Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1040

KOETE MEDEDEELINGEN.

van 1280 ton en 36.5 mijl, 6 groote kruisers van 6000-8000 ton voor Oost-Azië, 4 mijnenzoekers, 48 onderzeebooten, 28 rivierkanonneerbooten voor Oost-Azië.

Siam.

Volgens „Schiffbau" heeft Siam het voornemen groote slagschepen te bouwen.

Spanje.

Men heeft 't voornemen een 2de eskader van 3 slagschepen van 21000 ton te bouwen. Bovendien wil men 2 eclaireurs van 5000 a 6000 ton, 9 torpedo-vaartuigen en 3 onderzeebooten aanschaffen.

De werf te Cadix zal gereorganiseerd worden, waarbij een dok voor schepen van 30.000 ton gegraven zal worden.

Vereenigde Staten.

De leeftijd van de schepen zal gerekend worden van af den datum waarop het congres den bouw heeft toegestaan.

Niettegenstaande alle moeite van de Regeering, heeft men de aanneming van twee slagschepen niet kunnen verkrijgen. De senaat wilde twee schepen toestaan, het huis van afgevaardigden geen enkel.

Eindelijk kwam men in een „conférence comittee" uit beide huizen tot een compromis, waarbij besloten werd tot den bouw van één slagschip, 6 jagers, 1 tender voor onderzeebooten en 2 schepen voor vloeibare brandstof; terwijl bovendien verscheidene torpedobooten, kolen- en reparatieschepen zullen worden aangebouwd.

In de „Scientific American" wordt het denkbeeld aan de hand gedaan om oorlogsschepen, welke niet meer geheel „up to date" zijn, wat veelal in de eerste plaats op de snelheid slaat, te gebruiken als kustforten.

De schrijver stelt zich voor dat men eerst een laag beton stort op de plaats waar men het fort wil hebben om daarop het schip te zetten ; van beton en steen maakt men een dam om den romp tegen vijandelijke treffers te beschermen. De kanonnen zouden over dien dam moeten schieten, terwijl openingen gelaten zouden moeten worden voor de torpedolanceeri'nrichtingen. Door het uitnemen van machines en ketels zou men de noodige ruimte verkrijgen voor groote munitie en andere voorraden.

De Secretaris van Marine heeft zich op de volgende wijze uitgelaten over de verdediging van het Panama-kanaal.

Een actieve verdediging wordt het beste gewaarborgd door stationneering van verschillende deelen van de vloot. Een aanval uit 't Westen wordt 't best tegengegaan door een vloot station aan den westuitgang van het kanaal, terwijl de Atlantische vloot, welke een groot deel van het jaar in den Stillen Oceaan

Sluiten