Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. het wapen rechts: doorsneden: boven: in een v veld van keel een gouden leeuw, onder: in zilver drie b klaverbladeren van sinopel, daaronder een gouden eikel d met bolster van sinopel, zijnde het wapen van Lidel. d

Daarnaast een wapen doorsneden : boven : in een azuren o veld drie gouden zespuntige sterren in de richting van de faas; onder: in zilver een verkort St. Andrieskruis met krukken van keel vergezeld van vier ballen van dezelfde kleur, het wapen van Coget. (1) Onderschrift,: obiit 3 Jan. 1789.

4. Limburg Stirum : gevierendeeld : 1 en 1: in zilver 2 8 elkaar aanziende leeuwen van keel, de eerste het hoofd naar links, de andere het hoofd naar rechts gekeerd; 2 en 3: 1 in een veld van keel een zilveren leeuw als boven; (al * deze leeuwen hebben een gespleten en gekruisten staart). Hartschild gedeeld: rechts in goud twee luipaarden van 1 keel naar links gewend; links in goud drie koeken van £ keel. Onderschrift:

obiit ( den 30 ■ Juli 1718.

5. de Pas de Feuquières daarnaast het wapen van Stepraet; in keel een leeuw van goud (?) vergezeld van gouden blokken. (?) Onderschrift:

obiit 23 febrii 1771.

6. wapen van Lidel, onderschrift :

obiit 15 7bris 1771.

7. wapen van Pas de Feuquières.

Portretten.

Onder meer andere: een portret van een heer uit den pruikentijd, gekleed in blauwe jas met witte kanten chabots; daaronder :

A. Makquart p. 1771.

Een mannenkop met pruik ; om den hals een gouden kruis aan een ketting, rechts het wapen van Limburg Stirum.

Een man met gepijpten kraag uit den Spaanschen tijd ; in een hoek een wapen van zilver met faas van sabel, vergezeld van drie ruiten van keel.

Een vrouwen-portret, in den rechterbovenhoek een ruit-

(1) Helmteeken : rechts (her.) : de gouden leeuw naar links, en links : 3 klaverbladen van sinopel.

42

vormig wapen: gedeeld : rechts met faas en drie ruiten, als boven, en links : doorsneden : boven: in een gouden veld drie druiventrossen van natuurlijke kleur in de richting van de faas; onder : gefaasd van goud en sabel van elf stukken; onderschrift:

AE. 21 - 1625. Eene vrouw met gepijpten kraag. Onderschrift: AE. suae 30 1624.

Portret van een kind met lam ; gedagt.:

1778 - 12 Juni. Een fraai mansportret met aan den achterkant het volgend inschrift :

Monsieur le comte de Pas de Feuquières, Seigneur de Well-Bergen, Ayen et Annendael a été peint a Spa par H. de Loup échevin du dit Spa au mois d'Aoust 1759.

Verder hangt er nog een geslachtslijst met wapens, uitgegeven in de Maasgouw door den heer Gr. Peters, adjunct-rentmeester van het kasteel, (zie Jg. 1894 p. 37-40.

Volgens aanteekeningen in 1898 gemaakt. Zie verder den cataloog van den verkoop van de meubelen enz. op 9 en 10 Mei 1905.

GRAFSCHRIFTEN

uit de kerk van St. Martiuus te WIJCK.

Medegedeeld door Edm. van Wintershoven, pastoor te Emael.

HlEE LIGT BEGRAVEN

Gerardtjs Maurissen steef den 22 november 1757. ende syne huysvr0cjwe Aleidis Severijns

STEEF DEN 1 SePTEMBEE 1755 en HUNNE KINDEEEN MAEGEETA kosa COENELIA en IüA MAURISSEN WELDOENSTERS VAN diese KERCK GESTORVEN in HET JAER 1782 EN 1792

en MlCHAEL MAURISSEN KEECKMEESTEE VAN DESE KEEOK GESTORVEN in HET JAAE 1795

Bidt Godt vooe sielen. R. I. P.

Wapen: drie negerkoppen met hoofdbanden. Helmteeken : een negerkop van het schild.

Aanteekeningen. Over Gerard Maurissen, aan wien bovenstaand grafschrift gewijd is, vond ik in de stadsregisters de volgende bijzonderheden :

Sluiten