstrijden zonder behoorlijke, kennisgeving.

Geroyeerd ivegens wanbetaling: A. J. Lustig, J. Wijnands, A. Smit, N. W. Gunters, H. F. Raatsie, F. Pistoor, J. G. P. N. Los, L. Diepgrond Jr., A. Bierman, H. van Beest, G. v. Leeuwen, W. Bruning, W. Musch, F. J. van der Meyden.

Ledenlijst: Weer afgevoerd de Onlangs aangenomen leden J. Hagedoorn en H. Hagedoorn.

Afgevoerd: als ondersteunend lid: P. de Wever.

Weder opgevoerd: als ondersteunend lid: H. H. Rcosenberg.

De wedstrijd Schiphol eiftal—Ajax-Combinatie wordt a.s. Woensdag 25 Januari te Schiphol gespeeld. Bijeenkomst half een Overtoom-sluis. Spelers die beschikbaar zijn, moeten zich uiterlijk Zaterdag melden Z. 3333.

Candidaten: als adspirant lid: C. Hol, Borneostraat 2 door het Bestuur en J. Westrik, Overtoom 446 door J. Westrik en J. Stallmann.

Clubavond: a.s. Vrijdag in „de Poort van Muiden", Linnaeusstraat. Deze bijeenkomsten zijn NIET ALLEEN voor de Heeren, die daar in den omtrek wonen!!!

Reijn. Claeszenstr. 2, Telefoon Z. 5005

J. J. GROOTMEIJER, Secretaris.

Arnsterdamsche Kantoor-Voetbal-Bond.

Uitslagen van 14 Januari 1922.

S.M.N. II—V.V.G.A. II 1—4, H. Bruens.

Nogmaals wordt er op gewezen, dat uitstel voortaan alleen kan worden verleend op eene schriftelijke goedkeuring van den Secretaris of Voorzitter der tegenpartij, zonder deze verklaring moet afwijzend worden beschikt. Verder verzoeke men alleen bij hooge uitzondering uitstel, in verband met tijdige afwerking van het competitie-programma. Wordt uitstel toegestaan dan zorgt de uitstel-vragende vereeniging er voor, dat de betrokken scheidsrechter tijdig gewaarschuwd wordt.

Progrartmia voor SS Jcmuari 1922. Afd. A. N.H.M.—H.B.M. A. H. Isiger.

K.H.L.—S.K.V. H. B. Sijes.

Robaver—S.M.N. J. J. Schluter.

Vandienac—V.V.G.A. J. Werman. Afd. B. Adolph—L.O.N.A. G. J. Hauber.

K.N.S.M.—De Drie H. Bruens.

Z.G.C.—Tw. Bank G. J. Hinse.

Ass. Cass—Inc. Bank W. F. v. d. Lee. Afd. C. Inc. Bank II—Ass. Cass II A. de Waard.

S.K.V. II—Robaver II A. P. v. d. Linden.

V.V.G.A. II—Adolph II F. A. Parmentier.

Metallicus II—K.N.S.M. II J. Hagemann. Rectificatie: J. G. H. Rohé (H.B.M.) moet zijn:

J. G. H. Cohé.

Boete: No. 86, 87, 88, 89 en 90, Metallicus ieder ƒ 1.—, Art. 69 H.R. .

No. 91, Metallicus, ƒ 1.—, Art. 70. No. 92, Inc. Bank, ƒ 1.—, Art. 69. No. 93. Inc. Bank, ƒ 1.—, Art. 70.

Ie J. v/d Heijdenstr. 100 belet.

A. VAN DER GRAGT, Secretaris.

Nijmeegsche Voetbalbond.

Programma voor 29 Januari 1922. N.E.C. V—Quick V (Quickveld) 10% uur R. Stunnenberg. E.S.C. II—Quick IVa (Quickveld) 10% uur Th. Janssen. N.E.C. VII-Trappers III (N.E.C.veld) 10 uur J. B. de Haas. Nijm. Boys I—Z.H.C. II (N.E.C.veld) 11% uur L. Broekman. T.D. II—Spartania (Obiod-veld) 10 uur J. v. Spier. Trappers I—Oude Kracht I (Obiod-veld) ll%u. W. Schaeffer St.Anna II—Trappers II (St.Annaveld) 12 u. F. H. Hendriks St. Anna I—O.B.I.O.D. II (idem) 2 uur. F. Decates. N.H.C. II—T.D. I (N.A.J.C.veld) 10 uur J. A. Maters. Z.H.C. I—N.H.C. I (N.A.J.C. veld) 12 uur. K. Rengelink. N.D.T. —Rood Blauw I (v. Peltlaan) 10%uur. Th. Frank. Oude Kracht III—E.S.C. IV (v. Peltlaan) 12 uur. J. Sunne. R.O.D.—Oude Kracht II (v. Peltlaan) 2 uur. H. G. Coole. L.D.T.—Rood-Blauw II (Lent) 1 uur. G. Wigman. N. Boys III—Kraaijenhof (Kraaijenh.v.) 2 u. J. Straten. Bemmel I—N.E.C. IV (Bemmel) 2.uur. H. v. Hensbergen.

Programma 8 Januari. Alle wedstrijden afgelascht wegens sneeuw.

Spoorbrugstr. 8a, Nijm.

A. VAN BEEK, Secr.

Geldersche Voetbalbond.

Programma 29 Januari 1922. District Deventer. 1ste klasse,

Roda I—Albatros E. Beltman.

Deventer II—Union Edo I—Daventria I O.S.C. I—Simson I Zutfen II—T.S.V. I Gazelle II—Roda II Unitas I—Davo I

Lochem I—D.E.V. I

B. Stegeman.

J. M. Groeneberg. G. Meiberg. A. v. Kampen. G. J. Kostverloren. W. v. Welbergen.

H. v. Welbergen.

Activia I—AA.C. III M. Groothedde.

2de Klasse.

A. Edo II—D.V.V.N.S. I J. Verbeek. Davo II—Go-Ahead 6 B. v. Weenum. W.W.V. I—D.S.V.C. I H. Nijkamp.

B. D.O.T.O. II—Deventer 4 G. Matena..

C. AA.C. 4—Apeldoorn II 12 uur G. J. Huis in 't Veld. A.G.O.S.V. I—T.S.V. II G. Bos.

D. Deventer 3—P.S.V. I J. A. Hagenbeek. Union II—Volharding I C. Peteri.

D. V.V. II—O.S.C. II B. Heukels.

E. E.S.V. I—Eendracht I J. A. Douma. A.V.C. I—V.I.O.S. I M. Evers.

District Arnhem. 1ste Klasse.

A. Wageningen II—Humanitas I M. J. Smorenburg.

E. V.V. I—Redichem I A. Huls.

W.S.C. I—Wageningsche Boys II M. Meijer.

B. S.M.L. II—Arnhemsche Boys I J. v. Amersfoort. Oosterbeek I—H.H. III B. Mulder. Ellecomsche Boys I—Wageningen III J. Züssink. Veenendaal I—Gelria I M. v. Harn.

2de Klasse.

A. V.D.Z. III—Veenendaal II D. v. Barneveld.

Wageningsche Boys III—E.V.V. II F. W. Brouwer. Bennekomsche Boys I—Hevea I F. Lammers.

Sluiten