Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

XIII

Bk.

beproeving kns. „Guilio Cesare" 192, 458 Dikte gordelpantser „Guilio Cesare" 192 Twijfel tusschen kns. van 38.1 c.M.

en 35,6 c.M. . ■ 192

Nieuwe kruitsoort C2 ingevoerd. . 450 Wijzigingen kanonnen „Dante Ali-

ghieri" 450

Bewapening nieuwe eclaireurs en

jagers 450

Japan.

Bewapening „Fuso" . . . .193, 450 Over toestaan van gelden .... 193 Bewapening in Engeland gebouwde

jagers 193

Kruitontploffingen 193

Oostenrijk-Hongarije.

Schootsveld „Svent Istvan" ... 90

Drielingtorens 90

Verstrekking munitie „Svent Istvan" 90 Bewapening nieuwe slagschepen . 450

Vereenigde Staten.

Geschutopstelling 91

Proeven omtrent treffers onderwater 193 Indienststelling eerste schip met 5

dubbel torens 193

Bewapening „Oklahoma" .... 450

Nieuwe kns. v. 35,6 c.M 451

Bewapening nieuwe onderzeebooten 451

Gemengd. Vergrooting kaliber boven 34,3 c.M. of vermeerdering aantal kanonnen 91

Proeven „Ulivi" 194, 451

8 kns. van 38 c.M. te weinig . . 194 Springmiddel zonder vuurverschijn-

selen 451

Vaste laadpositie of lading in richt-

positie 451

Automatische opteekening van verplaatsing van het schip. . . .451

Torpedo's en Mijnwezen.

In welke richting moeten de onderwaterlanceerinrichtingen a/boord van groote schepen geplaatst zijn? door Putman Cramer .... 665

Bulgarije.

Mijnengevaar

97

Chili.

Torpedobootjager Almirante-Simpson 95

Blz.

Duitschland.

Mijnenleggers en mijnenvisschers . 97

Engeland.

Versterking torpedobewapening

„Tiger" 95

Kenmerken 20 jagers type L. . . 96 Afschaffing torpedonetten . . . .458 Witte kleur voor torpedobooten . 579

Frankrijk.

Vermeerderen van aantal lanceerinrichtingen aan boord der slagschepen wegens toename lanceerafstanden 96

Torpedobewapening Normandieklasse. Bundelvuur 96

Eskader-torpedoboot „Protet" . . 96

Zusterfabriek van Whitehead te St. Tropez 96

Twee nieuwe torpedojagers van 1200 ton 200

Bullivantnetten voor de nieuwe pantserschepen 456

Italië.

Torpedobootjager „Audice" behaalt 36,2 mijl snelheid 97

Torpedobootjager,, Animoso" behaalt 36,1 mijl snelheid 97

De twee nieuwe 120 tons torpedobooten 458

Oostenrijk-Hongarije.

Torpedobooten verbouwd tot mijnenvisschers . 97

Spanje.

24 torpedobooten volgens plannen „Normand" 200

Vereenigde Staten.

Drijvende mijnen voldoende aan Haagsche Conventie 98

Zichtbaarheid mijnversperringen uit vliegtuigen 102

Proeven uitwerking op scheepswanden 193

Zes nieuwe torpedojagers 63 tot 68 aan te bouwen 580

Metalen duikerpak voor groote diepte 580

Ziveden.

Studie zeeofficier over twee soorten torpedo's 97

Sluiten