Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Jos. de Klerk Lily Proost

Concert- en Oratoriumzanger Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Neemt desgewenscht prima vista pa tijen op zich Leerares Solozang.

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage u , . „„ <,

Maarlem Duvenvoordestraat 92 bterrelaan 25 Hilversum

Berta Aten Willem Landré Mevr. A. Reballio-Siewe

Harmonie-Compositie Sopraan

Rich. Holstraat 12 ^, , «7 . , . „ _

Claes de Vneselaan 18 Rotterdam Amsterdam Zaandam Van Persijnstraat 16 Rotterdam Telefoon Int 31667

Johanna C. Benjaminse Adriaan Lieffering Jma Rinck~

,4/fzanaeres Solo-Violist

Prof. Arthur Nikiseh schrijft: .Lieffering ist ein Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemt prima-vistapartijen op zich. vortrefflicher Ceiger". Leerares Solozang

7aanHam W»ot,i;J itL Geeft onderricht in Zeist. Den Haag (Molenstr. 19, i-..., - „ , ,

Z,aa"dam Westzijde 45b spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 Dl,kStraat7 _ Tel. 1532 _ Arnhem

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Ferd. Timmermans

Bas-Bariton Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Jac. Obrechtstraat 51 Amsterdam Rubenslaan _ Tel. 6762 _ Bilthoven Telefoon z 248g Rotterdam Spoorsingel 76a

Maarten Dijk Mevr. B. Mak van Waay — E. G. Tobi

B , .. Pianist Dooremans Tenor

tiegeleiderv. concerten en repertoire-studie Concertzangeres Sopraan

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 Zutpten Düsseldorf

Hobbemakade 104. Amsterdam. Dordrecht Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Iopr°aSanl°gei Mevr.Leny Noske-Friedlaender ,1lieod"a ,Vera*?e«h

r » Lieder- en Oratorium-Zangeres

Leerares in Solozang Pianiste Gediplomeerd Leerares Solozang

Meth spreken en declamatie Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Alt

Bonistraat 6 Den Haag Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus

Tenor Mevr Noordewier-Reddingius P A van Westrheene

Concerf en Oratoriumzanger

Neemt prima-vista partijen op zich Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242

C. Höweler Mevr.F.M. Panstingl-Buddingh lfthanil;i d_ 7waatl

Muziekgeschiedenis n 7 a ■ u. , , Johanna de Zwaan

" , Degelijk Zangonderncht 1 uur per week r, „

Individueel en collectief onderwijs f 40 — per kwartaal n nooge Sopraan

te Amsterdam en in 'f Gooi T „ , m ..„,.„ Concerf- en Oratorium-Zangeres

LaanCopesv. Cattenburg C65. Tel. 14250

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Den Haag Bilderdijkstraat 52 Den Haag

STEMPELBANDEN '

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaarg. f 1.25 THE MONTÖLY MÜSICAL RECORD

77e en 7e jaarg. f 1.50 81e en 11e jaarg. f 1.30 57,h Year of Publication

78e en 8e jaarg. f 1.25 82e en 12e jaarg. f 1.30

79e en 9e jaarg. f 1.25 83e en 13e jaarg. f 1.25 Annual subscription 4/- (fl. 2.50) post free

STEMPELBANDEN voor AUGENER LTD„

vroegere jaargangen uitverkocht 18 Great-Marlborough Street, London, w. l

EMIL WEGELIN - N.Z. VOORB.WAL 173

AMSTERDAM ' | L' |

Sluiten