Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80c EN 10e JAARGANG

No. 11

10 APRIL 1923

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONK11NSTBJLAD VOOR GROOT~INE.DHKL.AIND TEVENS ORGAAN DERNBDBRLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN.

JAN VAN GILSE. WILLEM LANDRÊ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAM.

MEDEWERKENDEN:

A H Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam ; David Blitz, Parijs; p' Blok Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; I 'S Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C. van Dokkum; Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Utrecht; K. Hamm, Venlo; H Hermans, Maastricht; 1 Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; ]. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, hlsene (Brussel), Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. vanIsterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem- F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen- Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A.D.Loman Jr., Amsterdam; J. Mossel, Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht - H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Am. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. bteenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag ; Jos.Tijssen, Hilversum; Jac Urlus, Noord wijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertru.da van Vladeracken, Londen; H.Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Wcstrheene, Arnhem; C. van

Wessem, Amsterdam; rnart. woiters, «msKraam, "ei. ^««.".™ ~'—*a-—.

lilillllllllllllllllllllllllllllllüUllllllllllliNlllllliMNIIIliimimil I Mllillllllllllllillimmimimii mimi. i „.„.._»

WIJZE VAN UITGAAF: De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.—. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËNt Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Voor het afsluiten van annonce-contracten voor dit blad is uitsluitend gerechtigd de Heer W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, Telefoonnummer 2131.

,.„.„.„.,„„ „„„„„„„iinimiiMiiiiiiiminmmiiiiiiiimnmmmlimmil inmlil HII!inilllllllllllll!IIIIIIUDH!£

aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllimilllllMIMIIIIIIII Ililllll Hllllllll IIIIIIIIMllllllllllll i i mi i " i ih.ii.iii-i e

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZET ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN-EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDK3 MUZIEKBEGR1P EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOOKL.IUH 11JNU GEDACHTENWISSELING. v-w>

ïiWIIlllllllllllll

Sluiten