Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85e EN 15c JAARGANG

No. 16

10 SEPTEMBER 1928

ALG. ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 33208 — POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, S. BOTTENHEIM, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; Dr. P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok. Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam ; M. A. Brandts Buys, Arnhem ; J. S. Brandts Buys, Bandoeng ; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag ; J. D. C. van Dokkum, Bussum ; Arnold Drilsma, Amsterdam ; J. H. Garms Jr., Amsterdam ; J. van Gilse, Laren ; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Wassenaar; Ch. van Isterdael, Den Haag; K H. £erkhoit, Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag ; P. C. Koerman, Leeuwarden ; Ehsabeth Kuijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landré, Nijmegen ; Willem Landre, Rotterdam; A. L>. Loman Jr., Amsterdam ; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel, Haarlem ; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam ; H. Pielage, Haarlem; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Am. Spoel, Den Haag ; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht ; K. Veldkamp, Amsterdam; Johanna Veth, Deventer ; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam ; H. Vollmar. Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede ; A. J. de Wal, Den Haag ; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Hilversum ; Mart. Wolters, Amsterdam ; Ger. Zalsman, 's-Gravenhage; e.a.

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse nummers f 0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN t Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-atdeeling : W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 121 31.

STUDIEWERKEN VOOR VIOOL

ARN. DRILSMA Elem. Vioolschool I en II, De Eerste Melodische Oefeningen, 40 Kleine Melodische Oefeningen in het dubbelgreepspel, 25 Voordrachtsoefeningen, Moderne Toonladders en Accoord-oefeningen. N.V. „DE NIEUWE MUZIEKHANDEL"

COR KINT Le Début du Violon . . . . V. en P.

6 zéér gemakkelijke stukjes

Le Violon chante V. en P.

4 gemakkelijke stukjes

- HEILIGEWEG 5 - AMSTERDAM

Sluiten