Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD

„DE BEURSBENGEL"

CAFÉ-RESTAURANT

MIDDENWEG 42 AMSTERDAM

TELEFOON 51821

Gezellig Terras Prima Consumptie Eerste klas Billardzaal 6 Wilhelmina-Billards

Heineken's Bieren Uitstekende keuken

JOCCACCIO"

AMSTERDAM DEN HAAG

Rembrandtsplein 8-10 Fluweelenburgwal 10

HET beste op het gebied van - AMERICAN-BARS -

HAA&SCHE KOFFIEHUIS

f DAMRAK 26-27 - Tel. 48015 - AMSTERDAM

LUNCH of DINER Fl. 1.50 bij Abonnement 1.25

OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

The British Tailoring

KLEBDERMA.KERIJ NAAR MAAT

KOKIN 136, naast Saür Tel. 44070 A special ity for evening dress F. Gr. W. DE HOOG

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Blinkhof zich fraai door de verdediging heeft gewerkt, doch zijn schot juist naast gaat, terwijl een ver schot van Legger in de veilige handen van Bailey belandt.

Geruimen tijd gaat dan het spel vrijwel gelijk op, waarbij echter onze verdediging steeds minder betrouwbaar blijkt. Vooral van Haeren staat vaak raar te schutteren. Bij een voorzet van Metthews komt Heeswij k in botsing met Davis en ziet Compton op 2 Meter afstand voor het ledige doel nog kans over te schieten.

Dan is het woord weer aan de Zwaluwen en Bailey moet in actie komen voor 'n gloeienden kogel van De Natris en de Engelsche doelman heeft niet over pech te klagen als wederom een schot, thans van Broekman, buiten zijn bereik langs den buitenkant van den paal vliegt. Als Pijl dan nog een voorzet van de Natris, nadat twee Engelschen over den bal getrapt hebben, voor het open doel gemist heeft, is het spoedig rusten.

In de pauze ziet Van Haeren van verder spelen af. Daar echter geen reserve-speler aanwezig is, neemt na veel gedelibereer de Ajax-middenhalf Hassink zijn plaats in.

In de tweede helft zijn de gasten dadelijk aanvallend en wij zien een hard schot in Van Heeswijk's zijnet belanden. Kort daarop redt de Zwaluwen-doelman fraai als, na algemeen appel voor buitenspel, Davis alleen voor hem komt te staan. Aan de andere zijde faalt Pijl wederom voor open doel. Op meesterlijke wijze voorkomt Van Heeswijk nogmaals liggende een doelpunt, waarna de Zwaluwen weer ten aanval trekken en Bailey slechts ten koste van een corner kan redden. Ver opdringen der halfspelers wordt hun echter noodlottig, want Kirk profiteert hiervan door een solo-ren te ondernemen, waarbij hij Tetzner passeert en Van Heeswijk uit zijn doel lokt om dan via den paal te scoren (0—2).

Nog geven de Hollanders den moed niet op en een kogel van Witte Jan treft de lat waarna De Natris het leder in de touwen deponeert, doch de scheidsrechter had reeds van te voren voor buitenspel gefloten. Een solo-ren van Metthews onderbreekt van Heeswijk door tijdig uitloopen; de Engelschen blijven echter het Zwaluwen-doel omzwermen en slechts met inspanning van alle krachten worden doelpunten voorkomen.

Dan komt er echter plotseling een opleving bij de Zwaluwen. Enthousiast vallen zij keer op keer aan en forceeren eenige corners, waarvan een, goed door Hamel voor het doel geplaatst, De Natris een schitrende kans biedt om den achterstand te verkleinen, doch de Ajacied faalt. Ook een goed opgezette aanval van Pijl en Blinkhof heeft evenmin het gewenschte resultaat. Het duurt nog vrij lang voor Pijl kans ziet om van een misverstand tusschen Charlton en Pollard gebruik te maken en den stand op 1—2 te brengen. Nu begaan de halfs de fout zich te ver naar voren te wagen en tweemaal weet Kirk hiervan te profiteeren om de score tot 1—4 op te voeren. Nog voegen de Engelschen door Livesley hieraan een schitterend doelpunt toe (1—5) en als Blinkhof eens keihard heeft naast geschoten, is het einde spoedig daar.

Ajax bereikt de derde ronde voor den beker.

Zaterdagmiddag werd op het Ajax-terrein aan den Kruislaan de bekerwedstrijd Ajax—V.I.O.S. gespeeld. Bij de roodwitten stond De Boer weer eens tusschen de palen en nam Couton zijn oude plaats eveneens weer eens in. Verder waren Fons Pelser en Hassink de eenige eerste elftalspelers, zoodat, daar ook Delsen en Addicks verhinderd waren, Ajax de volgende combinatie in het veld bracht: De Boer (doel); Pelser en Couton (achter) ; Reynders, Hassink en Delsen Jr. (midden) ; Geestman, Iseger, Geudeker, Brink en ten Have (voor).

Al ras bleek dat V.I.O.S. van plan was haar huid zoo duur mogelijk te verkoopen. Als duivels zaten zij op den bal en al hadden zij geen direct succes, door een goed doorgevoerde buitenspel-tactiek wisten zij

Sluiten