Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstandsbepaling door hoogtemeting.

Engelsche lichtenlijsten, welke den afstand tot de kim geven met in rekening brenging der aardsche refractie; dit laatste verklaart dan ook de verschillen tusschen deze gegevens uit de Engelsche lichtenlijsten en tafel IX van brouwerpast men n .1. op de gegevens van de Engelsche lichtenlijsten den coëfficiënt 0,92 toe van Herman I, blz. 195, dan komt men vanzelf tot de door brouwer in tafel IX gegeven waarden).

De gevraagde afstand wordt dus :

SQ = | H — h ^-~) | cot8"- a

Nemen we nu de berghoogte H in voeten (zooals op de Engelsche en eenige der Hollandsche kaarten) dan moeten we ook de ooghoogte h in voeten nemen, en vinden dus ook den afstand % in voeten, welke dan gedeeld door 6080 (la-. = 3,783904) den afstand in zeemijlen geeft.

Neemt men H en h in meters dan vindt men ook % 111 meters en door dezen te deelen door 1853 (lg. = 3,267875) den afstand in zeemijlen.

(In het bovenstaande werden de hoeken TVS, VRCJ en SPQ allen gelijk 900 gesteld, 't geen met zeer voldoende nauwkeurigheid kan geschieden, hoewel allen iets grooter zijn).

Aan de hand van bovenstaande formule nu werd de hierna volgende tabel samengesteld, welke dus met de argumenten: ooghoogte = h en benaderde afstand = A den term

h ( . a\ in voeten geeft.

a

Behalve natuurlijk dat achterstaande tabel dient om term h (A ~ -Y te vinden, kan men haar ook nog bezigen om

den grens van zichtbaarheid van een berg van bekende hoogte te vinden. De term uit de tafel is immers 't stuk, dat'onder de kim valt, dus omgekeerd ook de hoogte van een berg, die op dien afstand juist de kim nog raakt. We hebben daardoor eene aardige controle op deze tabel door n.1. het in de Engelsche lichtenlijst gevonden bedrag te vergelijken met 't hier gevonden bedrag. Nog een tweede contróle hebben wij in de formule: grens van zichtbaarheid = 2,09 (y^H + ^k). Voor eene berghoogte van 6534 voet en eene ooghoogte van 40 voet geeft achterstaande tabel als grens van zichtbaarheid: 100 zeemijl, terwijl de formule ons een afstand geeft van 100,525 zeemijl; kunnen we dus

488

Sluiten