Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

zongen prachtig. Het matrozenkoor was frisch van klank en over het algemeen zuiver, iets wat niet vaak gebeurt. Het Residentie-Orchest werkte met het geheel onder de bezielende leiding van Viotta.

Arnold Spoel gaf een liederen- en balladenavond in Diligentia, waarop een twintigtal stukken werden ten gehoore gebracht, waaronder een paar koornummers. De zaal was flink bezet en Spoel werd herhaaldelijk warm toegejuicht, een en ander nog verhoogd, door het feit dat Spoel geen gehoor heeft gegeven aan de eervolle benoeming tot leeraar aan het Keulsche Conservatorium en alzoo voor ons behouden blijft.

Mengelberg's afscheidsconcert alhier was een emotievolle avond. Na de variaties op het koraal St. Antoni, meesterlijk bewerkt door Brahms, betrad het bestuur het podium en sprak generaal Kool den heer Mengelberg toe, hem dankzeggende voor zijn leiding, daarbij zeggende dat het orchest niet weinig heeft bijgedragen tot den bloei van het C. D. Hij bood daarna den heer Mengelberg het eerelidmaatschap aan, er nog aan toevoegende een donatie voor het orchestpensioenfonds. Gerard Hekking speelde op voortreffelijke wijze het A-moll Concert voor violoncel van Saint-Saëns en behaalde er een groot en welverdiend succes mede. Het Concert van Mozart voor twee klavieren werd uitgevoerd door Mengelberg en zijn leerlinge mejuffrouw Vigeveno. Het samenspel was onberispelijk, en het orchest begeleidde subliem. Na het concert werden reusachtige kransen aangedragen voor Mengelberg.

Aan de ovatie's kwam schier geen einde. Het concert werd besloten met de Eroïca, zeer mooi vertolkt en geopend niet den Bruidsmarsch van F. E. A. Koeberg onder diens persoonlijke leiding. De Bruidsmarsch is een knap en vlot geschreven werk en strekt den componist tot eer. Als dirigent beviel den heer Koeberg mij minder dan als componist.

Baron van Zuylen van Nyevelt gaf een Vierde Populair Concert met medewerking van Jos. Tijssen uit Frankfort. Het programma bevatte de SymphoniePathétique van Tschaikowsky,, Introduction du Ier Acte uit Fervaal van Vincent dTndy en de Fliegende Hollander-Ouverture van R. Wagner. Tijssen zong daartusschen recitatief en aria uit Joseph van Méhul, Siegmund's Liebeslied uit Die Walkure en Walther's Preislied. De groote zaal van het Gebouw v. K. en W. was tot den nok toe gevuld en het dankbaar auditorium schonk warme bijvalsbetuigingen aan den zanger en den dirigent. Het is opmerkelijk dat de directie van de heer Van Zuylen steeds rustiger en overtuigender wordt; de SymphoniePathétique gaf daarvan het bewijs.

Mevrouw de Haan—Manifarges zong op een buitengewone uitvoering van het Residentie-Orchest. Zij droeg een aria uit Messias van Handel en liederen van Löwe, Brahms en L. F. Brandts Buijs voor. De sympathieke zangeres deed ons in deze werken weer genieten van haar heerlijk mooi altgeluid en muzikale voordracht.

Sluiten