is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 27, 1912/1913 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1182

POLITIEKE EN STRATEGISCHE BETEEKENIS

Inscheping en overtocht der expeditionnaire macht van Italië

Eerste échelon.

Tweede échelon.

Nadat de bevelhebber van het eskader Vice-Admiraal Williams en de overige Engelsche officieren ontscheept waren, liep het den 4den October de Dardanellen uit, keerde echter den volgenden dag weer terug. Het bleef tot 16 October liggen voor Konstantinopel en hield schietoefeningen in de zee van Marmora.

Intusschen werden aan de ingangen van de havens van Saloniki, Smyrna, Beiroet en de Dardanellen mijnen gelegd. Alléénvarende Italiaansche oorlogsschepen waren den 4den October nabij Dede-Agatsj N.O. van de Dardanellen, 6 October bij Sneidjë zuidelijk van de golf van Alexandrië en 15 October (3 torpedobootvernielers) bij Mytilene opgemerkt. Beschouwt men de data, dan is het wel een groot toeval, dat het Turksche eskader alle Italiaansche schepen heeft misgeloopen.

Daags voor de aankomst bij Kos (30 September) waren nog Italiaansche oorlogsschepen bij Mytilene, Chios, Smyrna, Saloniki en Thasos opgemerkt.

De mobilisatie der troepen bestemd voor de expeditie was vlot van stapel geloopen.

Ten behoeve van het transport waren ongeveer 60 stoombooten van 1300 — 9200 bruto-registertonnen gerequireerd, die werden samengetrokken te Napels, Genua en Palermo.

Op ieder transportschip bevond zich een zee-officier als Commandant met 10 a 25 matrozen.

De als hulpkruisers bestemde schepen werden bewapend met geschut.

Alle bijzonderheden omtrent het expeditionnaire korps, als tijdstip en duur der inscheping en ontscheping, lading, vertrek, reisroute, enz. werden stipt geheim gehouden.

Eerst vertrokken het Commando en de Staf der expeditie met de rechtstreeks onder hun bevel gestelde troepeneenheden, benevens de 1ste Divisie naar Tripoli.

Daarna vertrok de 2de Divisie naar Cyrenaïka. Als voorhoede der expeditie verlieten tusschen 2 en 6 October vijf met troepen en materieel geladen stoombooten de haven van Genua en gingen over Napels naar de Noord-Afrikaansche kust, alwaar zij 10 October te Tobroek troepen en materieel aan land zetten. Den 9den October begon opvolgend het vertrek van het eerste echelon. Van Palermo vertrokken dien dag 12 stoombooten, waarop de staven van het expeditiekorps benevens een deel der lste Divisie; van Napels 9 stoombooten.

Binnen de territoriale wateren voeren de schepen in kielwaterlinie, met beveiligers vooruit en op de flanken (torpedobooten of kleine kruisers).

Daarna werden de schepen verdeeld in groepen. De eerste groep werd beveiligd door de „Varese" en vergezeld door een te Augusta aan het transport toegevoegd hospitaalschip.

De groepen liepen in dubbele kielwaterlinie; vooruit, achteruit en op de flanken beveiligd door 2 slagschepen en eenige torpedobooten. Tusschen Augusta en Tripoli werd eene voor-