Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN OORLOG OM TRIPOLI.

1177

„Der Sjeich der Senoussi hat seine Beteiligung am Kriege „gegen Italien inzwischen zugesagt."

De gedeeltelijke mobilisatie van het Italiaansche leger omvatte zeven van de twaalf legerkorpsen, n.1. die van Palermo, Napels, Rome, Florence, Verona, Milaan en Turijn.

Hieraan werden geheele regimenten onttrokken, die op oorlogssterkte werden gebracht.

Om de aldus ontstane gaten te stoppen werd bij Koninklijk besluit van 23 September de reserve van 1888, uitgezonderd Cavalerie, Artillerie en Genie, opgeroepen.

Het expeditiekorps bestond hoofdzakelijk uit:

8 Regimenten Infanterie;

2 id Bersaglieri;

12 Batterijen Veld-Artillerie;

6 Eskadrons Cavalerie;

11 Vliegmachines, grootendeels Fransch fabrikaat ; "Materieel tot oprichting van een station voor draadlooze telegrafie te Tripoli.

Totaal was het korps + 40.000 man sterk.

De Infanterie was bewapend met het Mannlicher-Carcano M. 91 repeteergeweer van 6.5 mM.

De bepakking was 162 patronen por man, behalve de munitieaanvoer.

De uniform der troepen bestond uit het grijs-groene veldtenue.

De Artillerie was bewapend met het Krupp-geschut M. 1906 van 7.5 cM.

Opperbevelhebber was de Luitenant-Generaal Caneva di Salasco.

Chef van den Staf: Generaal-Majoor Gastaldello. Het expeditiekorps was verdeeld in twee divisiën onder bevel respectievelijk van den Luitenant-Generaal Pecori Giraldi en den Luitenant-Generaal Briccola.

Elke divisie bestond uit twee infanterie-brigades, welke ieder onderverdeeld waren in 2 regimenten; voorts 8 eskadrons cavalerie en 6 batterijen veldartillerie.

Eindelijk stonden rechtstreeks ter beschikking van den leider der expeditie, dus buiten het divisioverband: 2 Regimenten Bersaglieri; 1 Bataljon Genietroepen; Eenige mitrailleur afdeelingen; „ batterijen Berg-Artillerie; „ Vestingartillerie; „ Telegraafcompagniën; Eenig personeel der draadlooze telegrafie, itaiië's Vanaf 27 September waren alle naar de havenplaatsen voe-

otstrategie. rende Sp00rwegen bezet met militaire treinen, welke groote hoeveelheden oorlogsmaterieel hadden ingeladen.

Door een rondschrijven had de Italiaansche regeering aan de Balkanstaten kennis gegeven, dat zij geen landing, noch

Sluiten