Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

952

plaatsbepaling door middel van

dan kan men uit de snijding der twee afstandcirkels de plaats van het schip bepalen.

Voor een dergelijke methode kunnen echter ook de onderwaterkloksignalen dienen, als zij gecombineerd worden met de gewone mistseinen. De voortplantingssnelheid der geluidsgolven in lucht en water verschilt voldoende om een alleszins bruikbare afstandsbepaling mogelijk te maken. Hierop is ook reeds vroeger in het Marineblad gewezen. Deze methode zou dit voor hebben, dat de D. T. geheel voor de seingemeenschap kan blijven.

Ook wordt wel eens als een methode voor plaatsbepaling aangegeven het schatten van den afstand tot een of meer stations uit de betrekkelijke sterkte der van hen ontvangen seinen. Dieckmann stelt in het Jahrbuch für D.T.!) een hierop gebaseerd stelsel van plaatsbepaling voor luchtschepen voor, waarvoor hij dan een aantal even sterke stations over Duitschland verdeelen wil, zoodanig dat een luchtschip er altijd minstens 4 tegelijk kan ho'oren. Uit de 'betrekkelijke sterkte der seinen dezer stations wil hij dan de plaats van het luchtschip schatten.

Men zij met dergelijke afstandschattingen echter zeer voorzichtig. Iedereen, die met D.T. te doen gehad heeft, weet hoe zeer verschillend de ontvangsterkte op onderscheiden tijdstippen kan zijn. Zelfs al neemt men het uur van den dag in aanmerking, dat zooals bekend is een grooten invloed

i) Het No. van Juli 1912.

Sluiten