Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CORINTHIAN

913

GOLF.

Een verregende wedstrij cUZondag.

ONZE MAANDPRIJS.

Sinds de vorige opgave geen nieuwe kaarten ontvangen. De stand blijft dus:

0. Stokvis (Haagsche G.C.) 64

W. v. Heek (Tw. G.C.) 64

Mr. J. H. H. Kessler (Doorn) 65

K. G. v. Leyden (Haagsche G.C.) 65

P. v. Delden Jzn, (Tw. G.C.) 65 Jhr. R. M. C. v. d. Wyck (Haagsche G.C.) 66

WEDSTRIJDEN.

Hilversum—Den Haag.

Men meldt ons uit Hilversum:

Wij hebben het Haagsche A Team hier gehad en de groote reeks nederlagen van Hilversum, verleden Zondag door een gelijk spel tegen de Kennemer G. C. tot staan gekomen, wederom voortgezet. Het Hilversumsche team verloor liefst met 7 tegen 2 punten. Het stroomde vrijwel den geheelen dag van den regen. De gedetailleerde uitslag luidt als volgt:

HILVERSUM DEN HAAG

Foursomes.

J. H. C. Salberg 1 Q Jhr. Mr.E.Michielsv. Verd.l {

B. Heldring I K. v. Leyden 1

B. Carp Jr. I „ Jhr. Mr. A. M. Snouck H. I 6/

S. v. d. Graaf [ M. A. Henny ( '

G. C. v. d. Wall Bake ) ?, G. J. W. Putman Cramer 1 Q

J. W. Cramerus ( '5 W. Hamm f

1 2 Singles.

Salberg 0 Michiels 2/l 1

Heldring 0 Snouck Hurgronje 7/6 1

Carp 4/3 1 v. Leyden 0

Cramerus 0 Henny 3/l 1

v d. Wall Bake 0 Hamm 5A 1

V. d. Graaf 0 Putman Cramer 3/2 1

l 5 1 2

Totaal 2 7

Harlequin Cup Championship door Jos van Dijk gewonnen.

Woensdag 24 October werd voor het eerst de wedstrijd om het Harle quin Cup Championship op de baan van de Twentsche Golfclub gespeeld.

Bij de gestadige uitbreiding van het aantal golfclubs in ons land is het aantal professionals den laatsten tijd zoodanig vermeerderd, dat de voor eenige jaren opgerichte Netherlands Professional Golfers Alliance, welke tot nu toe een kwijnend bestaan had geleid, Weer nieuw leven ingeblazen werd.

Toen deze Alliance eenigen tijd geleden besloot tot het verspelen van een wedstrijd, uitsluitend open voor in Nederland werkzaam sijnde Golfprofs, stelde de Harlequin Golf Ball Co. hiervoor een 2dveren beker beschikbaar, en waar de Twentsche Golfclub zeer

J. H. C. Salberg

B. Heldring

B. Carp Jr.

S. v. d. Graaf

G. C. v. d. Wall Bake

J- W. Cramerus

gaarne hare leden wilde laten profiteeren van het leerrijke, hetwelk het volgen van een dergelijken wedstrijd biedt, werd overeengekomen deze in Twente te houden.

Ondanks het slechts weer, 's morgens veel wind en 's middags motregen, is de wedstrijd een volledig succes geworden. Mede door den invloed van het weer waren de scores niet zeer fraai en was het alleen Jos van Dijk, de winnaar, die de bogeyscore benaderde. Wij laten hieronder de scores volgen:

Name Club Morning Aftcrnoon Grand total

out home total out home total

D. Lloyd Ass, Noordwijk 39 44 83 40 37 77 160 7

L. G. Isherwood Rozendaal 45 40 85 41 37 78 163 8

H. W, L. King Kennemer 40 37 77 43 41 81 158 4

P. Witte ass. Hilversum 42 39 81 41 47 88 169 10

D. Oosterveer Haag 41 39 80 39 39 78 158 4

H. Lambert Haag 50 38 88 39 38 77 165 9

J. Oosterveer Breda 44 35 79 40 39 79 158 4

D. Monk Hilversum 49 39 79 45 41 86 165 9

B. Dunn Noordwijk 47 42 89 42 38 80 169 10

H. Burrows Voorne 44 38 82 35 38 73 155 2

Jos van Dijk Doorn 36 39 75 37 34 71 146 1

Frank Spalding Twente 40 40 80 39 38 77 157 3

Toch is er, meer dan de cijfers doen vermoeden, te genieten geweest van zeer goed spel. Opmerkelijk is, dat bij de morgenronde 9 spelers de tweede 9 holes beter speelden dan de eerste 9 en dat hetzelfde 's middags bij 8 spelers het geval was, terwijl tevens 8 spelers in de middagronde betere resultaten bereikten dan 's morgens. Dit moet ongetwijfeld naast het zich beter inspelen op de baan, geweten worden aan den straffen wind, welke tegen den middag ging liggen en plaats maakte voor motregen.

Van Dijk speelde een zeer goeden wedstrijd, hetgeen ook nog moge blijken uit de score, welke wij hieronder laten volgen, met de bogey-score der verschillende holes. Morgen Middag

1 Bogey 5 5 8 5 5 Op de 10e hole bij de morgen

2 „ 3 3 3 2 2 ronde maakte hij een 8 door zeer

3 „ 4 5 4 5 4 ongunstige ligging. De derde slag

4 „ 5 4 5 4 4 rolde juist over de green en

5 „ 4 5 4 5 4 kwam in een diepe voor onder

6 „ 3 3 3 4 3 lang gras. Met kracht hieruit

7 „ 4 4 4 4 5 slaande rolde de bal aan de over-

8 „ 5 4 5 5 5 zijde in zeer slechte ligging, ter-

9 „ 3 3 3 3 2 wijl de 5de slag daaruit tegen

— — — een boomtak van richting ver-

36 36 39 37 34 anderde. Behoudens deze 8 is de score zeer regelmatig. Burrows, die zich door een slecht begin van 44 voor de eerste 9 holes de kans op de eerste plaats bedierf, won het tenslotte na de lunch door een zeer goede 9 holes nog den tweeden prijs, terwijl Spalding door zéér constant spel zich uitstekend derde plaatste. Hij was vooral 's morgens niet gelukkig met verschillende uitstekende lange putts.

De Waal Rincker en Co.

Assurantiën Amsterdam — Den Haag — Rotterdam Ongevallenverzekeringen

Sluiten