Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

XV

Blz.

Spanje.

De voorgestelde vlootwet . . . . 101

Vereenigde Staten.

Nieuw ingevoerd plan van instructie voor de schepelingen 102

Plan tot indiensthouden van lj3 der schepen, enz 102

Zichtbaarheid onderzeebooten en mijnversperringen uit vliegtuigen 102

Wetsontwerp tot organisatie marinemilitie 209

Passeeren van het Panamakanaal . 209

Alkoholverbod 209

Zweden.

Weinige gevechtswaarde der kust-

verdédigers 102

Hulpkruisers ........ 102

Vastgesteld vlootplan 209

Gemengd. Beschouwingen over bouw van pantserschepen ... 202

Der Admiralstabskurs 202

Verbetering Suezkanaal 456

Marinebegrootingen buitenland.

Duitschland 98

Frankrijk. Ontwerp begrooting, 1915. . . . 231

Griekenland. Aankoop „Idaho" en „Mississippi" 457

Japan.

12 millioen mark meer moeten worden

toegestaan 193

Vermindering Marinebegrooting. . 208

Algemeen. De Marinebegrootingen der groote mogendheden van 1901 tot 1913 201

Manoeuvres.

Frankrijk. Groote manoeuvres .... 99, 100 Manoeuvres van het 2de eskader . 205 Manoeuvres in de Middellandsche Zee 206

Manoeuvres Mei 1914 210

Onderzeevaart. Ce strijdwijze ter zee in de toekomst.

(Redactie) 259

Blz.

Brazilië.

Onderzeeboot type Laurenti . . . 222

Denemarken. ,.Neptun" en „Galathea" op stapel

gezet 322

Oefeningstocht onderzeebooten . . 222 „Nymfen" van stapel geloopen . . 222

Duitschland. Tweede bergingsvaartuig .... 222 Onderzeedienst gescheiden . . . 222

Engeland. Plan tot ontwikkelen van 2 soorten

booten 222

Moederschip en olietransportschip

voor Australië 223

Lijkdienst A 7 • -223

Onderzeeboot type „Laurenti" . . 223 Onderzeeboot „Nautilus" . . . .223

Personeel 223

Moederschip besteld bij Brown & Co. 223

Frankrijk. Onderzeebooten op stapel gezet. . 223

Aanvaring „Coulomb" 223

Dok te Oran 223

Onderzeeboots-commando te Cher-

bourg 224

Charles Brun uit de sterkte afgevoerd 224 „Néreïde" te water gelaten . . . 224 Onderzeeboot van 2000 ton . . . 224 73-uurs tocht „Coulomb" .... 224

Italië.

Onderzeeboot „Giacinto Pullino" . 224 Onderzeeboot-afdeeling te Spezzia. 225 24 onderzeebooten voor kustverdediging 225

Noorwegen. Aflevering onderzeebooten A2, A3, A4 225

Oostenrijk-Hongarije. Onjuistheid omtrent Oostenrijksche onderzeeboot 226

Rusland.

Namen van in aanbouw zijnde booten 226 Onderzeeboot type „Laurenti" . . 226

Spanje. 8 nieuwe onderzeebooten .

. 226

Sluiten