Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

3!

Amst. CC. I—'s Gr. CC. II.

Gewonnen door Amst. CC. I met 115. runs (1 inn.).

A.C.C. I

J. P Spruijt b G. Schill' ' 25 H. F. Oliver c Groeneveld b Sodderland 0

R. M, Beuth c E. Neuerburg b ., 7.

J. J. Börnemann b L. J. Sodderland' 56

K. de Waal b „ 26

A. C. Spruijt b van Moorsel 13

N. W. Selles b L. J. Sodderland 0

J. Prent b „ 0

J. de Koning b van Moorsel 0

J. A. Mackintosh b G. Schill 11

A. L. O. v. Lierop Sr. not out 19

Extra's 29

Totaal 186

Bowlingcijfers. L. J. Sodderland 26 . 2 79 6

G Schill- 14'/6 3 35 2

Groeneveld 6 1 21

E. Neuerburg 3 1 ö

van Moorsel 4 — 16 2

's-Gr. CC. II.

G Schill b R. M. Beuth 32 c K. de Waal b Spruijt 8

G. v. Moorsel b H. F. Oliver 5 b J. R. Spruijt 6 B. Sodderland b A. C. Spruijt 7 not out 4

E. Neuerburg b H. F. Oliver 0

H. Hummelink b R. M. Beuth 7 not out 6 D. deGranada b „ 0

W. C. v. Manen not out 3 b J. P. Spruijt 1

F. Groeneveld run out 2 A. v. Manen b R. M. Beuth 0 J. K. Honberg b „ 0

Extra's 15 Extra's 2

Totaal 71 Totaal 27 Bowlingcyfers.

H. F Oliver 12 5 16 2 8 6 2 —

R M. Beuth lgs/8 5 29 5 7 2 14 —

A. C. Spruijt 8 2 10 1 4 3 1 1

J. P. Spruijt 1— i — 94 8 2

J. A, Mackintosh 1 1

V.V.V. II—Haarlem II.

V.V.V. II wint met 92 runs.

V.V.V. II.

P. M. Wessen c Schaap b G. Groeneveld 3

E. Krooneman bowled R. Maas 38

C. E. Alandt lbw R. Maas 13

Just. Grootmeijer bowled W. Maas 34

J. Glasbergen c W. Blaas b Groeneveld 16

P. Prins bowled W. Maas 71

Oh. Lungen c M. Maas b C. Hazis 14

A. v. Wermeskerken bowled 'W. Maas 0 R. A. G. Davidson bowled Groeneveld 11 Th. Vollbracht bowled Groeneveld 0 J. Holtzappel not out 1

Extra's 9

Totaal 210

Bowlingcijfers.

M. Maas 16 5 71 2

G. Groeneveld 13 1 ,54 4

W. Maas 11 1 31 3

J. W. Sasburg 3 — 24

C. Hazis 4 — 21 1

HAARLEM II.

B. Kleefstra c Davidson b E. Krooneman 40 G. Groeneveld c and b P. Prins 2 W. Maas c Alandt b P. Prins 18 J. Tekelenburg lbw P. Prins 3 J. Schreuder run out 15 M. Maas lbw E. Krooneman 12 J. Sasburg run out 1 N. Nagtzaam not out 18 J. Schaap c Alandt b E. Krooneman 0

C. Hazis bowled J. Glasbergen 1 J. Hartog bowled E. Krooneman o

Extra's 8

Totaal H8 Bowlingcijfers.

P. Prins 16 4 41 3

Just. Grootmeijer 11 2 22 —

E. Krooneman 11.5 1 29 4

R. A. G. Davidson 4 — 11 —

J. Glasbergen 4 —> 7 1

V.R.A.II—Vleermuizen.

Gewonnen door de Vleerm. met innings en 6 runs.

VLEERMUIZEN. F. van Aken bowled de Koster 26 J. Th. van Steen bowled Posh. v. d. Burg 13 A. Meijer lbw J. Dolleman 15 H. E. Reurhoff c G. Stroeve b W. de Koster 0 H. Schutte c G. Subit b W. de Koster 8 D. v. Aken c G. Post. v. d. Burg fo P. v. d. Burg 26 W. Langeraar bowled Stroeve 5 C. B. Reeser c G. Stroeve b Post. v. d. Burg 9 A. J. Hageman lbw V/. de Koster 0 Th. Boddé not out 11 J. P. Damme bowled Stroeve 0 Extra's 10 Totaal 123 Bowlingcijfers. J. Dolleman 10 2 27 1

J. W. de Koster 15 2 45 : 4

J. Post. v. d. Burg 5.1 0 22 2

V.R.A. II.

le innings. 2e innings.

J. W. de Koster bowled Reurhoff 3 bowled Langeraar 40 J. Post v. d. Burg c G. Hageman

b Langeraar 4 idem Reurhoff 18

G. J. Meijers bowled idem 0 c G. Schutte b Lang. 21 J. E. Stroeve bowled Reurhoff 5 bowled Langeraar 6 R. de Gorter c G. Schutte b idem 0 idem „ 10 J. E. Dolleman run out 4 idem „ 0 A. J. v. Gilse bowled Langeraar 0 c G. Reurh. b Reurh. 22

H. Prins not out 5 bowled Langeraar 3 H. v. Santen bowled Reurhoff 0 not out 0

Extra's 2 Extra's 10

Totaal 23 Totaal 94 Bowlingcijfers.

W. Langeraar 7 0 19 3 13 4 41 6

H. E. Reurhoff 6.1 4 2 4 7.4 1 30 2

H. Schutte — — — — 5 1 13 0

CLUBBERiCHTER

A.F.C. AJAX.

Jaarl. Alg. Verg. op Zaterdag 5 Aug. a.s. om drie uur 's middags in de groote vergaderzaal van de „Industrieele Club", Vijgendam 2-6, A'dam.

Agenda: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Jaarverslag Secretaris; 4. Jaarverslag Penningmeester; 5. Vaststelling contributie voor 1922/23; 6. Rapport Kas-commissie; 7. Bestuursverkiezing (De heer Frans Schoevaart stelt zich niet herkiesbaar als commissaris. Bestuurscandidaat de heer T. Couton.) 8. Voorgestelde Eegl. wijzigingen; 9. Verkiezing Commissie-leden en reserve-commissie-leden; 10. Verkiezing afgevaardigden en Athletiek-leider; 11. Eventueele Bestuursmededeelingen; 12. Rondvraag.

De vergadering zal precies om drie uur aanvanger en des avonds worden voortgezet indien dit noodig is. Natuurlijk rekenen wij op een groote opkomst van onze leden.

Enquête. Aangenomen als w.1. resp. adspirantlid: H. Koch, M. Kohl, G. v. Asperen, A. Mikkelsen, F. X. Haïi, L. P. Arends, Th. Dalmolen, J. H. v. Dijk, L. Lulofs, G. ,T. £1. v. Deventer, C. V/. Jansen, E. Hamel, H. C. Keja, C. L. Wurster, A. Muller, F. Th. v. Voorst.

Nieuwe leden. Voorgesteld als w.1. Bela Pollak, Hotel Fleissig, Warmoesstraat, gaf zich op; E. van ïngen, Da CoatEkacle 132 III, door J. Oudheusden en L. Aarsen; J. Becker, J. v. Campenstraat 62 gaf zich op; J. Wunderink, Eikenweg. 18 door Lieven en ondergeteekende.

Reijn. Cleaszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER,

Telefoon Z. 5005. Secretaris. Geldersche Voetbalbond.

„Borculo", thans F. W. Dinkelman, Langewal A 16 te Borculo.

„Germania", thans P. C. A. Broeders, Kerkweg,'Vaassen.

„Pseudo", thans W. Jager p/a den WelEd. heer Kersten, Rijkmanstraat te Deventer.

Boeten, o. 36 A.G.O.S.V. ƒ 1._ volgens Art. 73 H.R. wegens niet tijdig voldoen rekening, gezonden 15 Juni, 3de week verzuim; o. 37 Apeldoorn ƒ 1.— idem; o. 38 Deventer ƒ 1.— idem; No. 39 E.S.V. ƒ 1.— idem; No. 40 ƒ 1.— idem; No. 41 Redichem ƒ 1.— idem; No. 42 Roda (L.) ƒ 1.— idem; No. 43, S.V.C. ƒ 1.— idem; No. 44 Silvolde ƒ 1.— idem; No. 45 W.V.C. ƒ 1.— idem; No. 46 A.E.C. ƒ 1.— idem; No. 47 Vitesse (W.R.) ƒ 1.— idem; No. 48 Renkumsche Boys ƒ 1.— idem; No. 49 D.S.V.C. ƒ 1.— idem; No. 50 Rheden ƒ 1.— idem.

4!)

13 21

6 10

0 22

0 10

94

Sluiten