Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1017

ter zee le klasse J. G. W. J. Eilerts de Haan bijgewoond door commandant en officieren en de geheele landingsdivisie met het muziekcorps. De commandant legde na afloop der plechtigheid mede namens de officieren, een palmtak aan den voet van het monument neder.

Nadat de kolenvoorraad was aangevuld, waartoe aan den steiger van de gasfabriek was gemeerd, verliet de „Zeeland" op 9 Dec. Paramaribo en kwam 12 Dec. te Fort de France (Martinique) aan. Aldaar werd de Fransche kruiser „Jeanne d' Are", dienende als opleidingsschip voor adelborsten, ter reede aangetroffen. Van 16 — 29 Dec, was de „Zeeland" in het droge dok opgenomen. 21 Dec. werd de terugreis naar Curacao aanvaard, welke plaats op 23 Dec. werd bereikt. In het Schottegat lag het Duitsche opleidingschip „Victoria Louise".

Artillerie.

Brazilië.

De „Mon. d. 1. fl." van 28 Dec. j.1. bericht dat aan boord van het pantserschip „Rio de Janeiro" in aanbouw op een der Engelsche werven, hetwelk oorspronkelijk geschut van 35.6 c.M. aan boord zou krijgen, 14 kanonnen van 30.5 cM. in dubbeltorens, alle in de midscheeps zulllen worden opgesteld. De antitorpedo batterij zal uit 10 kanonnen van 15.2 cM. bestaan.

Het „Taschenbuch der Kriegsflotte" 1913 geeft van deze opstelling een overzicht, waaruit blijkt, dat achteruit drie dubbeltorens staan, waarvan de middelste over de twee andere heenvuurt.

Duitschland.

De Schietoefeningen voor het volgend jaar — aldus de „Mon. d. 1. fl." van 23 Nov. j.1. - zullen eenigszins anders geregeld worden.

De schepen zullen slechts de helft der toegestane munitie voor de persoonlijke oefeningen gebruiken; de rest zal worden gebruikt voor schietoefeningen in eskaderverband met elkaar nauwkeurig op tijd afwisselende-salvo's.

„Le Yacht" van 7 December bericht, dat het nieuwste pantserschip „Ersatz Kaiserin Augusta", dat bij Schichau in Dantzig op stapel staat, bewapend zal worden met 8 vuurmonden van 38 cM. opgesteld in 4 in de midscheeps opgestelde dubbeltorens, waarvan n°. 2 en 3 respectievelijk over 1 en 4 heenvuren. De vaart zal 30 mijl bedragen.

Opvallend is het dat over dit schip niet meer wordt gesproken als over een „pantserschip" of over een „gepantserde kruiser" doch men door de combinatie van de 30 mijlsvaarts en het

Sluiten