Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

Kantoor-Voetbal in Amsterdam.

Men kan zoo merken dat bij de kantoor-voetballers het voetballen voorioopig heeft afgedaan. Weliswaar vinden nog wedstrijden plaats, maar vele bekende gezichten ontdenkt men

*nt£f1 °?fdt\eIden- Wij juichen dit toe' omdat "ok andere sporten recht hebben op onze belangstelling

Hoewel er dus weinig gespeeld werd, noode het frische weer

te geven. wan«eling. Hierover zal ik pogen een schets

Allereerst kwamen wij terecht op het S.M.N.-veld waar voor de trachtioneele v. d. Mark-wedstrijden K.H.L. en K N S M moesten kampen. Vooraf werd de jeugdige K.N.S.M.-speler Verhoeven gehuldigd voor het spelen van zijn lOOsten wedstrijd voor K.N.S.M., en mocht hij een zilveren sigarettenkoker als aandenken ontvangen. Nu maar met frisschen moed aan de tweede honderd begonnen!

De wedstrijd zelf had niet veel om het lijf en K.H.L mocht zich met rust gelukkig achten den stand blanco te hebben gehouden. Na rust wist eindelijk de K.N.S.M.-goalgetter Bamberg met een fraai schot zijn club de leiding te bezorgen; met den stand 1—0 kwam het einde. Zeer vermakelijk wist de K.H.L -doelman een vliegend schot uit zijn doel te koppen.

Verderop kregen de Robaver-reserves geducht slaag van Lensdorp; nu maar spoedig een revanche-partij v. d. Wal denT" knapen van B. een volgend jaar in ons mid-

rr TTeS TvrSl?ïte *>,elandden wij op het K.N.S.M.-terrein waar K.JN.b.M. II en Kasver. II op een zeer goed bespeelbaar veld (wie keurden dit veld voor schoolvoetbal af??) den laatsten competitie-wedstrijd speelden onder de goede leiding van arbiter Isiger.

K.N.S.M. 2 speelde met 8 man en wist tot rust 1—1 te forceeren. Na rust namen de jeugdige roodbroeken het spel in handen en voerden de score op tot 1—4, om vervolgens weer 2 tegenpunten van K.N.S.M. te zien maken (3—4). Onder groote spanning kwam het einde en bracht de roodbroekjes ' hun vierde zege. Een woord van lof voor dit moedig volhouden, waardoor K.N.S.M. Ilwel wat onverwachts werd verrast. Voor den wedstrijd Ajax II—A.K.V.B.-elftal verwijs ik naar het uitgebreide verslag van ons elftal-commissielid W

LEO.

Ajax 2-A.K.V.B. XI tal 3-2.

Ondanks de slechts weersgesteldheid en de gladheid van het terrein had deze match een vlot geanimeerd verloop. Het A.K V.tf-XI-tal telde evenals de Ajax-ploeg eenige invallers welke echter goed voldeden. Onder welwillende leiding van den heer r*" Kok' frfPt AJax af- Aanvankelijk speelt de gladheid de heeren parten doch spoedig zijn zij gewend en komt de A.K V.B -ploeg in de meerderheid. De Ajax-verdediging blijft echter de aanvallen de baas te meer waar de half-linie der Bondsploeg aanvankelijk het leder te ver doorspeelt. Volkers probeert eenige malen door te breken, doch heeft geen succes. De reserve-doelman Koenot heeft enkele malen druk werk doch kwiju zich naar behooren van zijn taak. Ook de Aiaxkeeper moet keer op keer handelend optreden waarbij eenige schoten van Brink hem bijna te machtig waren. Bij een Ajalaanval redt Rijnders nog bijtijds terwijl een kogel van Dubois door Koenot tot corner verwerkt wordt, doch moet hij even later voor een hard schot van nabij bezwijken 1—0, welke score door een voorzet van Asbeck met een kopbal tot 2—0 wordt verhoogd. Rust 2—0. v

Na rust heeft de Bondsploeg hare opstelling gewijzigd en weet Volkers spoedig door de rood-witte achterhoede heen te dribbelen en met een scherp schot den stand op 2-1 te brengen, lhans zijnde kantoormenschen sterker en bii een mooien corner van Roelofs kopt Besanger fraai in (2-2) Hierdoor aangemoedigd gaan zij wederom tot den aanval over, doch een zekere kans bij een fraaie voorzet van links gaat door ghjden verloren Rijnders stuwt keer op keer de voorhoede op doch het succes blijft uit. Het gemis aan de toejuichingen van „Leo" deed zlch blijkbaar voelen. Wanneer de rood zwarte verdediging voor een vermeende overtreding twijfelt maakt Ajax het winnende doelpunt (3-2). Even later komt he einde. Bravo A.K.V B.'ers. Een volgende maal geheel compleet en uw succes blijft niet uit. w

Uit Haarlem.

Regpn trad als spelbreker op en dientengevolge - moest R.C.H.—Be Quick worden afgelast.

't Was erg jammer voor de Groningers, die nu een vergeefsche reis maakten en natuurlijk nog eens terug zullen moeten komen, maar om 2 uur stroomde de regen nog zoo hevig, dat spelen een onmogelijkheid was. Bovendien maakte de koude wind het verblijf op het veld allesbehalve aangenaam. Men kwam overeen, te trachten R.C.H.—Be Quick op den 2den Pinksterdag te spelen, dus a.s. Maandag.

Zondag is het Be Quick—R.C.H., zoodat beide partijen dan 2 wedstrijden achter elkaar zouden spelen, waartegen wel geen overwegende bezwaren zullen bestaan, ook in den Haag niet.

Voorioopig zullen we het dus maar er op houden dat R.C.H.—Be Quick a.s. Maandag wordt gespeeld.

Ondanks het beroerde weer werd op het E.D.Ü.terrein toch nog de wedstrijd Spartaan—A.S.C. gespeeld en daar Zandvoort niet van de partij was, had de wedstrijd natuurlijk een rustig verloop. A.S.C. bleef met 2—1 in de meerderheid.

De competities van den H.V.B. zijn nagenoeg beëindigd. E.H.S., O.V.A. en Kennemers II zijn gepromoveerd naar de le klas.

E.H.S. beëindigde haar merkwaardig seizoen met een 4—3 nederlaag tegen Kennemers II, de eenige nederlaag die de roodwitten dit jaar te boeken kregen.

CRICKET

Nederlandsche Cricketbond.

Officieele Mededeelingen.

Bestuur:

H. S. ISBRüGKER, le Voorz., Columbusstraat 116, den Haag.

P. J. LINDNER, 2e Secr., Adm. de Ruyterweg 266, Amsterdam.

Mr. F. A. DAVIDSON, Comm., Gr. Houtstr. 71 rood, Haarl. Mr. J. H. H. KESSLER, Comm., Villa Zomerland, Bilthoven.

F. ,T. W. RINCKER, Comm., Keizergr. 704, Amsterdam.

F. A. RUYCHAVER, Comm., 's-Gravendijkwal 155b, Rotterdam.

W. J. WÖLFSON, Comm., St. Annastraat 243> Nijmegen. A. DE HAAN Azn., Secr.-Penn., Boerhaavelaan 26, Tel. 1094, Bussum. Postrek. 43031, Amsterdam.

Secretarissen toegetreden vereenigingen..

Ajax, L. Schildhuizen, Utr. Jaagpad 8, Leiden. Albion, F. E. J. v. d. Stadt, Westzijde 156, Zaandam, Amst. CC, R. M. Beuth, Reguliersgr. 35, Amsterdam. H.C.C., P. M. v. Wijk, Frankenslag 151, Scheveningen. Haarlem, A. Maas, Kleverlaan 131, Haarlem. H.D.V.S., P. Kappelhof, Warande 197, Schiedam. Hilversum, H. van Booven, Blesboklaan 4, Hilversum. Phoenix, K. van Dael, v. Boetselaarlaan 193, den Haag. P.W., J. Leeftink, Veenstr. 19-21, Enschedé. Quick, D. den Hartog, Groesb.weg 55, Nijmegen. Rood en Wit, E. F. Wackwitz, Choorstr. 49, Delft of Laan

v. Rozenburg 9, Heemstede.. V.O.C, G. A. F. Stenger, Spoorsingel 5, Rotterdam. V.V.V., H. G. Broekman, Prinsengr. 791, Amsterdam.

Sluiten