Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD

„BOCCACCIO"

AMSTERDAM DEN HAAG Rembrandtsplem 8-10 Fluweelenbupgwal 10

BET beste op het gebied van - AMERICAN-BARS -

HAA&SCHE KOFFIEHUIS

DAMR4K 26-27 - Tel. 48015 - AMSTERDAM

LUNCH of DINER Fl. 1.50 bij Abonnement 1.25

************

OOOCOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3C

The British Tailoring

KLEEDERMAKERIJ NAAR MAAT

KOKIN 136, naast Saür Tel. 44070 A special ity for evening dress F. G. W. DE HOOG

OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

FLORA THEATER

19" BEZOEKT de gerestaureerde

WINDS0R BAR

voorheen WIENER CAFÉ

Sparta sterker en eens zien we Vermetten op het nippertje den bal aan Formenoy ontnemen. Een lang schot van Oosthoek verdient nog vermelding. Dan komt H.B.S. geweldig opzetten en weer is het Küchlin, die H.B.S. de leiding hergeeft. Kort voor de rust bemachtigt de Vries een center van Schafer waarna Smeets met een schot van verren afstand Roem verrast (3—1).

In de pauze zorgde een muziek-corps voor de noodige afleiding. Na de thee blijkt Sparta zich nog niet gewonnen te geven en weldra bezwijkt Zijlstra dan ook voor een schuiver van Ruffelse (3—2). Nog zijn publiek en spelers niet van hun verbazing bekomen of Formenoy maakt er 3-3 van. Dan komt 't keerpunt van den wedstrijd. Sparta is plots sterk favoriet. De Haagsche ploeg vertoont een inzinking waarvan de Rotterdammers niet weten te profiteeren. De spanning stijgt ten top. Wie in deze periode een doelpunt maakt, wint den wedstrijd. Sparta valt krachtig aan, Denis en Vermetten met den geblesseerden Schafer verdedigen op eminente wijze. Dan krijgt onze international het ware feu sacré te pakken. Hij passeert Oosthoek, draait listig om Fuchs heen, een tikje naar binnen en een donderend gejuich kondigt aan dat Baer zijn plicht deed. (4—3). Het spel blijft hierna verdeeld, de warmte deed zich thans gelden, doch de spelers spanden zich blijkbaar nog eenmaal tot het uiterste in. Dan krijgt de thuisclub een hoekschop te nemen en na eenig heen en weer getrap bezwijkt Roem andermaal, thans voor een schuiver van den toeloopenden Lash. (5—3). Sparta is geslagen, maar met eere, en onze kranige Houtrust-ploeg houdt een prachtkans op datgene wat wij haar zoo van harte gunnen, n.1. het nationale kampioenschap.

Een woord van lof aan het H.B.S.-bestuur voor de keurige wijze waarop ditmaal voor de pers was gezorgd! J. G.

Uit Rotterdam.

SPARTA VERLIEST WEER.

Dat Sparta nog kampioen van Nederland zal worden, gelooft zelfs de grootste rood-witte optimist niet, ofschoon bij voetbal alles mogelijk is. Sparta is tweemaal in het veld geweest voor de competitie om het landskampioenschap en heeft daarbij twee nederlagen geleden. H.B.S. prijkt met drie overwinningen ongeslagen bovenaan. Zelfs wanneer wij het gunstige geval nemen, dat Sparta thuis van H.B.S. zal winnen, dan nog zal zij daarmede niet verder komen, omdat zij in Breda en in Deventer ook heel harde noten te kraken zal krijgen. Op eigen terrein achten wij Sparta nog wel in staat eenige overwinningen te behalen en het zou ons geenszins verwonderen, wanneer reeds Paasch-Maandag Go ahead in Rotterdam geklopt wordt.

AJAX IN ROTTERDAM.

Ajax trekt in Rotterdam altijd. Zondag moest zij voor de vierde beker-ronde spelen tegen de sterke tweede klasser C.V.V. op Charlois. Dit terrein ligt in een uithoek van de Maasstad, maar desondanks zijn toch een paar duizend toeschouwers getuigen van den strijd geweest. En — dit mag dadelijk gezegd — de wedstrijd is die belangstelling wel waard geweest. Ajax kwam met een vrij sterk elftal, dat er als volgt uitzag: van Heeswijk (doel); Rutten en van Kol (achter); Martens, Hassink en Dubois (midden); Hamel, Volkers, Iseger, Addicks en de Natris (voor). De Amsterdammers telden dus invallers voor Pelser, de Kruyff en Brokmann. Gedurende het eerste half uur heeft deze ploeg goed gespeeld en in die periode was zij zoo sterk in de meerderheid, dat, nadat zij door Iseger gescoord had, er stellig niemand was, voor wien het twijfelachtig was, waar de overwinning zou terecht komen. Onophoudelijk zat Ajax voor het C.V.V.-doel, maar op het beslissende moment vergaten Volkers, Iseger en Addicks te schieten. Het samenspel tusschen Hamel en Volkers was vaak keurig, maar practisch resultaat leverde het niet op. Addicks was onvoldoende en speelde de Natris geen enkelen behoorlijken bal toe. Daardoor kwam het dan ook, dat Neerland's beste voorhoedespeler ditmaal in het geheel niet op den voorgrond trad. In de tweede helft waren er heele periodes, waarin hij geen daadwerkelijk aandeel in het spel nam, hetgeen daarom zoo verkeerd gezien was, omdat juist het rechter gedeelte in de C.V.V.-verdediging tegen het einde uitgespeeld was. Toen C.V.V. in de tweede helft steviger begon aan te pakken, kwam er van het technisch betere spel van Ajax niet zoo heel veel meer terecht. De voorhoede van C.V.V. deed eenige snelle uitvallen, waarbij haar rechtsbinnen twee fraaie doelpunten maakte. Vooral het laatste was een handig staaltje voetbal, hoewel van Kol, wanneer hij sneller had ingegrepen, dit doelpunt ongetwijfeld had kunnen voorkomen. De Amsterdamsche verdediging maakte een allesbehalve betrouwbaren indruk; Rutten was de minste met Hassink, die ook in veel te kort schoot. De beste speler van het veld was Martens, die een waardig opvolger van Hordijk gaat worden. Zoowel ver-

Sluiten