is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek; Hof, Diplomatie, society, kunst en letteren jrg 18, 1932, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hechts treek

*^e/v J uckt

-A. t/gn Doolaard

Ik vind liet JVLont Blancgekied mooier clan liet vlakke land van de Vecktstreek, maar tock zal ik tot mijn dood toe onnoemelijk veel van de Utrecktscke weiden met kun vele boomeii blijven kouden, omdat ik daar als kleine jongen m n eerste oliepootjes kek gekaald en m n eerste appelen gegapt. En dat zijn, met de eerste zoen van je eerste meisje, dingen die je nooit vergeet. \V^aar dat drama van de eerste kus plaats kad gaat niemand aan, maar wel wil ik U vertellen dat ik de natte voeten verkreeg door een totale onderdompeling ergens tussclien Alaarsen en Breukelen, toen ik op elfjarigen leeftijd en een snikkeeten zomermiddag een onbekeerd rondzwemmende en naar kickt kappende paling met een sckepnetje wou vangen. Ook . wil ik U toefl uisteren, waar, op een Augustusnackt met volle maan en veel wolken, ik ongeveer de appelen gapte, maar met precies, want nu nog kek ik een keikg ontzag voor den veldwackter van Loenen. Doek ik vrees, dat mijn jeugdmisdaden alleen niet voldoende zullen zijn om u aan te wakkeren tot een bezoek aan de sckoone dorpenreeks tussclien Utreckt en Weesp ; en daarom zie ik mij gedwongen een korte

maar kartstocktekjke lofzang te improviseeren, ten eerste op gezegde dorpen en ten tweede op de onzegkaar kekoorkjke reeks parken daartusscken. V^ant wat de Vecktstreek mooi maakt, wat zijn weiden in feestdecors omtoovert, dat zijn de kasteelen en kosscken. ^Nergens in i^Tederland vindt men zooveel sckaduw en zooveel statigkeid als op de luttele kilometers tusscken Zuilen en Ned erliorst Jen Bere.

\V^anneer ïlt ceen en kei slot wilde overstaan, iiacl ik. minstens de keele aflevering van „De K roniei noodig, en daarom wil ik m gedackten mijn kabywatervkegtuig groote sprmkkaansprongen laten maken van de eene kasteelgrackt naar de andere, om ook af en toe neer te strijken op de Veckt zelf. De Veckt, als voormalige rivier, kesckrijft nog steeds de meest slangacktige koekten door dit vrucktbare land, m verrukkelijke tegenstelling met ket zeer nuttige, maar kale, nare en kaarsreckte Rijnkanaal, waar de prozaïscke draaikruggen alleen nog maar sterker doen uitkomen koe mooi en elegant de opkaalbruggen zijn, die bij elk dorp de Vecktoevers verbinden. Vóór ket Rijnkanaal kestond, ging alle sckeepvaart op Amsterdam door de Veckt, vandaar ket smalle jaagpad vlak langs den rietoever, en de ouderwetscke witte rolkoomen, die dienden om kij sckerpe boekten de treklijn der sckuiten van den weg af te kouden. O nze vroede voorvaderen, die in de 18e eeuw kun weidscke kuitenverkkjven aan de rustige oevers van deze eckt-Hollandscke rivier bouwden, zagen kier, onder ket genot van decimeterkooge glazen wijn en groote keilen genever, de treksckuiten m gemodereerde vaart voortijsckieten, waar nu de beurtscklppers aan liet roer van hun plofbo tters geweldige golven m ket oeverriet jagen.

De mooiste dezer 1 8-eeuwscke kekuizingen liggen vlak

kij N etrwersluis op een rijtje (Oitderlioe k, M;dd enkoek en Nieuwerkoek), en de straatweg, die langs kun sckoongesmede toegangskekken loopt, is daar met zijn kemelkoog opgaand eikenkout veel smaller, maar niet

Op Je Veck

12b