Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli J°s- de Klerk Titia Rinck

Concert- en Oratoriumzanger Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres (mezzosopraan)

Neemtdesgeweiischtprimavistaparujenopzich Leerares Solozang

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Haarlem Duven voordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

Mevr. Joh. W. Bakker Willem Landré M' T^hlicky

Alt Harmonie-Compositie Oratorium- en Concertzanger

Hobbemakade 91 Amsterdam Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Bothaplein 4, Telefoon 1615 — Arnhem

Johanna C. Benjaminse ^"sofo vSS6""0 Ferd Timmermans

Altzangeres pro£. Arthur Nikisth schrijft: „Licf/ering ist ein Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

vortrefflicher Geiger".

Neemt prima-vistapartijen op zich. Gecft onderricht in Zeist> Den Haag (Molenstr. 19, Rotterdam Spoorsingel 76a

Zaandam Westzijde 456 spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74

Het Klein Orkest Mevr. Alida Loman E' ' Iobl

Tenor

Directeur WILLEM VAN WARMELO ]. W. 3rouwersplein 29 Amsterdam , c

t ï f -7 -)48» Zutphen Düsseldorf

Bronckhorststraat 40» Amsterdam leletoon z.. z-iöö Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

~ _ , , .. T XT , „ . ~ ~ Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker MevrXeny Noske-Friedlaender Lessen .„ Sohzang

Bas-Bariton Pianiste Techniek en Expressie

Hoofdleerares Haagsch Conservatorium jn £en Toren"

Rubenslaan _ Tel. 6762 ~ Bilthoven Den Hgag v ]mhoffstraat 7 Roelof Hartstraat 84 Amsterdam.

Maarten Dijk Theodora Versteegh

R PTiSt fl„. Mevr. Noordewier-Reddingius geg^^^j

Begeleider v. concerten en repertoire-studie

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Beethovenlaan 9 Hilversum

Hobbemakade 104. Amsterdam. Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Lily Proost P. A. van Westrheene

Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Avenue Concordia 114 Rotterdam Leerares Solozang. Arnhem Velperweg 122

Sterrelaan 25 Hilversum

Jos. Holthaus Mevr. A. Reballio-Siewe Johanna de Zwaan

Tenor Sopraan Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Concert- en Oratorium-Zangeres van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsch Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Conservatorium ™ , , . _ , ,. , , t->u

Telefoon Int. 31667 Crispnnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242 I

EEN GOEDE EN WEINIG KOSTBARE VERBINDING TUSSCHEN BELANGRIJKE MUZIEKVEREENIGINGEN EN EERSTE RANGS KUNSTENAARS GAAT OVER

HET CONCERT-BUREAU B, MIRLINE en L. S. SNOEK

PARIS

28 RUE ST. LAZAIRE

AMERSFOORT

VAN OLDENBARNEVELDLAAN 28

Wij hebben een vertegenwoordiging te Berlijn en onderhouden voortdurende betrekkingen met

vele buitenlandsche impresarii, ter uitwisseling van kunstenaars en ensembles. Een introductie-concert te Parijs, de reis inbegrepen, behoeft nog geen f300 te kosten.

Sluiten