Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD

!_" 1 '»"■ nu ii mum miimi

[ ZELF- VERDEDIGING. \

Alle Artikelen hiervoor o.a.: I ZAKPLOERTENDOODERS 1 tegen f BOKSBEUGELS da laagste !

| ZAKWOTPISTOLEN J prijzen

I SPOBTHAKDEL I

ï J. L. TEMPELMAN (Firma J. HELLING) !

1 Kassaulaan 32 - Tel. 410 - BUSSUM 1

riiinimnmiiimii mimi um iimimiliniilliiimimi iiiimiimiimmmmiiiiiiiiï

„DE BEURSBENGEL"

CAFÉ-RESTAURANT

MIDDENWEG 42 AMSTERDAM

TELEFOON 28821

Gezellig Terras Prima Consumptie Eerste klas Billardzaal 6 Wilhelmina-Billards

Heineken's Bieren Uitstekende keuken

jfgfet Sk 9wee $teöm

Buitenhof, 's-Gravenhage RESTAURANT • FEESTZALEN

VERGADERZALEN

De Directie: H.van der Werf. K._A..vanderWerf \foorheen De Groote Club. Amsterdam

Log-ies

vanaf, ƒ 4.=

wel eens voor de tweede maal aan haar deur zou kunnen voorbijgaan.

Sparta—O.D.S. 6—1.

De opstelling was als volgt: Sparta:

Roem, cl; van Zwieteren en Fuchs, a.; Van Gils, Oosthoek en Roomberg, m.; Schram, Ruffelse, v. der Marck, Formenoy en Weber, v.

O.D.S.:

Best, d.; v. d. Graaf en Schreuder, a.; v. Wel, Knak en Beuk, ra.; v. Hemert, v. Gent, Verwey, Glimmerveen en Gubbels, v.

O.D.S. trapt af, maar al dadelijk verhuist de bal naar dé helft der bezoekers, die het nadeel van den wind hebben. Een keurig schot van Formenoy belandt in Best's handen, terwijl even later Ruffelse naast schiet. Eenige vrije schoppen op het O.D.S'.-doel hebben geen resultaat. Geruimen tijd is geheel O.D=S./ingesloten, maar tot doelpunten komt het voorloopig

niet. Langzamerhandn werken zich de Dordtenaren wat los, zoodat ook Roem eenige malen handelend moet optreden hetgeen hem goed afgaat. Daarna komen de Spartanen weer in den aanval en Formenoy en Ruffelse lossen goede schoten, die Best echter onschadelijk maakt. Een ver schot van Oosthoek, dat van de bovenlat terug springt verdient vermelding. In de Sparta-voorhoede vlot het hoe langer hoe minder daar elk verband zoek is, terwijl ook het schot ontbreekt. Er wordt af en toe nog al eens ruw gespeeld en van der Graaf loopt terecht een waarschuwing op.

Als er nog tien minuten in de eerste helft te spelen zijn, krijgt Schram den bal fraai toegespeeld; hij lost een hard schot, dat Best nog juist stoppen, maar niet wegwerken kan, waarna de toeloopende Formenoy weinig moeite heeft Sparta de leiding te geven (1—0). Tot de rust wordt er niet meer gedoelpunt. Reeds dadelijk na de hervatting zendt Weber een goed schot in, dat rakelings langs gaat. Sparta zit er nu beter op, maar het beslissende schot ontbreekt. Na een hoekschop krijgt Ruffelse een mooie kans om te doelpunten, maar hij trapt jammerlijk over den bal. Even later schiet Formenoy tegen den paal. Ruffelse mist dadelijk daarop weer een gemakkelijke kans. Na verloop van 20 minuten weet van der Marck met een goed schot den stand op 2—0 te brengen. Onmiddellijk daarna veroorzaakt van Zwieteren een strafschop, waaruit Glimmersee een tegenpunt maakt (2—1). De Dordtenaren zetten er dan alles op om gelijk te maken, maar Roem is op z'n post. Kort voor het einde komen van Zwieteren en Beuk met elkaar in botsing, de O.D.S.-er moet daarna van verder spelen afzien. Als er nog vijf minuten te spelen zijn, maakt van der Marck het leder mooi vrij en doelpunt hij onhoudbaar (3—1). Het verlies van Beuk schijnt zeer deprimeerend op de O.D.S.-ers te werken, want ze bieden verder niet den minsten tegenstand meer, waar van Ruffelse en van der Marck dankbaar profiteeren door den stand op 6—1 te brengen, zoodat Sparta ten slotte zeer geflatteerd met deze cijfers won.

Feijenoord - Ajax 1—3.

De volgende ploegen staan tegenover elkander: Feyenoord:

Moerman, d.; Nooteboom en Dijke, a.; Zuiddam, Bul en v. der Velde, m.; Petterson, Koonings, Pijl, Borremans en Weber, v. Ajax:

De Boer, d.; Hassing en Couton, a.; Martens, Rijnders en de Kruyff, m.; Hamel, Volkers, Broekman, Rutten en de Natris, v.

_ Het spel is aanstonds zeer levendig met Feyenoord eenigszins in de meerderheid. Langzaam maar zeker neemt dan Ajax het spel in handen, zoodat ook de Rotterdamsche verdediging handelend moet optreden; voorloopig echter weet ze het gevaar te bezweren.

Na een kwartier spelens geeft de Natris een schitterenden voorzet, waaruit Volkers Ajax met een hard schot de leidinggeeft (0—1). 5

Ajax blijft in de meerderheid, doch door goed verdedigen van Nooteboom weet Feyenoord voorloopig erger te voorkomen. Het spel golft daarna geruimen tijd op en neer en doordat de scheidsrechter de teugels niet strak genoeg in handen houdt, wordt het af en toe te ruw en daardoor minder fraai.

Feijenoord ontworstelt zich allengs aan den Amsterdamschen druk, maar haar voorhoede, waarin Pijl op halve kracht speelt, heeft niet veel te beteekenen tegen een doelman als de Boer, die zich dezen middag van z'n beste zijde heeft doen kennen. Kort voor de rust slaagt Rutten er in om na een doorbraak den voorsprong voor Ajax te vergrooten (0—2).

Na de rust wordt het spel er niet beter op, zoodat het zelfs gedurende verschillende momenten het aanzien niet waard is. In deze periode valt Feyenoord een strafschop ten deel, welken Dijke in een tegenpunt omzet (1—2). Feyenoord is daarna in de meerderheid en zij zet er alles op om gelijk te maken. Verschillende goede schoten van Weber en Koonings worden onschadelijk gemaakt door de Boer, die daarbij eenige bravourstukjes uithaalt. Aan den anderen kant zijn het de Natris en Hamel, die er de gang in houden; vooral eerstgenoemde is weer ouderwetsch op dreef. Hij vuurt een paar gloeiende kogels af, waarmede Moerman nog al wat moeite heeft. Eenige minuten voor het einde maakt Rutten aan alle onzekerheid een einde door den bal, na een mistrap van Dijke voor de derde maal langs Moerman te zenden, in dezen stand komt geen verandering meer.

Sluiten