Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

107

Herinneringen aan Sophie Menter.

Als een werkelijk groote pianiste herinneren wij ons natuurlijk allen — van zoo een vijf en twintig jaar terug — Sophie Menter, de voortreffelijke leerlinge van Liszt, die in het laatst van de vorige eeuw, tot de geregeld terugkeerende verschijningen in onze concertzalen behoorde. Van haar en van haar tragische einde vertelt een van haar leerlingen, mejuffrouw Faltis; al lezende was het of wij de koninklijke verschijning weer voor ons zagen, en de lust kwam op een gedeelte van het verhaal te bewerken.

* * *

„Twee drama's zijn er in haar leven geweest: haar liefde voor Karl Tausig en haar onuitsprekelijke afkeer van den ouderdom die met gebreken komt. Midden in het tweede drama, kwam ik mij als leerling bij haar aanmelden. Zij was mooi en gevierd geweest, zij had de wereld aan haar voeten gezien. Nu leefde zij na het verkoopen van haar landgoed „„Schloss Itter"" in Tyrol in een eenzame villa in Stockdorf bij München, verlaten, baloorig, lichamelijk sukkelend — een slavin van haar katten. Van de oude heerlijkheid was niets meer overgebleven. Alleen haar pianospel.

Ik weet niet hoeveel katten of zij had; maar deze beesten regeerden de eigenares van de villa en allen die in haar dienst waren. Ik telde er op zeek'ren dag precies twintig, maar het getal varieerde onophoudelijk, want menschen uit de buurt, die een oude of zieke kat kwijt wilden, brachten het dier naar de villa, waar het op een liefderijke verpleging staat maken kon.

Die afschuwelijke katten — in zoo een hoeveelheid worden ze bepaald afschuwelijk 1 — was nu letterlijk niets heilig; zij lagen op de gemakkelijkste stoelen of met een half dozijn tegelijk in het bed van Mevrouw Menter en zij liepen over de toetsen van den vleugel — in die villa

kon men werkelijk zeggen: het klinkt net of er een kat over de piano loopt! —- zij snoepten uit alle schalen, kortom zij deden precies wat zij wilden. Een paar katten nam Mevrouw Menter altijd op haar concertreizen mede en als een van de lievelingen ernstig ziek was, dan werd het concert zonder pardon afgezegd.

Wel was zij een zeldzame vrouw, reeds naar het uiterlijk; een imponeerende verschijning ! Toen ik me bij haar aanmeldde telde zij zeven en zestig jaar en toch golfden nog de zwarte lokken om het marmerbleeke gezicht, dat weliswaar in de eerste plaats indrukwekkend was, maar toch ook iets onbeschrijfelijk lieftalligs had. Des middags om twaalf uur stond zij op, om half twee 's nachts ging zij naar bed; met piano spelen vulde zij de uren. Om eten maalde zij niets; zij gebruikte uitsluitend koude, vegetarische maaltijden.

De oorlog heeft haar in moeilijke toestanden gebracht; na lang aarzelen zag zij zich genoodzaakt haar villa te verkoopen ; zij trok naar München, vestigde zich in een wezenlijk bescheiden woning en begon zich weer geheel op het lesgeven toe te leggen; gedurende een les, op den 23sten Februari 1918, is de merkwaardige kunstenares plotseling dood gebleven." nninii [mam»Rmiimit ihi ii inii mm inu mitiiiiitiini iiiiiiuutiiiif iiiiiiiiiiiiu uiimuiiitiuiiiiiuiiuiit«itiiiiuiin

Belangrijke Data.

1 Febr. f Salomon Jadassohn 1831 — 1902.

2 „ * Louis Albert Bourgault—Ducoudray

1840-1910.

* Leander Schlegel 1844-1913.

f Giovanni Perluigi da Palestrina 1526— 1554.

* A. B. H. Verhey 1871.

* Johann George Albrechtsberger 1736— 1809.

* Felix jacob Ludwig Mendelssohn-Bartholdyl 809-1847.

5 ,, * Lodewijk Mortelmans 1863.

f Ludwig Thuille 1861-1907.

6 „ * J. J. Viotta 1814—1859.

7 ,, * Cornelis Dopper 1870.

8 „ * André Erneste Modeste Grétry 1742—

1813.

Sluiten