Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger ^ Sopraan

Concert- en Oratoriumzangeres , ,

_ , , _. , _ , Claes de Vrieielaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Doom TeI Interc m Telefoon Int. 5667

Mevr. Joh. W. Bakker Jos. de Klerk Titia Rinck

Alt Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres [mezzosopraan)

VT . . , , . , Leerares solozang

Neemt desgewenscht prima vista partijen op zich °

Hobbemakade 91 Amsterdam Haariem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Alizan^S Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipt.)

Neemt prima-vistapartijen op zich.

Zaandam Telefoon 442 Ged. Gracht 5 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Rotterdam Spoorsingel 76a

Johanna Cambier van Nooten Adriasa0f0.yS™8* E' G" Tobi

Concerfzafiö-eres (sopraan) Prof Arthur NikiSLh schrijft. MeSetinè ist ein Tenor

Leerares Solozang vortrefflicher Geiger". .

A Geeft onderricht in Zeist, Den Haag en Zutphen Dusseldorf

]oh. Verhulststraat 25 Amsterdam Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Orimmstrasze 11

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Frits Uijttenboogaard

Bas-Bariton , „ , Leeraar voor Piano

J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488 Van Breestraat 31 Amsterdam

Maarten Dijk MevrXeny Noske-Friedlaender Theodora Versteegh

Pianist. Lieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire- studie Pianiste - Leerares Gediplomeerd Leerares Solozang

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Oud-Leerlinge van Dirk Schafer (Mezzo-alt)

Hobbemakade 104. Amsterdam. Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius P A. van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Holthaus LUy Proost Johanna de Zwaan

Tenor

Neemt prima vista partijen op zich Concerf- en Oraforiumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Leerares Solozang. Concert- en Oratorxum-Zangeres

van Toonkunst Rotterdam en Musica Haag g , „ Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242 6terrelaan 25 Hilversum P)

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift: 76e en 6e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 79e en 9e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaargang f 1.25

Stempelbanden voor vroegere jaargangen uitverkocht

m. m

Emil Wcgclin :: Bussum

De Programma-Muziek

DOOR

WOUTER HUTSCHENRUIJTER HAAR WEZEN EN HARE GESCHIEDENIS

Prijs f 2.00 :: Alom bij den Muziekhandel

Sluiten