Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 1813/14. 543

mij gehad, en die verklaaren de hengsten zeer geschikt zijn tot 't maken van eene schipbrug.

Ik hoop schielijk orders te krijgen, dat ik actief zal worden, want hier aan den dijk werkeloos te blijve, zou mij schrikkelijk vervelend zijn.

[Hij heeft ook aan Kikkert geschreven, waarop deze 12 Dec. aan verdooren bericht, dat hij reeds de noodige mesures genomen heeft tot overzetting der troepen, waarmede hij den kapitein keller chargeerde, aan wien het commando over de aldaar liggende kanonneerbooten is opgedragen ; „de overzetting is zoo spoedig gegaan met Hengsten, dat de Brug compleet onnodig zou wezen, die met de minste drijfijs van geen nut zou zijn".

Ingevolge een en ander gelast Verdooren den 13en Dec. „den kap. van Nes, om zich dadelijk weder naar zijne woonplaats te Utrecht te begeven, en aldaar des admiraals en commandants nadere orders af te wagten"].

84. Kikkert aan Young.

11 Dec. 1813. ]) It was very agreable to me to see that you should, in case that we wanted some frigates and other armed vessels, send some to Helvoetsluis. I was justly intentioned to repeat you my demand but thank God we come justly to receive the joyfull news that the French have evacuated Williamstad, but they have sunk the Corvet and all the Gunboats. It is of no need more to sencl ships into the foresaid port in Consequence they Can remain with you to cooperate in the attack which I presume you are going to make against Flushing.

I hope and do not doubt but you shall succeed. The Allies are going directly to Antwerp and if you present your fleet before Flushing it will be I think enough to make them surrender all the Inhabitants and the Greater part of the Garisou is looking out for you to be able to throw of the French yoke.

This is in answer of both your letters of the 8th of this month.

85. Steeling aan Verdooren.

11 Dec. 1813. a) Vier sjouwers van de werf gearresteerd „bij wien eenige cardoezen en eenige patronen" zijn bevonden.

') Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A. '-) Uit Medemblik. — Arch. A'dam.

Sluiten